English    Türkçe    فارسی   

5
2946-2955

 • آب روها را غذای او کند  ** تا برد او آب روی نیک و بد 
 • İyinin,kötünün yüzsuyunu gidersin diye yüzsularını ona gıda etmiştir.
 • این تتماجست آب روی عام  ** که سگ شیطان از آن یابد طعام 
 • Halkın yüzsuyu, ona verilen tutmaç suyudur. Şeytan bunu yer,bununla doyar.
 • بر در خرگاه قدرت جان او  ** چون نباشد حکم را قربان بگو 
 • Böyle olduğu halde nasıl olur da canı, kudret otağının önünde kurban olmaz?
 • گله گله از مرید و از مرید  ** چون سگ باسط ذراعی بالوصید 
 • İyilerden de,kötülerden de sürü sürü nice kişiler var ki ayaklarını yere döşemiş, köpek gibi o kapıya yönelmiştir.
 • بر در کهف الوهیت چو سگ  ** ذره ذره امرجو بر جسته رگ  2950
 • Hepsi de Tanrılık mağarasının eşiğinde köpek gibi yatmışlar, zerre zerre buyruk beklemede,kulak kabartmadalar.
 • ای سگ دیو امتحان می‌کن که تا  ** چون درین ره می‌نهند این خلق پا 
 • Ey köpek Şeytan, halk bu yola ayak bastı mı onları sına.
 • حمله می‌کن منع می‌کن می‌نگر  ** تا که باشد ماده اندر صدق و نر 
 • Saldır onlara, onları buraya koma. Bu suretle bak bakalım,doğrulukta hangisi er, hangisi dişi?
 • پس اعوذ از بهر چه باشد چو سگ  ** گشته باشد از ترفع تیزتگ 
 • “Tanrıya sığınırım” neden denir? Köpek, kızıp saldırmaya başlayınca değil mi?
 • این اعوذ آنست کای ترک خطا  ** بانگ بر زن بر سگت ره بر گشا 
 • Ey Hıta Türkü "Tanrı'ya sığınırım" demek, köpeğe bağır, yolu aç da,
 • تا بیایم بر در خرگاه تو  ** حاجتی خواهم ز جود و جاه تو  2955
 • Otağının kapısına geleyim, senin cömertliğinden bir hacet dileyeyim demektir.