English    Türkçe    فارسی   

1
512-521

 • آن جوادی که جمادی را بداد ** این خبرها وین امانت وین سداد
 • O, öyle bir cömert ve vericidir ki bu haberleri, bu eminliği ve bu doğruluğu bir cemada, kuru yeryüzüne vermiştir.
 • مر جمادی را کند فضلش خبیر ** عاقلان را کرده قهر او ضریر
 • Fâzıl ve ihsanı, kuru toprağı haberdar eder, kahır ve celâli de akıllı insanları kör eyler.
 • جان و دل را طاقت آن جوش نیست ** با که گویم در جهان یک گوش نیست‌‌
 • Canda, gönülde o coşmaya takat yoktur. Kime söyleyeyim? Cihanda bir tek kulak yok!
 • هر کجا گوشی بد از وی چشم گشت ** هر کجا سنگی بد از وی یشم گشت‌‌ 515
 • Nerede bir kulak varsa; onun yüzünden, göz oldu. Nerede bir taş varsa; onun lûtfiyle yeşim taşına döndü.
 • کیمیا ساز است چه بود کیمیا ** معجزه بخش است چه بود سیمیا
 • Kimyayı meydana getiren o dur, kimya ne oluyor ki? Mucize bağışlayıcıdır, simya ne oluyor ki?
 • این ثنا گفتن ز من ترک ثناست ** کین دلیل هستی و هستی خطاست‌‌
 • Benim bu övüşüm, övmeyi terk etmenin ta kendisidir; çünkü bu övüş, varlık delilidir, varlık ise hatadır.
 • پیش هست او بباید نیست بود ** چیست هستی پیش او کور و کبود
 • Onun varlığına karşı yok olmak gerektir: onun huzurunda varlık nedir? Manasız bir şeyden ibarettir!
 • گر نبودی کور از او بگداختی ** گرمی خورشید را بشناختی‌‌
 • Varlık kör olmasaydı... Ondan erirdi, güneşin hararetini tanır, anlardı.
 • ور نبودی او کبود از تعزیت ** کی فسردی همچو یخ این ناحیت‌‌ 520
 • Bu zahiri vücudun Allah’ın varlığıyla var olduğunu bilmemesi körlüğüne delildir.
 • بیان خسارت وزیر در این مکر
 • Vezirin bu hilede ziyana uğraması
 • همچو شه نادان و غافل بد وزیر ** پنجه می‌‌زد با قدیم ناگزیر
 • Padişah gibi vezir de cahil ve gafildi. Varlığı vacip olan Kadim Tanrı ile pençeleşiyordu.