English    Türkçe    فارسی   

5
3830-3839

 • آن یکی مردیست قوتش جمله درد  ** این دگر مردی میان‌تی هم‌چو گرد  3830
 • O öyle bir erdir ki gıdasız, tamamiyle dert. öbür erlik ise toz gibi ortası delik bir şeydir!
 • صفت کردن مرد غماز و نمودن صورت کنیزک مصور در کاغذ و عاشق شدن خلیفه‌ی مصر بر آن صورت و فرستادن خلیفه امیری را با سپاه گران بدر موصل و قتل و ویرانی بسیار کردن بهر این غرض 
 • Bîr adamın, Mısır halifesine kâğıda yapılmış bir cariye resmîni göstermesi, halifenin o resme âşık olarak Musul emîrinin cariyesi olan o kızı alıp getirmek üzere bir beyi Musul'a göndermesi, savaşta bu yüzden birçok adamın ölmesi, birçok yerin yıkılıp gitmesi
 • مر خلیفه‌ی مصر را غماز گفت  ** که شه موصل به حوری گشت جفت 
 • Bir kovucu, Mısır halifesine, Musul padişahının: huri gibi bir cariyesi olduğunu söyleyip dedi ki:
 • یک کنیزک دارد او اندر کنار  ** که به عالم نیست مانندش نگار 
 • Onun bir cariyesi var ki âlemde onun gibi güzel yok.
 • در بیان ناید که حسنش بی‌حدست  ** نقش او اینست که اندر کاغذست 
 • Güzelliğinin haddi yok, söze sığmaz, anlatılmaz ki. işte resmi, şu kâğıtta, bir bak!
 • نقش در کاغذ چو دید آن کیقباد  ** خیره گشت و جام از دستش فتاد 
 • O ulu halife, kâğıttaki resmi görünce hayran oldu, elindeki kadeh düştü.
 • پهلوانی را فرستاد آن زمان  ** سوی موصل با سپاه بس گران  3835
 • Derhal Musul'a büyük bir orduyla bir er gönderdi.
 • که اگر ندهد به تو آن ماه را  ** برکن از بن آن در و درگاه را 
 • Eğer o ay parçasını sana teslim etmezse orasını tamamiyle yak yık.
 • ور دهد ترکش کن و مه را بیار  ** تا کشم من بر زمین مه در کنار 
 • Verirse bir şey yapma, bırak, yalnız o ay parçasını getir de yeryüzündeyken ayı kucaklayayım dedi.
 • پهلوان شد سوی موصل با حشم  ** با هزاران رستم و طبل و علم 
 • Er, binlerce Rüstem'le, davul ve bayraklarla yola düştü, Musul'a yollandı.
 • چون ملخها بی‌عدد بر گرد کشت  ** قاصد اهلاک اهل شهر گشت 
 • Sayısız asker, şehri mahvetmek üzere tarlama çevresine üşüşen çekirgeler gibi oraya üşüştüler.