English    Türkçe    فارسی   

5
2707-2716

 • چون شراری کو خورد روغن ز شمع  ** نور افزاید ز خوردش بهر جمع 
 • Kandilin yağını yiyen alev gibi o da etrafındakileri aydınlatır, onların nurunu artırır.
 • نان‌خوری را گفت حق لاتسرفوا  ** نور خوردن را نگفتست اکتفوا 
 • Tanrı, ekmek yiyene "israf etmeyin" dedi, nur yiyene "Artık kâfi" demedi.
 • آن گلوی ابتلا بد وین گلو  ** فارغ از اسراف و آمن از غلو 
 • O boğaz, iptilâ boğazıdır, buysa israftan da. emin, ileri gidişten de.
 • امر و فرمان بود نه حرص و طمع  ** آن چنان جان حرص را نبود تبع  2710
 • Şeyhin bu hale düşmesi hırsından, tamahından değildi, buyruğa uymasındandı. Öyle can hırsa, tamaha uymaz ki.
 • گر بگوید کیمیا مس را بده  ** تو به من خود را طمع نبود فره 
 • Kimya, bakıra, gel kendini tamamiyle bana ver derse bu sözü tamahından söylemez.
 • گنجهای خاک تا هفتم طبق  ** عرضه کرده بود پیش شیخ حق 
 • Tanrı, yedinci göğe kadar toprak hazinelerini Şeyhe göstermişti.
 • شیخ گفتا خالقا من عاشقم  ** گر بجویم غیر تو من فاسقم 
 • Şeyh dedi ki: Ey beni yaratan! Ben âşıkım. Senden başka bir şey dilersem kötü kişi olayım.
 • هشت جنت گر در آرم در نظر  ** ور کنم خدمت من از خوف سقر 
 • Sekiz cennet gözüme görünür, yahut sana cehennem korkusundan hizmet edersem,
 • ممنی باشم سلامت‌جوی من  ** زانک این هر دو بود حظ بدن  2715
 • Ancak kendi selâmetini arıyan bir inanmış kul olurum. Çünkü cennet de bedene aittir, cehennem de.
 • عاشقی کز عشق یزدان خورد قوت  ** صد بدن پیشش نیرزد تره‌توت 
 • Bir âşık, Tanrı aşkıyle gıdalanırsa yüzlerce beden, onca bir gazel yaprağına değmez.