English    Türkçe    فارسی   

3
4430-4439

 • Bu asıllarla feri’lerin birbirlerini çekişi yüzünden her an bedenimizde bir illet zuhur eder. 4430
 • جذبه‌ی این اصلها و فرعها ** هر دمی رنجی نهد در جسم ما
 • Kuşa benzeyen her cüz’ün aslına uçması için bu ulaşmayı bozup yırtmak ister
 • تا که این ترکیبها را بر درد ** مرغ هر جزوی به اصل خود پرد
 • Fakat Allah’ın hikmeti, bu aceleye mâni olur. Onları ecel gelinceye kadar sıhhat vasıtasıyla toplu tutar.
 • حکمت حق مانع آید زین عجل ** جمعشان دارد بصحت تا اجل
 • “Ey cüz’ler, daha ecel gelip görünmedi. Ecelden önce kanat çırpmanızda bir fayda yok” der.
 • گوید ای اجزا اجل مشهود نیست ** پر زدن پیش از اجلتان سود نیست
 • Her cüz’ü, kendi aslına arkadaş olmayı diler, ararsa ayrılıkta kalan bu garip canın hali ne olur. Var, sen kıyas et!
 • چونک هر جزوی بجوید ارتفاق ** چون بود جان غریب اندر فراق
 • Canın da ruhlar âlemine çekilmeyi dilemesi, onun da vatanına gitmeyi ve ayağının bağlayan şu cisme ait cüz’ülerden kurtulmayı istemesi
 • منجذب شدن جان نیز به عالم ارواح و تقاضای او و میل او به مقر خود و منقطع شدن از اجزای اجسام کی هم کنده‌ی پای باز روح‌اند
 • Can der ki: “Ey benim şu yeryüzüne mensup cüz’ülerim benim garipliğim sizin garipliğinizden daha acı… Ben, arşa mensubum.” 4435
 • گوید ای اجزای پست فرشیم ** غربت من تلختر من عرشیم
 • Tenin meyli, yeşilliğe, akarsuya… Çünkü aslı ondan.
 • میل تن در سبزه و آب روان ** زان بود که اصل او آمد از آن
 • Canın meyli ise diriliğe, diriye… Çünkü aslı Lâmekân’ın canı!
 • میل جان اندر حیات و در حی است ** زانک جان لامکان اصل وی است
 • Can, hikmete, bilgilere… Ten, bağa, bahçeye, üzüme meyleder.
 • میل جان در حکمتست و در علوم ** میل تن در باغ و راغست و کروم
 • Can, yücelmeye, yükselmeye can atar; ten, kazanca, ota, yiyeceğe, içeceğe!
 • میل جان اندر ترقی و شرف ** میل تن در کسب و اسباب علف