English    Türkçe    فارسی   

4
1115-1124

 • یک گروه از عشق و قومی بی‌مراد ** هم‌چنانک در ره طاعت عباد 1115
 • Bir bölüğü aşkla, istekle... Bir bölüğü istemeyerek işe girişti. Tıpkı kulların Allah buyruğuna uymaları, ibadet etmeleri gibi!
 • خلق دیوانند و شهوت سلسله ** می‌کشدشان سوی دکان و غله
 • Halk da cinlere benzer... Şehvet, onları dükkâna, alışverişe, mahsule ve yiyeceğe çeken zincirdir.
 • هست این زنجیر از خوف و وله ** تو مبین این خلق را بی‌سلسله
 • Bu zincir, korkudan ve şaşkınlıktan yapılmadır... Halkı zincirsiz ve hür sanma!
 • می‌کشاندشان سوی کسب و شکار ** می‌کشاندشان سوی کان و بحار
 • Bir bölüğünü kazanca, ava çeker... bir bölüğünü madene, denizlere sürükler!
 • می‌کشدشان سوی نیک و سوی بد ** گفت حق فی جیدها حبل المسد
 • Onları iyiye, kötüye çeker götürür... Allah “Boynunda liften örülmüş bir ip var...
 • قد جعلنا الحبل فی اعناقهم ** واتخذنا الحبل من اخلاقهم 1120
 • Boyunlarına bir ip attık... O ipi, huylarından ördük, meydana getirdik...
 • لیس من مستقذر مستنقه ** قط الا طایره فی عنقه
 • Hiçbir pis ve kötü yahut temiz ve iyi kişi yoktur ki amel defteri boynuna asılmamış olsun “demiştir.
 • حرص تو در کار بد چون آتشست ** اخگر از رنگ خوش آتش خوشست
 • Kötü işe hırsın, ateşe benzer... Kömür, ateşin rengiyle güzelleşir.
 • آن سیاهی فحم در آتش نهان ** چونک آتش شد سیاهی شد عیان
 • Kömürün karalığı ateşte gizlenir... Ateş söndü mü karalık meydana çıkar!
 • اخگر از حرص تو شد فحم سیاه ** حرص چون شد ماند آن فحم تباه
 • Kömür, senin hırsından ateş haline geldi, ateş halinde göründü... Fakat hırs geçti mi o kömür, kapkara, berbat bir halde kala kalır!