English    Türkçe    فارسی   

6
2751-2800

 • Babalarından izin alıp onu birazcık sahraya gezmeye götürmek istedikleri zaman bir şeyler sezinlemişti.
 • از پدر چون خواستندش دادران  ** تا برندش سوی صحرا یک زمان 
 • Hepsi de ona, Yusuf’a bir zarar gelir diye düşünme. Bir iki günceğiz müsaade et baba.
 • جمله گفتندش میندیش از ضرر  ** یک دو روزش مهلتی ده ای پدر 
 • Yeşilliklerde beraber gezip tozalım. Biz, onu çağırıyoruz ama emniyet ve ihsan sahibi kişileriz dediler.
 • تا به هم در مرجها بازی کنیم  ** ما درین دعوت امین و محسنیم 
 • Yakup, şu kadar biliyorum ki onu benim yanımdan alıp götürmenizden gönlümde bir dert, bir elem peydahlanıyor. 2755
 • گفت این دانم که نقلش از برم  ** می‌فروزد در دلم درد و سقم 
 • Gönlüm, asla yalan söylemez. Çünkü o arş nurundan nurlanmıştır dedi.
 • این دلم هرگز نمی‌گوید دروغ  ** که ز نور عرش دارد دل فروغ 
 • Yakup’un şu gönlünün burkulması yok mu işte o, bu işte bir kötülük olduğuna katî bir delildi. Fakat kaza ve kaderden kaçmasına imkan yoktu.
 • آن دلیل قاطعی بد بر فساد  ** وز قضا آن را نکرد او اعتداد 
 • Kaza ve kader hükmünü işleyecekti. Onun için Yakup da bu kadar nişaneler gördüğü halde yine de Yusuf’u gönderdi.
 • در گذشت از وی نشانی آن‌چنان  ** که قضا در فلسفه بود آن زمان 
 • Körün, kuyuya düşmesine şaşılmaz, fakat yolu gören de düşer, buna şaşılır işte.
 • این عجب نبود که کور افتد به چاه  ** بوالعجب افتادن بینای راه 
 • Bu kaza ve kaderin çeşit çeşit işleri vardır. Adamın gözünü, Tanrı nasıl dilerse öyle bağlar. 2760
 • این قضا را گونه گون تصریفهاست  ** چشم‌بندش یفعل‌الله ما یشاست 
 • Gönül hilesini hem bilir, hem bilmez. Mührünü vurmak için demiri bile yumuşatır, muma döndürür.
 • هم بداند هم نداند دل فنش  ** موم گردد بهر آن مهر آهنش 
 • Gönül derdi ki: Mademki Tanrı taktiri böyle, bunu istiyor, ha olsun, ne yapalım?
 • گوییی دل گویدی که میل او  ** چون درین شد هرچه افتد باش گو 
 • Kendisini bundan gafil tutmaktaydı. Can da, onun ipiyle bağlanmış kalmıştı.
 • خویش را زین هم مغفل می‌کند  ** در عقالش جان معقل می‌کند 
 • O yüce kişi, taktir yüzünden mat olursa bu, alt olma değildir, Tanrı kazasına uğramadır.
 • گر شود مات اندرین آن بوالعلا  ** آن نباشد مات باشد ابتلا 
 • Bir musibet, onu yüzlerce musibetten kurtarır. Bir iniş onu yüceliklere çıkarır. 2765
 • یک بلا از صد بلااش وا خرد  ** یک هبوطش بر معارجها برد 
 • Hani ham bir şuh, bir şen adam gibi. Gece içtiği şarap, onu sarhoş etti, yüz binlerce ham kişinin sarhoşluğundan kurtardı.
 • خام شوخی که رهانیدش مدام  ** از خمار صد هزاران زشت خام 
 • Nihayet o da pişti, usta oldu, cihanın esirliğinden kurtuldu, hürriyete kavuştu.
 • عاقبت او پخته و استاد شد  ** جست از رق جهان و آزاد شد 
 • Zevali olmayan Tanrı şarabını içti, sarhoş oldu. Kendisine her şeyi, herkesi anlayacak bir kabiliyet geldi, halktan kurtuldu.
 • از شراب لایزالی گشت مست  ** شد ممیز از خلایق باز رست 
 • Onların gevşek ve taklitçi inanışlarından, görmez gözlerinin gördüğü hayalden halâs oldu.
 • ز اعتقاد سست پر تقلیدشان  ** وز خیال دیده‌ی بی‌دیدشان 
 • Şaşılacak şey! Onların anlayışı, bu nişanesiz denizin met ve cezrine ne yapabilecek ki? 2770
 • ای عجب چه فن زند ادراکشان  ** پیش جزر و مد بحر بی‌نشان 
 • Bu yapılmış, düzülmüş mamureler, o çölden geldi. Saltanat, padişahlık, vezirlik, oradan verildi.
 • زان بیابان این عمارت‌ها رسید  ** ملک و شاهی و وزارتها رسید 
 • Yokluk çölünden bu görünen âleme iştiyaklarla bölük bölük varlıklar gelip durmada.
 • زان بیابان عدم مشتاق شوق  ** می‌رسند اندر شهادت جوق جوق 
 • Bu çölden her akşam, her sabah kervan üstüne kervan geliyor.
 • کاروان بر کاروان زین بادیه  ** می‌رسد در هر مسا و غادیه 
 • Geliyor, biz geldik, nöbet bizim, siz gidin diye yerimizi yurdumuzu alıyor.
 • آید و گیرد وثاق ما گرو  ** که رسیدم نوبت ما شد تو رو 
 • Oğul, akıl gözünü açtı mı baba, hemencecik yükünü kağnıya koyuyor. 2775
 • چون پسر چشم خرد را بر گشاد  ** زود بابا رخت بر گردون نهاد 
 • O âlemden buraya bir ana yol var. Oradan buraya geliyorlar, buradan oraya gidiyorlar.;
 • جاده‌ی شاهست آن زین سو روان  ** وآن از آن سو صادران و واردان 
 • İyi dikkat et. Oturmuşuz ama gidiyoruz, yeni bir yere hareket etmişiz, fakat görmüyorsun sen.
 • نیک بنگر ما نشسته می‌رویم  ** می‌نبینی قاصد جای نویم 
 • Sermayeni ağzını bugün için değil, ilerisi için, ileride bir iş yapmak için hazırlarsın.
 • بهر حالی می‌نگیری راس مال  ** بلک از بهر غرض‌ها در مل 
 • Ey yola tapan, yolcu odur ki yüzü ve gidişi, ileriyedir.
 • پس مسافر این بود ای ره‌پرست  ** که مسیر و روش در مستقبلست 
 • Nitekim gönül perdesi ardından da anbean yorulmadan, usanmadan hayal alayı gelip durur. 2780
 • هم‌چنانک از پرده‌ی دل بی‌کلال  ** دم به دم در می‌رسد خیل خیال 
 • O düşünceler, hep bir fidanlıktan kopup gelmese nasıl olur da hepsi yol bulur, gönle gelip çatar?
 • گر نه تصویرات از یک مغرس‌اند  ** در پی هم سوی دل چون می‌رسند 
 • Bölük, bölük düşünce ordumuz, susamış bir halde gönül çeşmesine geliyor.
 • جوق جوق اسپاه تصویرات ما  ** سوی چشمه‌ی دل شتابان از ظما 
 • Testilerini doldurup gidiyorlar. Daima meydanda ve daima gizli bunlar.
 • جره‌ها پر می‌کنند و می‌روند  ** دایما پیدا و پنهان می‌شوند 
 • Düşünceleri, gökyüzünün yıldızları say. Fakat bunlar, başka bir gökyüzünde dönmedeler.
 • فکرها را اختران چرخ دان  ** دایر اندر چرخ دیگر آسمان 
 • Kutluluk gördün mü şükret, ihsanda bulun. Kötülük gördün mü sadaka ver, yargılanma dile! Çark vur. 2785
 • سعد دیدی شکر کن ایثار کن  ** نحس دیدی صدقه و استغفار کن 
 • Padişahım biz kimiz ki devlete, kutluluğa layık olalım? Sen gel, talihimi devlete döndür.
 • ما کییم این را بیا ای شاه من  ** طالعم مقبل کن و چرخی بزن 
 • Ayın nuru ile ruhu parlat. Çünkü tutulma yerine geldi, zararlar gördü, can simsiyah oldu.
 • روح را تابان کن از انوار ماه  ** که ز آسیب ذنب جان شد سیاه 
 • Onu yine hayalden vehimden, zandan kurtar. Yine kuyudan çıkar, cefa ipinden halâs et.
 • از خیال و وهم و ظن بازش رهان  ** از چه و جور رسن بازش رهان 
 • Bu suretle de bir gönül, senin güzel gönül alışınla kanatlansın, uçsun, şu balçıktan kurtulsun!
 • تا ز دلداری خوب تو دلی  ** پر بر آرد بر پرد ز آب و گلی 
 • Ey Mısır azizi, ey ahdinde duran zat,mazlum Yusuf, senin zindanındadır. 2790
 • ای عزیز مصر و در پیمان درست  ** یوسف مظلوم در زندان تست 
 • Onu kurtarmak için çabucak bir rüya görüver, Tanrı, ihsan sahiplerini sever.
 • در خلاص او یکی خوابی ببین  ** زود که الله یحب المحسنین 
 • Yedi arık ve hasta öküz, yedi semiz öküzü yutmada.
 • هفت گاو لاغری پر گزند  ** هفت گاو فربهش را می‌خورند 
 • Yedi kuru ve çirkin beğenilmeyecek başak, yedi taze ve yemyeşil başağı otlamada.
 • هفت خوشه‌ی خشک زشت ناپسند  ** سنبلات تازه‌اش را می‌چرند 
 • Ey aziz, gönül Mısırında kıtlık başlıyor. Aman padişahım bunu caiz görme.
 • قحط از مصرش بر آمد ای عزیز  ** هین مباش ای شاه این را مستجیز 
 • Padişahım, senin hapsinde bir Yusuf’um ben. Lûtfet, beni kadınlardan kurtar. 2795
 • یوسفم در حبس تو ای شه نشان  ** هین ز دستان زنانم وا رهان 
 • Arşta oturup duruyordum. Anamın şehveti “inin” emri ile beni buraya attı.
 • از سوی عرشی که بودم مربط او  ** شهوت مادر فکندم که اهبطوا 
 • O tam yücelikten bir kocakarının hilesiyle rahim zindanına düştüm.
 • پس فتادم زان کمال مستتم  ** از فن زالی به زندان رحم 
 • Ruhu ta arştan bu yurda getirdi. Hasılı kadınların hilesi pek büyük.
 • روح را از عرش آرد در حطیم  ** لاجرم کید زنان باشد عظیم 
 • İnişim, önce de kadın yüzünden, sonra da kadın yüzünden. Ruhtum, nasıl oldu da bedene büründüm?
 • اول و آخر هبوط من ز زن  ** چونک بودم روح و چون گشتم بدن 
 • Ya bu düşkün Yusuf’un ağlayıp inlemesini duy, yahut o âşık Yakub’a merhamet et. 2800
 • بشنو این زاری یوسف در عثار  ** یا بر آن یعقوب بی‌دل رحم آر