English    Türkçe    فارسی   

3
4080-4104

 • هین مکن جلدی برو ای بوالکرم ** مسجد و ما را مکن زین متهم 4080
 • Ey kerem sahibi kendine gel, yiğitlik taslama, mescidimizi de töhmet altında bırakma, bizi de!
 • که بگوید دشمنی از دشمنی ** آتشی در ما زند فردا دنی
 • Bir düşman düşmanlığından bir söz söyler… Bir alçak, yarın bize bir ateştir salar…
 • که بتاسانید او را ظالمی ** بر بهانه‌ی مسجد او بد سالمی
 • Onu zalimin birisi boğdu, mescidi de kurtulmak için bahane etti.
 • تا بهانه‌ی قتل بر مسجد نهد ** چونک بدنامست مسجد او جهد
 • Mescidin adı çıkmış zaten. O da konuk, mescitte konukladı da öldü derler, ben de kurtulurum dedi, diyebilir.
 • تهمتی بر ما منه ای سخت‌جان ** که نه‌ایم آمن ز مکر دشمنان
 • Ey canı pek adam, bizi töhmet altında bırakma… Zaten düşmanların hilelerinden emin değiliz.
 • هین برو جلدی مکن سودا مپز ** که نتان پیمود کیوان را بگز 4085
 • Hadi yürü, yiğitliğini bırak, bu ham sevdayı pişirmeye kalkışma. Zuhal yıldızı arşınla ölçülemez!
 • چون تو بسیاران بلافیده ز بخت ** ریش خود بر کنده یک یک لخت لخت
 • Senin gibi çokları bahttan, talihten dem vurdular ama sonunda birer birer, tutam tutam sakallarını yoldular!
 • هین برو کوتاه کن این قیل و قال ** خویش و ما را در میفکن در وبال
 • Aklını başına al da bu dedikoduyu kısa kes, yürü git… Kendini de vebale sokma, bizi de!”
 • جواب گفتن مهمان ایشان را و مثل آوردن بدفع کردن حارس کشت به بانگ دف از کشت شتری را کی کوس محمودی بر پشت او زدندی
 • Konuğun, onlara sırtına Sultan Mahmud’un davulu konmuş ve nöbet vurulması âdet olmuş deveyi bile defle kuşları kaçıran ekin bekçisinin kaçırdığını anlatarak misal getirmek suretiyle cevap vermesi
 • گفت ای یاران از آن دیوان نیم ** که ز لا حولی ضعیف آید پیم
 • Dedi ki: “Dostlar, ben bir Lâhavle’yle ürküp kaçacak şeytanlardan değilim.
 • کودکی کو حارس کشتی بدی ** طبلکی در دفع مرغان می‌زدی
 • Bir çocuk, ekin bekçiliği yapar ve yanındaki defi çalarak kuşları kaçırırdı.
 • تا رمیدی مرغ زان طبلک ز کشت ** کشت از مرغان بد بی خوف گشت 4090
 • Kuşlar, o küçücük defin sesini duyup tarladan kaçarlar, ekinler de zararlı kuşlardan kurtulurdu.
 • چونک سلطان شاه محمود کریم ** برگذر زد آن طرف خیمه‌ی عظیم
 • Kerem sahibi Sultan Mahmud’un yolu, o taraflara düştü, koca otağı o civara kuruldu.
 • با سپاهی همچو استاره‌ی اثیر ** انبه و پیروز و صفدر ملک‌گیر
 • Gökteki yıldızlar kadar çok, talihleri aydın, saflar yaran, ülkeler alan ordusuyla oraya kondu.
 • اشتری بد کو بدی حمال کوس ** بختیی بد پیش‌رو همچون خروس
 • Bir de horoz gibi önde giden esrik bir deve vardı ki nöbet davulunu sırtına yüklemişlerdi.
 • بانگ کوس و طبل بر وی روز و شب ** می‌زدی اندر رجوع و در طلب
 • Nöbet, gidişte de onun sırtında vurulurdu, gelişe de.
 • اندر آن مزرع در آمد آن شتر ** کودک آن طبلک بزد در حفظ بر 4095
 • O deve, tarlaya giriverdi. Çocuk, ekinleri korumak için o küçücük defi çalmaya başladı.
 • عاقلی گفتش مزن طبلک که او ** پخته‌ی طبلست با آنشست خو
 • Bir akıllı kişi, çocuğa dedi ki: “Def çalıp durma. O esrik deve, zaten davul taşıyan deve… o sese alışmış.
 • پیش او چه بود تبوراک تو طفل ** که کشد او طبل سلطان بیست کفل
 • A çocuk senin bu defceğizin ona vız gelir. O, bu defin yirmisi kadar olan koskocaman nöbet davulunu taşıyor!
 • عاشقم من کشته‌ی قربان لا ** جان من نوبتگه طبل بلا
 • Ben de Lâ kılıcıyla kurban olmuş bir âşığım. Canım, belâ davulunun nöbet vurulduğu yer!
 • خود تبوراکست این تهدیدها ** پیش آنچ دیده است این دیدها
 • Sizin bu tehditleriniz yok mu? Bu gözlerin gördüğü şeylere karşı ancak bir defceğizin gümbürtüsünden ibaret!
 • ای حریفان من از آنها نیستم ** کز خیالاتی درین ره بیستم 4100
 • Erler, ben, hayallere kapılıp bu yolda duracaklardan değilim.
 • من چو اسماعیلیانم بی‌حذر ** بل چو اسمعیل آزادم ز سر
 • Ben, İsmail Peygambere mensup olanlardanım, öldürülmeden çekinmem yok… Hatta İsmail gibi başından geçmiş bir adamım ben!
 • فارغم از طمطراق و از ریا ** قل تعالوا گفت جانم را بیا
 • Gösterişlerden de geçmişim, riyadan da “Söyle geliniz” emri canıma gel demiştir.
 • گفت پیغامبر که جاد فی السلف ** بالعطیه من تیقن بالخلف
 • Peygamber dedi ki: İhsan edilen şeye verilecek karşılığı iyice bilen bu dünyada ihsanda bulunur.
 • هر که بیند مر عطا را صد عوض ** زود دربازد عطا را زین غرض
 • Verilen şeye verilecek yüzlerce karşılığı gören derhal cömertliğe ihsana başlar.