English    Türkçe    فارسی   

6
902-951

 • Aşk, kahredicidir, ben de onun eline düşmüş, kahrolmuş birisiyim. Aşkın coşup köpürmesiyle, aşkın acılığiyle şeker gibi tatlılaştım.
 • عشق قهارست و من مقهور عشق  ** چون شکر شیرین شدم از شور عشق 
 • Ey kasırga, senin önünde bir yaprağım ben, nereye düşeceğimi ne bilirim?
 • برگ کاهم پیش تو ای تند باد  ** من چه دانم که کجا خواهم فتاد 
 • Hilâl’sem de koşuşup duruyorum Bilâl’sem de. Senin güneşine uymuşum bir kere.
 • گر هلالم گر بلالم می‌دوم  ** مقتدی آفتابت می‌شوم 
 • Ayın bedir oluş yahut zayıflayıp eriyerek hilâl haline gelişle ne işi var? O, güneşin ardına düşmüş gölge gibi koşar durur. 905
 • ماه را با زفتی و زاری چه کار  ** در پی خورشید پوید سایه‌وار 
 • Kaza ve kadere karşı bir kararda durmaya kalkışan kendi sakalına güler.
 • با قضا هر کو قراری می‌دهد  ** ریش‌خند سبلت خود می‌کند 
 • Hem bir saman çöpü olup rüzgârın önüne düşmek, hem de bir yerde durmaya kalkışmak. Hem kıyamet, hem de sonra işe güce girişmeye kalkmak!
 • کاه‌برگی پیش باد آنگه قرار  ** رستخیزی وانگهانی عزم‌کار 
 • Ben aşkın elinde dağarcıktaki kedi gibiyim. Bir an yukarı çıkmadayım, bir an aşağı düşmede.
 • گربه در انبانم اندر دست عشق  ** یک‌دمی بالا و یک‌دم پست عشق 
 • O, beni başının üstünde döndürüp durmada. Ne aşağıda kararım var, ne yukarıda.
 • او همی‌گرداندم بر گرد سر  ** نه به زیر آرام دارم نه زبر 
 • Âşıklar kuvvetli bir selin önüne düşmüşlerdir. Onlar, aşkın takdirine razı olmuşlardır. 910
 • عاشقان در سیل تند افتاده‌اند  ** بر قضای عشق دل بنهاده‌اند 
 • Değirmen taşı gibi durup dinlenmeden gece gündüz inleyip sızlanarak döner dururlar.
 • هم‌چو سنگ آسیا اندر مدار  ** روز و شب گردان و نالان بی‌قرار 
 • Değirmen taşının dönüp durması, kimse bu ırmak duruyor demesin diye ırmak arayanlara bir şahit olmuştur.
 • گردشش بر جوی جویان شاهدست  ** تا نگوید کس که آن جو راکدست 
 • Arktaki suyu görmüyorsan gel de değirmen taşının dönüşünü gör der.
 • گر نمی‌بینی تو جو را در کمین  ** گردش دولاب گردونی ببین 
 • Feleğin, o dönüp durmadan usandığı, bir karara bağlandığı yok. Sen de ey gönül, yıldız gibi ol, durup dinlenmeyi dileme.
 • چون قراری نیست گردون را ازو  ** ای دل اختروار آرامی مجو 
 • Hangi dala el atsan, nereye ulaşıp yapışsan, aşk, o dalı kırar, o şeyi koparır. 915
 • گر زنی در شاخ دستی کی هلد  ** هر کجا پیوند سازی بسکلد 
 • Kaderin dönüp duruşunu görmüyorsan unsurların coşuşunu, dönüşünü seyret.
 • گر نمی‌بینی تو تدویر قدر  ** در عناصر جوشش و گردش نگر 
 • Denizin üstündeki çöplerle köpüklerin dönüp akışı, şerefli denizin köpürüp coşmasındandır.
 • زانک گردشهای آن خاشاک و کف  ** باشد از غلیان بحر با شرف 
 • Başı dönmüş rüzgârın dönüşünü seyret de onun emrine uymuş olan deniz dalgalarının coşup köpürüşünü gör.
 • باد سرگردان ببین اندر خروش  ** پیش امرش موج دریا بین بجوش 
 • Güneşle ay, iki değirmen öküzüdür. Dönüp dururlar ve etrafı korurlar.
 • آفتاب و ماه دو گاو خراس  ** گرد می‌گردند و می‌دارند پاس 
 • Yıldızlar da konak konak koşarlar. Her kutlu ve kutsuz şeyin bineği olurlar. 920
 • اختران هم خانه خانه می‌دوند  ** مرکب هر سعد و نحسی می‌شوند 
 • Felekteki yıldızlar, uzak olduklarından, duyguların da tembel ve gevşek olup iz izleyemediklerinden onların hakikatini bilemezsin.
 • اختران چرخ گر دورند هی  ** وین حواست کاهل‌اند و سست‌پی 
 • Bizim göz, kulak ve akıl yıldızlarımız, gece nerededir, uyanıkken nerede?
 • اختران چشم و گوش و هوش ما  ** شب کجااند و به بیداری کجا 
 • Gâh kutlulukla, vuslatta, gönülleri hoş. Gâh kutsuzlukla, ayrılıkta kendilerinden geçmişlerdir.
 • گاه در سعد و وصال و دلخوشی  ** گاه در نحس فراق و بیهشی 
 • Felekteki ay, böyle dönüp durdukça bazen kapkaranlıktır bir zamanda apaydınlık.
 • ماه گردون چون درین گردیدنست  ** گاه تاریک و زمانی روشنست 
 • Gâh balla süt gibi bahar ve yaz olur, gâh, bir ölüm yerine benzeyen kış, zemheri gelir çatar, karlar yağar. 925
 • گه بهار و صیف هم‌چون شهد و شیر  ** گه سیاستگاه برف و زمهریر 
 • Külli olan şeyler bile onun önünde top gibi yuvarlanıp durur, çevgânına tâbi olur, secde eder.
 • چونک کلیات پیش او چو گوست  ** سخره و سجده کن چوگان اوست 
 • Sen ey gönül, bu yüz binlerce varlık içinden bir cüzüsün, nasıl olur da onun hükmüne karşı kararsız bir hale gelmezsin?
 • تو که یک جزوی دلا زین صدهزار  ** چون نباشی پیش حکمش بی‌قرار 
 • Beyin emrindeki ata dön, at gâh ahırda mahpustur, gâh gezer dolaşır.
 • چون ستوری باش در حکم امیر  ** گه در آخر حبس گاهی در مسیر 
 • Seni de bir mıha bağladı mı sabret, çözdü mü yürü sıçra.
 • چونک بر میخت ببندد بسته باش  ** چونک بگشاید برو بر جسته باش 
 • Güneş gökyüzünde eğri büğrü gitti mi yüzü kararır, Allah onu bir tutulmaya uğratır. 930
 • آفتاب اندر فلک کژ می‌جهد  ** در سیه‌روزی خسوفش می‌دهد 
 • Sen de aklını başına devşir de tutulma yerine düşmemeye savaş, bu suretle de tencere gibi yüzü kara bir hale gelme.
 • کز ذنب پرهیز کن هین هوش‌دار  ** تا نگردی تو سیه‌رو دیگ‌وار 
 • Buluta da öyle yürüme, böyle yürü diye ateşten kırbaç vururlar.
 • ابر را هم تازیانه‌ی آتشین  ** می‌زنندش کانچنان رو نه چنین 
 • Filân ovaya yağmur yağdır, buraya değil, kulağını aç diye kulağını bururlar.
 • بر فلان وادی ببار این سو مبار  ** گوشمالش می‌دهد که گوش دار 
 • Senin aklın, güneşten artık değildir ya. Nehyedilen fikirde kakılıp kalma.
 • عقل تو از آفتابی بیش نیست  ** اندر آن فکری که نهی آمد مه‌ایست 
 • Ey akıl, sen de dizginini eğriltme de tutulup nursuz bir hale gelmeyesin. 935
 • کژ منه ای عقل تو هم گام خویش  ** تا نیاید آن خسوف رو به پیش 
 • Güneşin suçu az oldu mu az tutulur, yarısını tutulmuş görürsün, yarısını nurlu.
 • چون گنه کمتر بود نیم آفتاب  ** منکسف بینی و نیمی نورتاب 
 • Allah, bu suretle seni suçun ne kadarsa o kadar tutarım. Suça verilen ceza suç miktarıncadır.
 • که به قدر جرم می‌گیرم ترا  ** این بود تقریر در داد و جزا 
 • İster iyi olsun ister kötü... İster âşikar olsun, ister gizli... Biz her şeyi duyarız, her şeyi görürüz der.
 • خواه نیک و خواه بد فاش و ستیر  ** بر همه اشیا سمیعیم و بصیر 
 • Babacığım, bundan geç, nevruz oldu, halk, Allah lütfuna ulaştı, herkesin ağzına tat geldi.
 • زین گذر کن ای پدر نوروز شد  ** خلق از خلاق خوش پدفوز شد 
 • Yine ırmağımıza can suyu geldi. Yine padişahımız köyümüze kondu. 940
 • باز آمد آب جان در جوی ما  ** باز آمد شاه ما در کوی ما 
 • Baht, salınıp gezmede, eteğini sürmede, tövbeyi bozma zamanı geldi diye naralar atmadadır.
 • می‌خرامد بخت و دامن می‌کشد  ** نوبت توبه شکستن می‌زند 
 • Yine sel geldi, tövbeyi silip süpürdü. Bekçi uykuya daldı, fırsat vakti gelip çattı.
 • توبه را بار دگر سیلاب برد  ** فرصت آمد پاسبان را خواب برد 
 • Her mahmur, şarap içti, sarhoş oldu. Bu gece varımızı, yoğumuzu rehine koyacağız.
 • هر خماری مست گشت و باده خورد  ** رخت را امشب گرو خواهیم کرد 
 • O canlara canlar katan lâl şarapla, lâl içinde lâl olduk, lâl içinde lâl kesildik.
 • زان شراب لعل جان جان‌فزا  ** لعل اندر لعل اندر لعل ما 
 • Yine meclis şenlendi, gönülleri parlattı. Kalk, kem göz değmesin diye mangala çörekotu at. 945
 • باز خرم گشت مجلس دلفروز  ** خیز دفع چشم بد اسپند سوز 
 • Güzel sarhoşların naralarını duyuyorum. Canım, ta sonuna kadar böyle olmayalım işte.
 • نعره‌ی مستان خوش می‌آیدم  ** تا ابد جانا چنین می‌بایدم 
 • İşte bir Hilâl bir Bilâl’e dost oldu. Diken yarası, ona gül ve gülnar kesildi.
 • نک هلالی با بلالی یار شد  ** زخم خار او را گل و گلزار شد 
 • Beden, diken yarası ile kalbura döndü ama canım, bedenim, devlet gülistanı oldu.
 • گر ز زخم خار تن غربال شد  ** جان و جسمم گلشن اقبال شد 
 • Beden, o kâfirin dikeninin zahmı önünde ama canım, Allah’nın sarhoşu!
 • تن به پیش زخم خار آن جهود  ** جان من مست و خراب آن و دود 
 • Canıma bir can kokusudur gelmede, merhametli sevgilimin kokusu erişmede. 950
 • بوی جانی سوی جانم می‌رسد  ** بوی یار مهربانم می‌رسد 
 • Mustafa, Miraçtan geldi, Bilâl’ine ne mutlu ne mutlu!
 • از سوی معراج آمد مصطفی  ** بر بلالش حبذا لی حبذا