English    Türkçe    فارسی   

2
3649-3658

 • جستجوی چون تو زیرک سینه صاف ** کی تهی باشد کجا باشد گزاف‏
 • Senin gibi zeki ve temiz kişinin bu arayışında elbette bir esas var, hiç boş olur mu?” derler.
 • وین مراعاتش یکی صفعی دگر ** وین ز صفع آشکارا سخت‏تر 3650
 • Ona alay yollu ettikleri bu riayet de ayrı bir tokat hatta bu enikonu tokattan da beter!
 • می‏ستودندش به تسخر کای بزرگ ** در فلان اقلیم بس هول و سترگ‏
 • Bazıları alaya alıp “ Ey ulu kişi pek korkunç, pek geniş bir iklim olan filân iklimde,
 • در فلان بیشه درختی هست سبز ** بس بلند و پهن و هر شاخیش گبز
 • Falan ormanda yemyeşil bir ağaç vardır. Pek yüce, pek korkunç... Her dalı koskocaman” derler.
 • قاصد شه بسته در جستن کمر ** می‏شنید از هر کسی نوعی خبر
 • Padişah adamı, kimden ne duyarsa aramak için gayret kemerini kuşanır.
 • بس سیاحت کرد آن جا سالها ** می‏فرستادش شهنشه مالها
 • Orada nice yıllar gezip tozar. Padişah da ona mallar yollar durur.
 • چون بسی دید اندر آن غربت تعب ** عاجز آمد آخر الامر از طلب‏ 3655
 • Gurbet diyarında bir hayli zahmetlere uğrar, nihayet âciz kalır.
 • هیچ از مقصود اثر پیدا نشد ** ز آن غرض غیر خبر پیدا نشد
 • Ne maksudundan bir eser görünür, ne de sözden başka bir şey!
 • رشته‏ی امید او بگسسته شد ** جسته‏ی او عاقبت ناجسته شد
 • Ümit ipi üzülür, aradığını aramaz olur, usanır.
 • کرد عزم باز گشتن سوی شاه ** اشک می‏بارید و می‏برید راه‏
 • Padişah yanına dönmeye niyet eder, ağlaya, ağlaya yola düşer.
 • شرح کردن شیخ سر آن درخت را با آن طالب مقلد
 • Şeyhin o mukallit talibe, o ağacın sırrını anlatması