English    Türkçe    فارسی   

6
4212-4221

 • چون تهی شد یاد حق آغاز کرد  ** یا رب و یا رب اجرنی ساز کرد 
 • Gönlünden her şey boşalınca yarabbi, yarabbi demeye koyuldu. “Rabbim beni kurtar, bana yardım et” demeye başladı.
 • چون پیمبر گفته مومن مزهرست  ** در زمان خالیی ناله گرست 
 • Peygamber “İnanan, kamışa benzer” demiştir. İçi boş olunca feryat eder.
 • چون شود پر مطربش بنهد ز دست  ** پر مشو که آسیب دست او خوشست 
 • Fakat kamışın içi dolu oldu mu çalgıcı onu elinden atar. Sakın dolu olma. Onun elinden gelen zarar da hoştur.
 • تی شو و خوش باش بین اصبعین  ** کز می لا این سرمستست این  4215
 • Boş ol da Tanrı’nın iki parmağı arasında hoş bir hale gel. Çünkü bütün alem yokluk şarabından sarhoştur.
 • رفت طغیان آب از چشمش گشاد  ** آب چشمش زرع دین را آب داد 
 • O mirasyedinin de azgınlığı gitti, gözlerinden yaş boşandı. Gözyaşları, din mahsulüne su verdi.
 • سبب تاخیر اجابت دعای مومن 
 • Müminin duasının geç kabul edilmesindeki sebep
 • ای بسا مخلص که نالد در دعا  ** تا رود دود خلوصش بر سما 
 • Nice ihlas sahibi vardır ki ağlar, sızlar, dua eder. Duasındaki ihlas dumanı da göğe kadar gider.
 • تا رود بالای این سقف برین  ** بوی مجمر از انین المذنبین 
 • Suçluların sızlanmasından bir öd ağacı kokusu, bu güzelim gök kubbenin ta yücelerine kadar varır.
 • پس ملایک با خدا نالند زار  ** کای مجیب هر دعا وی مستجار 
 • Bunun üzerine melekler Tanrı’ya sızlanmaya başlarlar: Ey her duayı kabul eden, ey sığınılan Tanrı!
 • بنده‌ی مومن تضرع می‌کند  ** او نمی‌داند به جز تو مستند  4220
 • Mümin kulun yalvarmada. Onun senden başka dayandığı yok.
 • تو عطا بیگانگان را می‌دهی  ** از تو دارد آرزو هر مشتهی 
 • Sen yabancılara bile ihsanda bulunursun. Her iştah sahibi, dileğini senden diler.