English    Türkçe    فارسی   

6
1-10

 • ای حیات دل حسام‌الدین بسی  ** میل می‌جوشد به قسم سادسی 
 • Ey gönüllerin hayatı Hüsameddin, nice zamandır altıncı cildin yazılmasına meyledip durmaktasın.
 • گشت از جذب چو تو علامه‌ای  ** در جهان گردان حسامی نامه‌ای 
 • Husami-name, senin gibi bilgisi çok bir erin çekişiyle dünyayı dönüp dolaşmada.
 • پیش‌کش می‌آرمت ای معنوی  ** قسم سادس در تمام مثنوی 
 • Ey mânevi er, Mesnevinin son cildi olan altıncı cildi de sana armağan sunmaktayım.
 • شش جهت را نور ده زین شش صحف  ** کی یطوف حوله من لم یطف 
 • Bu altı ciltle altı cihete nur saç da çevresini dolanmayan dolansın.
 • عشق را با پنج و با شش کار نیست  ** مقصد او جز که جذب یار نیست  5
 • Aşkın beşle, altıyla işi yoktur. Onun maksadı, ancak sevgilinin kendisini çekmesidir.
 • بوک فیما بعد دستوری رسد  ** رازهای گفتنی گفته شود 
 • Belki bundan sonra bir izin gelir de söylenmesi lâzım olan sırlar söylenir.
 • یا بیانی که بود نزدیکتر  ** زین کنایات دقیق مستتر 
 • Bu ince ve gizli kinayelerden daha açık, daha anlayışlı bir tarzda anlatılır.
 • راز جز با رازدان انباز نیست  ** راز اندر گوش منکر راز نیست 
 • Sır, ancak sırrı bilenle eşittir. Sır, onu inkâr eden kişinin kulağına söylenmez.
 • لیک دعوت واردست از کردگار  ** با قبول و ناقبول او را چه کار 
 • Fakat Allah’dan davet etme emri gelince artık halkın kabul edip etmemesiyle ne işimiz var?
 • نوح نهصد سال دعوت می‌نمود  ** دم به دم انکار قومش می‌فزود  10
 • Nuh, tam dokuz yüz yıl kavmini davet edip durdu. Her an da kavminin inkârı arttı.