English    Türkçe    فارسی   

1
3133-3142

 • همچو گرگ آن شیر بردراندش ** فانتقمنا منهم بر خواندش‌‌
 • Aslan, kurdu nasıl paraladıysa onu da paralar, ona nasıl “ Fentekamna” âyetini okuduysa buna da okur.
 • زخم یابد همچو گرگ از دست شیر ** پیش شیر ابله بود کاو شد دلیر
 • Aslandan pençeyi yer. Aslanın önünde yiğitlik satanın aklı yoktur.
 • کاشکی آن زخم بر تن آمدی ** تا بدی کایمان و دل سالم بدی‌‌ 3135
 • Keşke o yara yalnız vücuda gelseydi de gönül ve iman selâmette kalsaydı...
 • قوتم بگسست چون اینجا رسید ** چون توانم کرد این سر را پدید
 • Söz buraya gelince kuvvetim kesildi. Bu sırrı nasıl açayım?
 • همچو آن روبه کم اشکم کنید ** پیش او روباه بازی کم کنید
 • O tilki gibi siz de boğazınızı az düşünün, onun huzurunda hileye az sapın.
 • جمله ما و من به پیش او نهید ** ملک ملک اوست ملک او را دهید
 • Huzurunda bütün bizi, beni terk edin... Mülk, onun mülküdür; mülkü ona teslim edin.
 • چون فقیر آیید اندر راه راست ** شیر و صید شیر خود آن شماست‌‌
 • Doğru yola yoksulca gelirseniz aslan da sizindir, aslanın avladığı av da sizin.
 • ز آنکه او پاک است و سبحان وصف اوست ** بی‌‌نیاز است او ز نغز و مغز و پوست‌‌ 3140
 • Çünkü o, paktır; Sübhan, onun vasfıdır. O, batınî şeylerden de müstağnidir, zâhiri şeylerden de.
 • هر شکار و هر کراماتی که هست ** از برای بندگان آن شه است‌‌
 • Ondaki her türlü av, her çeşit ikram ve ihsan o padişahın kulları içindir.
 • نیست شه را طمع بهر خلق ساخت ** این همه دولت خنک آن کاو شناخت‌‌
 • Padişahın hiçbir şeye tamahı yoktur, O, bütün bu devleti halk için düzüp koşmuştur; ne mutlu anlayana!