English    Türkçe    فارسی   

3
3481-3490

 • کشتن این نار نبود جز به نور ** نورک اطفا نارنا نحن الشکور
 • Bu ateşi ancak nur söndürebilir. Cehennem mümine “Nurun ateşimizi söndürdü“ der… Allah’a şükürler olsun!
 • گر تو بی نوری کنی حلمی بدست ** آتشت زنده‌ست و در خاکسترست
 • Nura sahip olmadığın halde yavaşlık, mülayimlik gösterirsen bu kötü bir şeydir. Çünkü ateşin sönmemiştir, küllenmiştir.
 • آن تکلف باشد و روپوش هین ** نار را نکشد به غیر نور دین
 • Bu hal, bir tekellüftür. Aklını başına al, ateşi din nurundan başka bir şey söndürmez.
 • تا نبینی نور دین آمن مباش ** کاتش پنهان شود یک روز فاش
 • Din nurunu görmedikçe emin olma… Çünkü gizli ateş, bir gün olur ortaya çıkar.
 • نور آبی دان و هم در آب چفس ** چونک داری آب از آتش مترس 3485
 • Nuru bir su bil, suya yapış… Suyu elde ettin mi ateşten korkma!
 • آب آتش را کشد کتش بخو ** می‌بسوزد نسل و فرزندان او
 • Ateşi su söndürür. Çünkü ateş, huyu muktezası suyun soyunu, sopunu, oğullarını, (yani ağaçları, otları) yakar, yandırır!
 • سوی آن مرغابیان رو روز چند ** تا ترا در آب حیوانی کشند
 • Birkaç günceğiz o su kuşlarının yanına git de seni Abıhayata ulaştırsınlar.
 • مرغ خاکی مرغ آبی هم‌تنند ** لیک ضدانند آب و روغنند
 • Karakuşuyla su kuşu, suret bakımından birdir ama suyla yağ gibi hakikatte birbirine zıttır,
 • هر یکی مر اصل خود را بنده‌اند ** احتیاطی کن بهم ماننده‌اند
 • Bunlar, birbirlerine benzerler ama her biri, kendi aslına kuldur, köledir. Dikkat ve ihtiyatla hareket et.
 • همچنانک وسوسه و وحی الست ** هر دو معقولند لیکن فرق هست 3490
 • Nitekim vesveseyle Elest deminin vahyi… Her ikisi de duyguyla değil, akılla anlaşılır; fakat aralarında fark var.