English    Türkçe    فارسی   

1
2719-2728

 • این چنین حسها و ادراکات ما ** قطره‌‌ای باشد در آن نهر صفا
 • O saffet denizine nispetle bizim, anlayışlarımız bir katradan ibarettir.
 • در نمد دوختن زن عرب سبوی آب باران را و مهر نهادن بر وی از غایت اعتقاد عرب‌‌
 • Arabın su testisini keçeye sarıp dikmesi ve ağzını kapatması
 • مرد گفت آری سبو را سر ببند ** هین که این هدیه ست ما را سودمند 2720
 • Arap, evet, dedi. Testinin ağzını kapa, hakikaten armağan, bize faydalı.
 • در نمد در دوز تو این کوزه را ** تا گشاید شه به هدیه روزه را
 • Keçeye sar, sarmala. Padişah, orucunu armağanla açsın.
 • کاین چنین اندر همه آفاق نیست ** جز رحیق و مایه‌‌ی اذواق نیست‌‌
 • Çünkü dünyada bunun gibi su yoktur. Bu halis şarap, zevk ve sefa kaynağı!
 • ز آن که ایشان ز آبهای تلخ و شور ** دایما پر علت‌‌اند و نیم کور
 • Çünkü onlar acı tuzlu suları içmekten daima hastadırlar, yarı kör olmuşlardır.
 • مرغ کآب شور باشد مسکنش ** او چه داند جای آب روشنش‌‌
 • Durağı, yatağı acı subaşı olan kuş; sâf berrak suyu ne bilsin?
 • این که اندر چشمه‌‌ی شور است جات ** تو چه دانی شط و جیحون و فرات‌‌ 2725
 • Yurdun acı su kaynağı; Şatt’ı, Ceyhun’u nereden bileceksin?
 • ای تو نارسته از این فانی رباط ** تو چه دانی محو و سکر و انبساط
 • Ey şu fâni konaktan kurtulmayan! Sen yokluğu, sarhoşluğu ve neşeyi ne bilirsin ki!
 • ور بدانی نقلت از اب وز جد است ** پیش تو این نامها چون ابجد است‌‌
 • Bilsen bile babandan, atandan nakil ve rivayet yoluyla bilirsin. Senin yanında bu adlar ebced gibidir.
 • ابجد و هوز چه فاش است و پدید ** بر همه طفلان و معنی بس بعید
 • Ebced, hevvez. Bunlar, bütün çocuklara apaçık ve meydandadır, fakat mânası yok.