English    Türkçe    فارسی   

2
670-719

 • حرف حکمت بر زبان ناحکیم ** حله‏های عاریت دان ای سلیم‏ 670
 • Ey temiz kalpli, hakîm olmayan kişinin dilindeki hikmet sözünü de iğreti elbise bil!
 • گر چه دزدی حله‏ای پوشیده است ** دست تو چون گیرد آن ببریده دست‏
 • Hırsız, bir güzel elbise giyse bile o eli kesik, senin elini nasıl tutar, sana nasıl yardım edebilir?
 • چون شبانه از شتر آمد به زیر ** کرد گفتش منزلم دور است و دیر
 • Akşam vakti müflis deveden inince Kürt dedi ki: “ Evim uzak, vakit de geç.
 • بر نشستی اشترم را از پگاه ** جو رها کردم کم از اخراج کاه‏
 • Kuşluk çağından beri deveye bindin. Arpadan vazgeçtim, hiç olmazsa bir avuçtan az bile olsa biraz saman ver!”
 • گفت تا اکنون چه می‏کردیم پس ** هوش تو کو، نیست اندر خانه کس‏
 • Müflis “ Şimdiye kadar niçin gezip dolaştık? Aklın nerede? Hiç anlamadın mı?
 • طبل افلاسم به چرخ سابعه ** رفت و تو نشنیده‏ای بد واقعه‏ 675
 • Müflis olduğuma dair davul çaldılar, sesi yedinci kat göğe kadar vardı; duymadın mı?
 • گوش تو پر بوده است از طمع خام ** پس طمع کر می‏کند کور ای غلام‏
 • Kulağın galiba ham tamahla dolu. Tamah insanı sağır ve kör eder.
 • تا کلوخ و سنگ بشنید این بیان ** مفلس است و مفلس است این قلتبان‏
 • Bu sözleri kerpice, taşa kadar her şey işitti. “ Bu kaltaban müflistir, müflis” diye bağırıp durdular.” dedi.
 • تا به شب گفتند و در صاحب شتر ** بر نزد کاو از طمع پر بود پر
 • Bu sözü akşama kadar söylediler de devecinin kulağı tamahla dolu olduğundan duymadı.
 • هست بر سمع و بصر مهر خدا ** در حجب بس صورت است و بس صدا
 • Kulakta, gözde Allah mührü var; işitmiyor, duymuyor. Yoksa hicaplarda nice suretler var, sesler var!
 • آن چه او خواهد رساند آن به چشم ** از جمال و از کمال و از کرشم‏ 680
 • Allah güzellikten, kemalden, cilveden hangisini isterse göze onu gösterir;
 • و انچه او خواهد رساند آن به گوش ** از سماع و از بشارت وز خروش‏
 • Güzel sesten, müjdelerden, coşkun ve neşeli sözlerden hangisini dilerse kulağa onu duyurur.
 • کون پر چاره ست و هیچت چاره نی ** تا که نگشاید خدایت روزنی‏
 • Sen şimdi, ondan gaflettesin ama ihtiyaç vaktinde Allah onu izhar eder.
 • گر چه تو هستی کنون غافل از آن ** وقت حاجت حق کند آن را عیان‏
 • Peygamber “Kadri yüce Allah, her derde bir derman yarattı” demiştir.
 • گفت پیغمبر که یزدان مجید ** از پی هر درد درمان آفرید
 • Fakat sen, onun fermanı olmadıkça o dermandan derdine yarayacak bir renk göremez, bir koku duyamazsın.
 • لیک ز آن درمان نبینی رنگ و بو ** بهر درد خویش بی‏فرمان او 685
 • Ey çarelere başvuran, ölünün gözü nasıl cana bakarsa sen de gözünü Lâmekân âlemine çevir, aklını başına al.
 • چشم را ای چاره جو در لامکان ** هین بنه چون چشم کشته سوی جان‏
 • Varlık âlemi çarelerle doludur da Allah, bir yere perde çıkmadıkça yine çare yok!
 • این جهان از بی‏جهت پیدا شده ست ** که ز بی‏جایی جهان را جا شده ست‏
 • Bu cihan, cihetsiz Lâmekân âleminden meydana gelmiş, bu cihana Lâmekân âleminden bir mekân verilmiştir.
 • باز گرد از هست سوی نیستی ** طالب ربی و ربانیستی‏
 • Allah’ı candan gönülden istiyorsan varlıktan yokluğa dön.
 • جای دخل است این عدم از وی مرم ** جای خرج است این وجود بیش و کم‏
 • Bu yokluk, gelir yeridir; ondan kaçınma. Bu varlık da çok olsun az olsun, gider yeridir!
 • کارگاه صنع حق چون نیستی است ** پس برون کارگه بی‏قیمتی است‏ 690
 • Allah sanatının tezgâh evi, mademki yokluktur... O halde tezgâh evinin dışında ne varsa değersizdir.
 • یاد ده ما را سخنهای دقیق ** که ترا رحم آورد آن ای رفیق‏
 • Ey hilim sahibi Allah; bize, duyanın insafa gelip kabul edeceği ince sözler hatırlat.
 • هم دعا از تو اجابت هم ز تو ** ایمنی از تو مهابت هم ز تو
 • Dua da senden, icabet de. Emniyet de senden korku da.
 • گر خطا گفتیم اصلاحش تو کن ** مصلحی تو ای تو سلطان سخن‏
 • Yanlış söylediysek düzelt. Ey söz sultanı, düzeltme de senden.
 • کیمیا داری که تبدیلش کنی ** گر چه جوی خون بود نیلش کنی‏
 • Öyle bir kimyan var ki onu değiştirebilir, kan ırmağıysa Nil haline getirirsin.
 • این چنین میناگریها کار تست ** این چنین اکسیرها اسرار تست‏ 695
 • Bu çeşit tebdil edişler, senin işin, bu türlü iksirler senin sırlarındır.
 • آب را و خاک را بر هم زدی ** ز آب و گل نقش تن آدم زدی‏
 • Suyu toprağı birbirine kattın; sudan topraktan âdem teninin suretini düzdün.
 • نسبتش دادی و جفت و خال و عم ** با هزار اندیشه و شادی و غم‏
 • Sonra onu karıya, dayıya, amcaya, binlerce düşünceye, neşeye ve gama kattın.
 • باز بعضی را رهایی داده‏ای ** زین غم و شادی جدایی داده‏ای‏
 • Daha sonra da bazılarına hürlük verdin; bu gamdan, bu neşeden kurtardın:
 • برده‏ای از خویش و پیوند و سرشت ** کرده‏ای در چشم او هر خوب زشت‏
 • Kendisinden, soyundan hâlâs etti, her güzeli, gözüne çirkin gösterdin.
 • هر چه محسوس است او رد می‏کند ** و انچه ناپیداست مسند می‏کند 700
 • Böyle adam, his âlemine mensup ne varsa reddeder, görünmeyene dayanır.
 • عشق او پیدا و معشوقش نهان ** یار بیرون فتنه‏ی او در جهان‏
 • Aşkı meydandadır da maşuku gizli. Zahiri sevgili de, cihanda o gizli maşukun bir imtihanından ibaret.
 • این رها کن عشقهای صورتی ** نیست بر صورت نه بر روی ستی‏
 • Bunu bırak, surette olan aşklar mutlaka surete ve güzel kadına değildir.
 • آن چه معشوق است صورت نیست آن ** خواه عشق این جهان خواه آن جهان‏
 • İster bu cihanın aşkı olsun ister o cihanın aşkı. Hakikî maşukta suret yoktur.
 • آن چه بر صورت تو عاشق گشته‏ای ** چون برون شد جان چرایش هشته‏ای‏
 • Hakikaten surete âşıksan sevgili ölünce onu niye terk ediyorsun?
 • صورتش بر جاست این سیری ز چیست ** عاشقا واجو که معشوق تو کیست‏ 705
 • Sureti yine yerinde, bu terk ediş neden? Âşık, iyice ara, maşukun kim?
 • آن چه محسوس است اگر معشوقه است ** عاشق استی هر که او را حس هست‏
 • Sevgili, hisle idrak edilseydi her hisle idrak edilene âşık olurdum.
 • چون وفا آن عشق افزون می‏کند ** کی وفا صورت دگرگون می‏کند
 • Vefa, aşkı artıyorsa, suret nasıl olur da vefayı değiştirir?
 • پرتو خورشید بر دیوار تافت ** تابش عاریتی دیوار یافت‏
 • Güneşin ziyası duvara vurdu, duvar kendinden olmayan bir parlaklık, bir ziya elde etti.
 • بر کلوخی دل چه بندی ای سلیم ** واطلب اصلی که تابد او مقیم‏
 • Ey temiz ve saf kişi neden bir kerpice gönül veriyorsun? Ebedi olan bir aslı iste.
 • ای که تو هم عاشقی بر عقل خویش ** خویش بر صورت پرستان دیده بیش‏ 710
 • Ey kendi aklına âşık olan ve kendisine surette tapanlardan üstün gören!
 • پرتو عقل است آن بر حس تو ** عاریت میدان ذهب بر مس تو
 • Hissine hâkim olan, akıl ziyasıdır. Bunu, bakırının üstündeki altın bil.
 • چون زر اندود است خوبی در بشر ** ور نه چون شد شاهد تو پیر خر
 • İnsanlardaki güzellik, altın yaldızdır. Öyle olmasaydı nasıl olurdu da sevgilin kart bir eşek haline gelirdi?
 • چون فرشته بود همچون دیو شد ** کان ملاحت اندر او عاریه بد
 • Melek gibiyken Şeytana döndü ya. Elbette çünkü o güzellik ona ariyetti.
 • اندک اندک می‏ستانند آن جمال ** اندک اندک خشک می‏گردد نهال‏
 • O güzelliği yavaş ,yavaş alıyor, taze fidan gitgide kuruyor. ,
 • رو نعمره ننکسه بخوان ** دل طلب کن دل منه بر استخوان‏ 715
 • Var, “Yaşattıkça kuvvetlerini azaltır” ayetini oku da gönül iste, kemiğe gönül verme.
 • کان جمال دل جمال باقی است ** دولتش از آب حیوان ساقی است‏
 • Çünkü o gönül güzelliği, baki güzelliktir. O güzellik devleti, Abıhayata sâkidir.
 • خود هم او آب است و هم ساقی و مست ** هر سه یک شد چون طلسم تو شکست‏
 • Esasen abıhayat da kendisidir, saki de kendisi, sarhoş da. Tılsımın bozuldu mu üçü birleşir.
 • آن یکی را تو ندانی از قیاس ** بندگی کن ژاژ کم خا ناشناس‏
 • Fakat bu birliği kıyas yoluyla bilemezsin. Kulluk et ey kendini bilmez, saçma sapan söylenme.
 • معنی تو صورت است و عاریت ** بر مناسب شادی و بر قافیت‏
 • Senin mana sandığın surettir, eğretidir. Sen kendince övünüp seviniyorsun!