English    Türkçe    فارسی   

5
2594-2603

 • اندرین امت نبد مسخ بدن  ** لیک مسخ دل بود ای بوالفطن 
 • Bu ümmette beden çarpılması yoktur. Fakat ey akıllı fikirli adam, gönül, çarpılması vardır.
 • چون دل بوزینه گردد آن دلش  ** از دل بوزینه شد خوار آن گلش  2595
 • Bir adamın gönlü maymun gönlüne döndü mü bedeni de maymunun gönlünden daha aşağı olur.
 • گر هنر بودی دلش را ز اختبار  ** خوار کی بودی ز صورت آن حمار 
 • O eşeğin gönlü de hakikatten haberdar olsaydı, bir hünere nail olmuş bulunsaydı sureti yüzünden hor olur muydu hiç?
 • آن سگ اصحاب خوش بد سیرتش  ** هیچ بودش منقصت زان صورتش 
 • Ashabı kehf'in köpeğinin huyu iyiydi, fakat sureti, köpek suretindeydi. Fakat bu sureti, ona bir noksan verdi mi?
 • مسخ ظاهر بود اهل سبت را  ** تا ببیند خلق ظاهر کبت را 
 • Yahudiler, halk zahirî azabı görsün diye zahiren çarpıldılar.
 • از ره سر صد هزاران دگر  ** گشته از توبه شکستن خوک و خر 
 • Fakat iç âleminden bunlardan başka yüz binlercesi, tövbesini bozma yüzünden domuz ve eşek oldu.
 • دوم بار آمدن روبه بر این خر گریخته تا باز بفریبدش 
 • Tilkinin, ikinci defa kandırmak üzere o kaçan eşeğin yanına gelmesi
 • پس بیامد زود روبه سوی خر  ** گفت خر از چون تو یاری الحذر  2600
 • Tilki, çabucak eşeğin yanına geldi. Eşek, senin gibi dosttan çekinmek gerek.
 • ناجوامردا چه کردم من ترا  ** که به پیش اژدها بردی مرا 
 • A adam olmayan dedi, ben sana ne yaptım da beni ejderhanın yanına götürdün?
 • موجب کین تو با جانم چه بود  ** غیر خبث جوهر تو ای عنود 
 • Bana kinlenmene sebep neydi? Yaradılışlıdaki kötülükten başka ne sebep vardı buna a inatçı?
 • هم‌چو کزدم کو گزد پای فتی  ** نارسیده از وی او را زحمتی 
 • Ona hiçbir eziyet vermediği, dokunmadığı halde gencin ayağını sokan akrep gibi hani.