English    Türkçe    فارسی   

2
670-679

 • حرف حکمت بر زبان ناحکیم ** حله‏های عاریت دان ای سلیم‏ 670
 • Ey temiz kalpli, hakîm olmayan kişinin dilindeki hikmet sözünü de iğreti elbise bil!
 • گر چه دزدی حله‏ای پوشیده است ** دست تو چون گیرد آن ببریده دست‏
 • Hırsız, bir güzel elbise giyse bile o eli kesik, senin elini nasıl tutar, sana nasıl yardım edebilir?
 • چون شبانه از شتر آمد به زیر ** کرد گفتش منزلم دور است و دیر
 • Akşam vakti müflis deveden inince Kürt dedi ki: “ Evim uzak, vakit de geç.
 • بر نشستی اشترم را از پگاه ** جو رها کردم کم از اخراج کاه‏
 • Kuşluk çağından beri deveye bindin. Arpadan vazgeçtim, hiç olmazsa bir avuçtan az bile olsa biraz saman ver!”
 • گفت تا اکنون چه می‏کردیم پس ** هوش تو کو، نیست اندر خانه کس‏
 • Müflis “ Şimdiye kadar niçin gezip dolaştık? Aklın nerede? Hiç anlamadın mı?
 • طبل افلاسم به چرخ سابعه ** رفت و تو نشنیده‏ای بد واقعه‏ 675
 • Müflis olduğuma dair davul çaldılar, sesi yedinci kat göğe kadar vardı; duymadın mı?
 • گوش تو پر بوده است از طمع خام ** پس طمع کر می‏کند کور ای غلام‏
 • Kulağın galiba ham tamahla dolu. Tamah insanı sağır ve kör eder.
 • تا کلوخ و سنگ بشنید این بیان ** مفلس است و مفلس است این قلتبان‏
 • Bu sözleri kerpice, taşa kadar her şey işitti. “ Bu kaltaban müflistir, müflis” diye bağırıp durdular.” dedi.
 • تا به شب گفتند و در صاحب شتر ** بر نزد کاو از طمع پر بود پر
 • Bu sözü akşama kadar söylediler de devecinin kulağı tamahla dolu olduğundan duymadı.
 • هست بر سمع و بصر مهر خدا ** در حجب بس صورت است و بس صدا
 • Kulakta, gözde Allah mührü var; işitmiyor, duymuyor. Yoksa hicaplarda nice suretler var, sesler var!