English    Türkçe    فارسی   

6
2831-2840

 • هم‌چو احمد که برد بو از یمن  ** زان نصیبی یافت این بینی من 
 • Ahmet gibi hani. O da Yemen’den koku alırdı ya. Benim de şu burnum, o nasibe erişmiştir işte.
 • که کدامین خاک همسایه‌ی زرست  ** یا کدامین خاک صفر و ابترست 
 • Hangi toprak altına komşu, hangisi sıfırdan ibaret. Beş para etmez? Bu, bana malûm olur.
 • گفت یک نک خاصیت در پنجه‌ام  ** که کمندی افکنم طول علم 
 • Bir başkası da benim hünerim de dedi, elimdedir. Dağ tepesine kadar kement atarım.
 • هم‌چو احمد که کمند انداخت جانش  ** تا کمندش برد سوی آسمانش 
 • Ahmet gibi... Onun canı da bir kement attı, kemendi ta göğe ulaştı.
 • گفت حقش ای کمندانداز بیت  ** آن ز من دان ما رمیت اذ رمیت  2835
 • Tanrı dedi ki: Ey gökyüzündeki Beyt-i Mâmur’a kement atan, atışı benden bil. “Attığın vakit sen atmadın ben attım”
 • پس بپرسیدند زان شه کای سند  ** مر ترا خاصیت اندر چه بود 
 • Nihayet dediler ki: Ey yüce ve vefalı dost, sen de söyle. Senin ne hünerin ne marifetin var?
 • گفت در ریشم بود خاصیتم  ** که رهانم مجرمان را از نقم 
 • Sultan Mahmut dedi ki: Benim hünerim sakalımdadır. Onunla suçluları cezadan eziyetten kurtarırım.
 • مجرمان را چون به جلادان دهند  ** چون بجنبد ریش من زیشان رهند 
 • Suçluları cellâtlara verdiler mi, sakalım oynayınca onlar kurtuluverirler.
 • چون بجنبانم به رحمت ریش را  ** طی کنند آن قتل و آن تشویش را 
 • Acıyıp sakalımı oynattım mı öldürülmeden de kurtulurlar, dertten de, elemden de.
 • قوم گفتندش که قطب ما توی  ** که خلاص روز محنتمان شوی  2840
 • Hırsızlar, bu sözü duyunca kutbumuz sensin dediler; minnet gününde kurtuluşumuz senden olacak.