English    Türkçe    فارسی   

4
32-41

 • هر کش افسانه بخواند افسانه است ** وآنک دیدش نقد خود مردانه است
 • Bu kitap, masal diyene masaldır... Fakat bu kitapta halini gören, bu kitapla kendini anlayan kişi de erdir!
 • آب نیلست و به قبطی خون نمود ** قوم موسی را نه خون بد آب بود
 • Mesnevi, Nil ırmağının suyudur... Kıptiye kan görünür ama Musa kavmine kan değildir, sudur!
 • دشمن این حرف این دم در نظر ** شد ممثل سرنگون اندر سقر
 • Bu sözün düşmanı, şimdi gözüme şöyle görünmede... Cehenneme baş aşağı düşmüş!
 • ای ضیاء الحق تو دیدی حال او ** حق نمودت پاسخ افعال او 35
 • Ey Hak Ziyası, sen onun halini gördün... Hak, sana, onun işlerine karşılık verdiği cevabı gösterdi!
 • دیده‌ی غیبت چو غیبست اوستاد ** کم مبادا زین جهان این دید و داد
 • Gayb âlemini gören gözün, gayb âlemi gibi üstattır. Bu görüş, bu ihsan, şu âlemden eksik olmasın!
 • این حکایت را که نقد وقت ماست ** گر تمامش می‌کنی اینجا رواست
 • Bizim halimiz olan şu hikâyeyi burada tamamlarsan yakışır.
 • ناکسان را ترک کن بهر کسان ** قصه را پایان بر و مخلص رسان
 • Adam olmayanları, adam olanların hatırı için bırak; hikâyeyi bitir, hikâyeye son ver!
 • این حکایت گر نشد آنجا تمام ** چارمین جلدست آرش در نظام
 • Hikâye üçüncü cilt de tamamlanmadıysa işte dördüncü cilt... Onu, burada düzene koy, tamamla!
 • تمامی حکایت آن عاشق که از عسس گریخت در باغی مجهول خود معشوق را در باغ یافت و عسس را از شادی دعای خیر می‌کرد و می‌گفت کی عسی ان تکرهوا شیا و هو خیر لکم
 • Âşığın, bekçiden kaçıp bilmediği bir bağa girmesi sevgilisini orada bulması ve neşesinden bekçiye hayır duada bulunması, “öyle şeyler oluverir ki siz, onlardan hoşlanmazsınız, hâlbuki sizin için hayırlıdır” ayetini okuması
 • اندر آن بودیم کان شخص از عسس ** راند اندر باغ از خوفی فرس 40
 • O adamın, bekçiden korkup bağa at sürdüğünü anlatıyorduk.
 • بود اندر باغ آن صاحب‌جمال ** کز غمش این در عنا بد هشت سال
 • O adamın âşık olup bu dertle tam sekiz yıl yanıp yakıldığı güzel de meğerse o bağdaymış!