English    Türkçe    فارسی   

1
1382-1391

 • چون که جزو دوزخ است این نفس ما ** طبع کل دارد همیشه جزوها
 • Bizim nefsimiz de cehennemin bir parçasıdır. Onun için cüzüler daima küllün tabiatındadır.
 • این قدم حق را بود کاو را کشد ** غیر حق خود کی کمان او کشد
 • Nefsi öldürecek ayak da ancak Hakk’ın ayağıdır. Zaten nefsin yayını Hak’tan gayrı kim çekebilir?
 • در کمان ننهند الا تیر راست ** این کمان را باژگون کژ تیرهاست‌‌
 • Yaya ancak doğru ok koyarlar. Bu yayın ters ve eğri okları da vardır.
 • راست شو چون تیر و واره از کمان ** کز کمان هر راست بجهد بی‌‌گمان‌‌ 1385
 • Ok gibi doğru ol da yaydan kurtul! Çünkü her doğru okun, yaydan fırlayacağına şüphe yok.
 • چون که واگشتم ز پیکار برون ** روی آوردم به پیکار درون‌‌
 • Dış savaşından kurtulunca iç savaşına yüz tuttum.
 • قد رجعنا من جهاد الاصغریم ** با نبی اندر جهاد اکبریم‌‌
 • Biz şimdi küçük muharebeden döndük; Peygamber’le beraber büyük muharebedeyiz.
 • قوت از حق خواهم و توفیق و لاف ** تا به سوزن بر کنم این کوه قاف‌‌
 • Tanrı’dan denizleri yaran bir kuvvet isterim ki bu Kaf dağını iğne ile yerinden koparıp atayım.
 • سهل شیری دان که صفها بشکند ** شیر آن است آن که خود را بشکند
 • Şunu bil ki safları bozup dağıtan aslanla savaşmak kolaydır, asıl aslan, nefsini mağlup edendir. “
 • آمدن رسول روم تا نزد عمر و دیدن او کرامات عمر را
 • Rum Kayseri elçisinin, Emîrülmü’minin Ömer’e – Tanrı ondan razı olsun – gelip Ömer’in kerametini görmesi
 • تا عمر آمد ز قیصر یک رسول ** در مدینه از بیابان نغول‌‌ 1390
 • Rum Kayseri’den, Medine’de Ömer’e uzak çölleri aşarak bir elçi geldi.
 • گفت کو قصر خلیفه ای حشم ** تا من اسب و رخت را آن جا کشم‌‌
 • Medine halkına “Halifenin köşkü nerededir ki atımı, eşyamı oraya çekeyim” dedi.