English    Türkçe    فارسی   

1
465-474

 • در یکی راه ریاضت را و جوع ** رکن توبه کرده و شرط رجوع‌‌ 465
 • Birinde riyazet ve açlık yolunu tövbenin rüknü, Tanrı’ya dönüşün şartı yapmış.
 • در یکی گفته ریاضت سود نیست ** اندر این ره مخلصی جز جود نیست‌‌
 • Birinde “Riyazet faydasızdır, bu yolda cömertlikten başka kurtuluş yoktur” demişti.
 • در یکی گفته که جوع و جود تو ** شرک باشد از تو با معبود تو
 • Birinde demişti ki: “Senin açlık çekişin, mal verişin mabuduna şirk koşmadır.
 • جز توکل جز که تسلیم تمام ** در غم و راحت همه مکر است و دام‌‌
 • Gam ve rahat zamanında Tanrı’ya dayanmak ve tamamıyla teslim olmaktan gayri hepsi hiledir, tuzaktır.”
 • در یکی گفته که واجب خدمت است ** ور نه اندیشه‌‌ی توکل تهمت است‌‌
 • Öbüründe demişti ki: “Vacip olan hizmettir, yoksa tevekkül düşüncesi suçtan ibarettir.”
 • در یکی گفته که امر و نهیهاست ** بهر کردن نیست شرح عجز ماست‌‌ 470
 • Birinde; “Dindeki emir ve nehiyler, yapmak için değil, aczimizi bildirmek içindir.
 • تا که عجز خود ببینیم اندر آن ** قدرت حق را بدانیم آن زمان‌‌
 • Ta ki onlardan âciz olduğumuzu görelim de Tanrı kudretini bilelim, anlayalım” demişti.
 • در یکی گفته که عجز خود مبین ** کفر نعمت کردن است آن عجز هین‌‌
 • Öbüründe, “Kendi aczini görme, uyan, kendine gel; o aczi görüş, küfranı nimettir.
 • قدرت خود بین که این قدرت از اوست ** قدرت تو نعمت او دان که هوست‌‌
 • Kendi kudretini gör ki bu kudret ondandır. Kudretini, onun nimeti bil ki, kudret odur” demişti.
 • در یکی گفته کز این دو بر گذر ** بت بود هر چه بگنجد در نظر
 • Birinde demişti ki: “Bu ikisinden de geç, nazarına her ne sığarsa put olur!”