English    Türkçe    فارسی   

3
2225-2234

 • رست کشتی از دم آن پهلوان ** واهل کشتی را بجهد خود گمان 2225
 • O Allah erinin duasıyla gemi kurtuldu. Gemidekilerse kendi gayretleriyle,
 • که مگر بازوی ایشان در حذر ** بر هدف انداخت تیری از هنر
 • Kendi ihtiyatlarıyla hünerler gösterip oku hedefe attılar, gemiyi kurtardılar zannındaydılar.
 • پا رهاند روبهان را در شکار ** و آن زدم دانند روباهان غرار
 • Av esnasında tilkiyi ayakları kurtarır da mağrur tilki, kendisini kuyruğu kurtardı sanır.
 • عشقها با دم خود بازند کین ** می‌رهاند جان ما را در کمین
 • Canımızı pusudan bu kurtardı diye kuyruğu ile oynar, kuyruğunu sever!
 • روبها پا را نگه دار از کلوخ ** پا چو نبود دم چه سود ای چشم‌شوخ
 • A tilki, ayağını taştan koru… A açgözlü sersem, ayak olmasa kuyruk ne yapabilir ki?
 • ما چو روباهان و پای ما کرام ** می‌رهاندمان ز صدگون انتقام 2230
 • Biz de tilkilere benzeriz, bizi yüzlerce çeşit belâlardan kurtaran ayaklarımız, ulularımızdır.
 • حیله‌ی باریک ما چون دم ماست ** عشقها بازیم با دم چپ و راست
 • Derin hilelerimiz, kuyruğumuza benzer de biz onunla sağdan, soldan oynar, onunla oynaşır dururuz!
 • دم بجنبانیم ز استدلال و مکر ** تا که حیران ماند از ما زید و بکر
 • İstidlâle yapışır, hileye koyulur, falan adam, feşman adam bize şaşsın kalsın diye kuyruğumuzu sallarız!
 • طالب حیرانی خلقان شدیم ** دست طمع اندر الوهیت زدیم
 • Halkın hayran olmasını isteriz, hatta tamah elimizi Allahlığa bile uzatırız.
 • تا بافسون مالک دلها شویم ** این نمی‌بینیم ما کاندر گویم
 • Afsunlarla gönüller alalım deriz ama çukura düştüğümüzü görmeyiz.