English    Türkçe    فارسی   

3
21-30

 • گوش آنکس نوشد اسرار جلال ** کو چو سوسن صدزبان افتاد و لال
 • Ululuk şarabını o adamın kulağı içer ki sûsen gibi yüzlerce dili olduğu halde dilsizdir.
 • حلق بخشد خاک را لطف خدا ** تا خورد آب و بروید صد گیا
 • Allah’ın lütfu, su içsin de yüzlerce ot bitirsin diye toprağa da boğaz ihsan eder.
 • باز خاکی را ببخشد حلق و لب ** تا گیاهش را خورد اندر طلب
 • Sonra topraktan yaratılan mahlûklara boğaz verir, dudak verir... Onlar da arayıp topraktan biten otları otlarlar.
 • چون گیاهش خورد حیوان گشت زفت ** گشت حیوان لقمه‌ی انسان و رفت
 • Hayvan, ot yedi de semirdi mi... insana gıda olur, ortadan kalkar.
 • باز خاک آمد شد اکال بشر ** چون جدا شد از بشر روح و بصر 25
 • Fakat toprak da, ruh çıktı, insan görüşten ayrıldı mı insanı yiyip sömürür.
 • ذره‌ها دیدم دهانشان جمله باز ** گر بگویم خوردشان گردد دراز
 • Zerreler gördüm: Hepsi ağızlarını açmışlar, gıdalarını söylesem söz uzar gider.
 • برگها را برگ از انعام او ** دایگان را دایه لطف عام او
 • Yaprakların gıdası onun kereminden… Dallara dadı, onun umumi ve şâmil lütfu.
 • رزقها را رزقها او می‌دهد ** زانک گندم بی غذایی چون زهد
 • Rızıkların rızkını o vermekte. Buğday, rızıksız nasıl baş gösterir, biter?
 • نیست شرح این سخن را منتهی ** پاره‌ای گفتم بدانی پاره‌ها
 • Bu sözün sonu gelmez. Ben, bir miktarını söyledim, öbürlerini sen anlayıver.
 • جمله عالم آکل و ماکول دان ** باقیان را مقبل و مقبول دان 30
 • Bil ki bütün âlem yiyen ve yenenden ibarettir. Hak’la bâki olanları da Hakk’a yönelmiş ve Hakk’ın makbulü olmuş bil.