English    Türkçe    فارسی   

6
3160-3209

 • Hattâ gönlü, mekânsızlık mekânına bağlamak gerek. Burada zuhur eden yomsuzluk, o mekânsızlık âleminin bir aksinden ibarettir. 3160
 • بلک باید دل سوی بی‌سوی بست  ** نحس این سو عکس نحس بی‌سو است 
 • Vergiyi Tanrı vergisi, ihsanı Tanrı ihsanı bil. Çünkü bu aksi, beş duygu âlemiyle altı cihet âlemine veren odur.
 • داد داد حق شناس و بخششش  ** عکس آن دادست اندر پنج و شش 
 • Aşağılık kimselerin ihsanı, kumdan artık bile olsa yine sen ölürsün, o vergiler senden arda kalır.
 • گر بود داد خسان افزون ز ریگ  ** تو بمیری وآن بماند مردریگ 
 • Akis, gözde ne kadar kalabilir ki? Ey eğri gören, aslı görmeyi kendine hüner yap.
 • عکس آخر چند پاید در نظر  ** اصل بینی پیشه کن ای کژنگر 
 • Tanrı, yalvarıp yakaranlara ihsanda bulundu mu onlara ihsan ettiği şeylerle beraber uzun bir ömür bağışlar.
 • حق چو بخشش کرد بر اهل نیاز  ** با عطا بخشیدشان عمر دراز 
 • Nimeti de ebedîdir onun, nimet ettiği de ebedîlik verir. O, ölüleri bile diriltir, ona baş vurun! 3165
 • خالدین شد نعمت و منعم علیه  ** محیی الموتاست فاجتازوا الیه 
 • Tanrı, lûtfetti mi o lûtuf, can gibi sana karışır, seninle bir olur. Âdeta sen o olursun, o, sen olur.
 • داد حق با تو در آمیزد چو جان  ** آنچنان که آن تو باشی و تو آن 
 • Sende ekmek ve suya iştah yoksa bu ikisi de olmaksızın sana tertemiz bir rızk verir yine.
 • گر نماند اشتهای نان و آب  ** بدهدت بی این دو قوت مستطاب 
 • Semizliğin gittiyse Tanrı, gayb âleminden lûtfeder, sana zayıflıkta bir gizli semizlik, şişmanlık verir.
 • فربهی گر رفت حق در لاغری  ** فربهی پنهانت بخشد آن سری 
 • O peri ve cine kokuyu gıda etmiş, meleklere can gıdası vermiştir.
 • چون پری را قوت از بو می‌دهد  ** هر ملک را قوت جان او می‌دهد 
 • Can nedir ki ona dayanıyorsun? Tanrı kendi aşkı ile seni diriltir. 3170
 • جان چه باشد که تو سازی زو سند  ** حق به عشق خویش زنده‌ت می‌کند 
 • Ondan aşk diriliği iste, can isteme. O rızkı iste, ekmek dileme.
 • زو حیات عشق خواه و جان مخواه  ** تو ازو آن رزق خواه و نان مخواه 
 • Halkı su gibi arı duru bil. O suya akseden, ululuk ıssı Tanrı’nın sıfatlarıdır.
 • خلق را چون آب دان صاف و زلال  ** اندر آن تابان صفات ذوالجلال 
 • Onların bilgileri, adaletleri, lûtufları akar suya aksetmiş yıldıza benzer.
 • علمشان و عدلشان و لطفشان  ** چون ستاره‌ی چرخ در آب روان 
 • Padişahlar, Tanrı saltanatına mazhardır; bilgi sahipleri, Tanrı bilgisinin aynasıdır.
 • پادشاهان مظهر شاهی حق  ** فاضلان مرآت آگاهی حق 
 • Zamanlar geçti gitti. Bu yeni bir zaman. Ay, o ay ama su, o su değil. 3175
 • قرنها بگذشت و این قرن نویست  ** ماه آن ماهست آب آن آب نیست 
 • Adalet, o adalet. Bilgi de, o bilgi. Fakat o zamanlarda gelip geçen ümmetler, geldiler geçtiler.
 • عدل آن عدلست و فضل آن فضل هم  ** لیک مستبدل شد آن قرن و امم 
 • Ey akıllı er, zamanlar, zamanların üstüne geldi; hepsi be birer birer bir teviye gelip geçti. Fakat şu mânalar, daimi ve hep o.
 • قرنها بر قرنها رفت ای همام  ** وین معانی بر قرار و بر دوام 
 • O arktaki su kaç kere değişti. Fakat ayın aksiyle yıldızların aksi hep var.
 • آن مبدل شد درین جو چند بار  ** عکس ماه و عکس اختر بر قرار 
 • Çünkü yapısı, su üstüne kurulmamış, gökyüzü sahasında onlar.
 • پس بنااش نیست بر آب روان  ** بلک بر اقطار عرض آسمان 
 • Bu sıfatlar, bil ki mâna yıldızları gibi mâna göklerindedir. 3180
 • این صفتها چون نجوم معنویست  ** دانک بر چرخ معانی مستویست 
 • Güzeller, onun güzelliğinin aynası. Onlardaki aşk, onun istemesinin aksi.
 • خوب‌رویان آینه‌ی خوبی او  ** عشق ایشان عکس مطلوبی او 
 • Bu göz kaş, bu boy pos, daima aslına gider durur. Suya akseden hayal, kalır mı hiç?
 • هم به اصل خود رود این خد و خال  ** دایما در آب کی ماند خیال 
 • Bütün tasvirler, ırmak suyundaki akislerdir. Gökyüzünü ovdun mu görürsün ki hepsi de o.
 • جمله تصویرات عکس آب جوست  ** چون بمالی چشم خود خود جمله اوست 
 • Derken o garibin aklı dedi ki: Şu şaşılığı bırak. Sirke pekmezdir, pekmez de sirke.
 • باز عقلش گفت بگذار این حول  ** خل دوشابست و دوشابست خل 
 • O muhtesibi, noksanın yüzünden ayrı bildin. Gayretli padişahlardan utan a şaşı! 3185
 • خواجه را چون غیر گفتی از قصور  ** شرم‌دار ای احول از شاه غیور 
 • Havanın üstündeki esîrden bile ileri gitmiş olan zatı şu karanlıklarda oturan farelerden sayma.
 • خواجه را که در گذشتست از اثیر  ** جنس این موشان تاریکی مگیر 
 • Onu can olarak gör, ağır cisim olarak görme. Onu beyin gör, kemik olarak görme.
 • خواجه‌ی جان بین مبین جسم گران  ** مغز بین او را مبینش استخوان 
 • Ona melun iblisin gözü ile bakma, onu toprağa mensup sayma.
 • خواجه را از چشم ابلیس لعین  ** منگر و نسبت مکن او را به طین 
 • Güneşle yoldaş olana yarasa deme. Kendisine secde edileni secde eder bilme.
 • همره خورشید را شب‌پر مخوان  ** آنک او مسجود شد ساجد مدان 
 • Bu da akislere benzer ama akis değildir. Akis suretinde Tanrı’nın görünüşüdür bu. 3190
 • عکس‌ها را ماند این و عکس نیست  ** در مثال عکس حق بنمودنیست 
 • O, bir güneş görmüştür, cansız ve donmuş bir halde kalmamıştır. Şırlağan yağı, gül yağı olmuştur; şırlağan yağı kalmamıştır.
 • آفتابی دید او جامد نماند  ** روغن گل روغن کنجد نماند 
 • Tanrı Abdâl’i de, fâni varlıklarını değiştirdiler mi artık halktan değildirler, çevir bu yaprağı.
 • چون مبدل گشته‌اند ابدال حق  ** نیستند از خلق بر گردان ورق 
 • Birlik kıblesi, nasıl olur da iki olur? Toprak, nasıl olur da meleklerin secde ettikleri bir şey olabilir?
 • قبله‌ی وحدانیت دو چون بود  ** خاک مسجود ملایک چون شود 
 • Adam, bu ırmakta elma aksini gördü ama bu görüşü de, eteğini elmayla doldurdu.
 • چون درین جو دیدعکس سیب مرد  ** دامنش را دید آن پر سیب کرد 
 • Bu görüşü, yüzlerce çuvalı elmayla doldurdu. Artık, ırmakta gördüğü, nasıl olur da hayal olur? 3195
 • آنچ در جو دید کی باشد خیال  ** چونک شد از دیدنش پر صد جوال 
 • Ten görme de o sağır ve dilsizler gibi kendilerine doğru bir şey söylenince inkâr edenlerden olma.
 • تن مبین و آن مکن کان بکم و صم  ** کذبوا بالحق لما جائهم 
 • O zat, “Attığın vakit sen atmadın, Tanrı attı” sırrına mazhar olmuştur. Onun gürüşü, Tanrı görüşüdür.
 • ما رمیت اذ رمیت احمد بدست  ** دیدن او دیدن خالق شدست 
 • Ona hizmet Tanrı’ya hizmettir. Gündüzü görmek, bu pencereyi görmektir.
 • خدمت او خدمت حق کردنست  ** روز دیدن دیدن این روزنست 
 • Hele şu pencere yok mu? O, kendinden parlamadadır. Ondaki nur, güneşin, yahut Ferkad yıldızının eğreti nuru değildir.
 • خاصه این روزن درخشان از خودست  ** نی ودیعه‌ی آفتاب و فرقدست 
 • O pencereye vuran nur da yine o güneştendir ama bilinen yoldan, bilinen taraftan gelmemiştir o. 3200
 • هم از آن خورشید زد بر روزنی  ** لیک از راه و سوی معهود نی 
 • Bu pencereyle güneş arasında öyle bir yol vardır ki başka pencereler, o yolu bilmez.
 • در میان شمس و این روزن رهی  ** هست روزنها نشد زو آگهی 
 • Bir bulut gelse de güneşi örtse güneşin nuru bu pencereden köpürür, çağlar.
 • تا اگر ابری بر آید چرخ‌پوش  ** اندرین روزن بود نورش به جوش 
 • Bu pencereyle güneş arasında şu havayla altı cihetten başka bir yoldan bir ülfet, bir ünsiyet vardır.
 • غیر راه این هوا و شش جهت  ** در میان روزن و خور مالفت 
 • Onu övmek, onu tesbih etmek, Tanrı’yı övmek, Tanrı’yı tesbih etmektir. Bu tabağın meyvesi, kendiliğinden biter.
 • مدحت و تسبیح او تسبیح حق  ** میوه می‌روید ز عین این طبق 
 • Bu sebepten salkım salkım elmalar biter. Bu sepete ağaç adını taksan hiç yanlış olmaz. 3205
 • سیب روید زین سبد خوش لخت لخت  ** عیب نبود گر نهی نامش درخت 
 • Bu sepete elma ağacı de. İkisinin arasında gizli bir yol var zaten.
 • این سبد را تو درخت سیب خوان  ** که میان هر دو راه آمد نهان 
 • Meyve veren bir ağaçtan ne biterse aynen bu sepetten de biter, bu sepet de o çeşit meyveleri verir.
 • آنچ روید از درخت بارور  ** زین سبد روید همان نوع از ثمر 
 • Şu halde artık sepeti baht ağacı gör de bu sepetin gölgesinde bir hoşça otur.
 • پس سبد را تو درخت بخت بین  ** زیر سایه‌ی این سبد خوش می‌نشین 
 • Ekmek, insana mülâyemet verince ey sevgili dost, artık neden ona ekmek dersin? Mahmude de.
 • نان چو اطلاق آورد ای مهربان  ** نان چرا می‌گوییش محموده خوان