English    Türkçe    فارسی   

2
670-694

 • حرف حکمت بر زبان ناحکیم ** حله‏های عاریت دان ای سلیم‏ 670
 • Ey temiz kalpli, hakîm olmayan kişinin dilindeki hikmet sözünü de iğreti elbise bil!
 • گر چه دزدی حله‏ای پوشیده است ** دست تو چون گیرد آن ببریده دست‏
 • Hırsız, bir güzel elbise giyse bile o eli kesik, senin elini nasıl tutar, sana nasıl yardım edebilir?
 • چون شبانه از شتر آمد به زیر ** کرد گفتش منزلم دور است و دیر
 • Akşam vakti müflis deveden inince Kürt dedi ki: “ Evim uzak, vakit de geç.
 • بر نشستی اشترم را از پگاه ** جو رها کردم کم از اخراج کاه‏
 • Kuşluk çağından beri deveye bindin. Arpadan vazgeçtim, hiç olmazsa bir avuçtan az bile olsa biraz saman ver!”
 • گفت تا اکنون چه می‏کردیم پس ** هوش تو کو، نیست اندر خانه کس‏
 • Müflis “ Şimdiye kadar niçin gezip dolaştık? Aklın nerede? Hiç anlamadın mı?
 • طبل افلاسم به چرخ سابعه ** رفت و تو نشنیده‏ای بد واقعه‏ 675
 • Müflis olduğuma dair davul çaldılar, sesi yedinci kat göğe kadar vardı; duymadın mı?
 • گوش تو پر بوده است از طمع خام ** پس طمع کر می‏کند کور ای غلام‏
 • Kulağın galiba ham tamahla dolu. Tamah insanı sağır ve kör eder.
 • تا کلوخ و سنگ بشنید این بیان ** مفلس است و مفلس است این قلتبان‏
 • Bu sözleri kerpice, taşa kadar her şey işitti. “ Bu kaltaban müflistir, müflis” diye bağırıp durdular.” dedi.
 • تا به شب گفتند و در صاحب شتر ** بر نزد کاو از طمع پر بود پر
 • Bu sözü akşama kadar söylediler de devecinin kulağı tamahla dolu olduğundan duymadı.
 • هست بر سمع و بصر مهر خدا ** در حجب بس صورت است و بس صدا
 • Kulakta, gözde Allah mührü var; işitmiyor, duymuyor. Yoksa hicaplarda nice suretler var, sesler var!
 • آن چه او خواهد رساند آن به چشم ** از جمال و از کمال و از کرشم‏ 680
 • Allah güzellikten, kemalden, cilveden hangisini isterse göze onu gösterir;
 • و انچه او خواهد رساند آن به گوش ** از سماع و از بشارت وز خروش‏
 • Güzel sesten, müjdelerden, coşkun ve neşeli sözlerden hangisini dilerse kulağa onu duyurur.
 • کون پر چاره ست و هیچت چاره نی ** تا که نگشاید خدایت روزنی‏
 • Sen şimdi, ondan gaflettesin ama ihtiyaç vaktinde Allah onu izhar eder.
 • گر چه تو هستی کنون غافل از آن ** وقت حاجت حق کند آن را عیان‏
 • Peygamber “Kadri yüce Allah, her derde bir derman yarattı” demiştir.
 • گفت پیغمبر که یزدان مجید ** از پی هر درد درمان آفرید
 • Fakat sen, onun fermanı olmadıkça o dermandan derdine yarayacak bir renk göremez, bir koku duyamazsın.
 • لیک ز آن درمان نبینی رنگ و بو ** بهر درد خویش بی‏فرمان او 685
 • Ey çarelere başvuran, ölünün gözü nasıl cana bakarsa sen de gözünü Lâmekân âlemine çevir, aklını başına al.
 • چشم را ای چاره جو در لامکان ** هین بنه چون چشم کشته سوی جان‏
 • Varlık âlemi çarelerle doludur da Allah, bir yere perde çıkmadıkça yine çare yok!
 • این جهان از بی‏جهت پیدا شده ست ** که ز بی‏جایی جهان را جا شده ست‏
 • Bu cihan, cihetsiz Lâmekân âleminden meydana gelmiş, bu cihana Lâmekân âleminden bir mekân verilmiştir.
 • باز گرد از هست سوی نیستی ** طالب ربی و ربانیستی‏
 • Allah’ı candan gönülden istiyorsan varlıktan yokluğa dön.
 • جای دخل است این عدم از وی مرم ** جای خرج است این وجود بیش و کم‏
 • Bu yokluk, gelir yeridir; ondan kaçınma. Bu varlık da çok olsun az olsun, gider yeridir!
 • کارگاه صنع حق چون نیستی است ** پس برون کارگه بی‏قیمتی است‏ 690
 • Allah sanatının tezgâh evi, mademki yokluktur... O halde tezgâh evinin dışında ne varsa değersizdir.
 • یاد ده ما را سخنهای دقیق ** که ترا رحم آورد آن ای رفیق‏
 • Ey hilim sahibi Allah; bize, duyanın insafa gelip kabul edeceği ince sözler hatırlat.
 • هم دعا از تو اجابت هم ز تو ** ایمنی از تو مهابت هم ز تو
 • Dua da senden, icabet de. Emniyet de senden korku da.
 • گر خطا گفتیم اصلاحش تو کن ** مصلحی تو ای تو سلطان سخن‏
 • Yanlış söylediysek düzelt. Ey söz sultanı, düzeltme de senden.
 • کیمیا داری که تبدیلش کنی ** گر چه جوی خون بود نیلش کنی‏
 • Öyle bir kimyan var ki onu değiştirebilir, kan ırmağıysa Nil haline getirirsin.