English    Türkçe    فارسی   

1
1081-1105

 • İsteğine göre Kur’an’ı tevil ediyorsun. Yüce mana, senin tevilinden aşağılandı, aykırı bir şekle girdi!
 • بر هوا تاویل قرآن می‌‌کنی ** پست و کژ شد از تو معنی سنی‌‌
 • Sineğin gevşek tevilinin değersizliği
 • زیافت تاویل رکیک مگس‌‌
 • O sinek eşek sidiği birikintisindeki saman çöpünün üstünde gemi kaptanı gibi baş kaldırıp,
 • آن مگس بر برگ کاه و بول خر ** همچو کشتی‌‌بان همی‌‌افراشت سر
 • “Ben, deniz ve gemi hikâyesini okumuş, bir zaman bunu düşünmüştüm.
 • گفت من دریا و کشتی خوانده‌‌ام ** مدتی در فکر آن می‌‌مانده‌‌ام‌‌
 • İşte şu deniz, şu gemi, ben de ehliyefli, rey ve tedbir sahibi bir kaptanın” dedi.
 • اینک این دریا و این کشتی و من ** مرد کشتیبان و اهل و رایزن‌‌
 • Deniz üstünde salını sürüp durmaktaydı. O kadarcık bir su ona haddinden fazla göründü. 1085
 • بر سر دریا همی‌‌راند او عمد ** می‌‌نمودش آن قدر بیرون ز حد
 • O sidik, sineğe göre hudutsuzdu. Sinekte, onu olduğu gibi görecek göz nerede?
 • بود بی‌‌حد آن چمین نسبت بدو ** آن نظر که بیند آن را راست کو
 • Onun âlemi kendi görüşüne göre olur. Gözü, bu kadardır, denizi de ona göre!
 • عالمش چندان بود کش بینش است ** چشم چندین بحر هم چندینش است‌‌
 • Bâtıl tevilci, sinek gibidir. Vehmi eşek sidiği, tevil ve tasavvuru saman çöpüdür.
 • صاحب تاویل باطل چون مگس ** وهم او بول خر و تصویر خس‌‌
 • Eğer sinek kendi reyiyle saplandığı tevilden geçse, baht o sineği hümâ yapar.
 • گر مگس تاویل بگذارد به رای ** آن مگس را بخت گرداند همای‌‌
 • Bu ibret gözüne sahip olan sinek olmaz; ruhu, surete lâyık olmayacak derecede yüksek bir zat olur, 1090
 • آن مگس نبود کش این عبرت بود ** روح او نی در خور صورت بود
 • Tavşanın geç gelmesinden aslanın incinmesi
 • تولیدن شیر از دیر آمدن خرگوش‌‌
 • Aslanla pençeleşen o tavşan gibi. Onun ruhu, nasıl olur da küçücük cüssesine lâyık olur?
 • همچو آن خرگوش کاو بر شیر زد ** روح او کی بود اندر خورد قد
 • Aslan, hiddetle: “Düşman, aldatıcı sözlerle gözümü kapattı.
 • شیر می‌‌گفت از سر تیزی و خشم ** کز ره گوشم عدو بر بست چشم‌‌
 • Cebrîlerin hileleri beni bağladı, tahta kılıçları vücudumu yordu.
 • مکرهای جبریانم بسته کرد ** تیغ چوبینشان تنم را خسته کرد
 • Bundan sonra ben artık o gürültüyü dinlemem. Onlar hep şeytanların, gulyabanilerin sesleri!
 • زین سپس من نشنوم آن دمدمه ** بانگ دیوان است و غولان آن همه‌‌
 • Ey gönül; durma, onları parçala, derilerini yüz. Zaten onlar deriden başka bir şey değildir!” diyordu. 1095
 • بردران ای دل تو ایشان را مه‌‌ایست ** پوستشان بر کن کشان جز پوست نیست‌‌
 • Deriden maksat nedir? Renk renk lâflar… Su üstündeki, durmalarına imkân olmayan menevişler gibi.
 • پوست چه بود گفتهای رنگ رنگ ** چون زره بر آب کش نبود درنگ‌‌
 • Bu söz deri gibidir, mana onun içi; bu söz, ceset gibidir, mana, can.
 • این سخن چون پوست و معنی مغز دان ** این سخن چون نقش و معنی همچو جان‌‌
 • Kötü iç’in ayıbını deri örter; iyi iç’i de gayret dolayısıyla Gayb âlemi.
 • پوست باشد مغز بد را عیب پوش ** مغز نیکو را ز غیرت غیب پوش‌‌
 • Kalemin rüzgârdan, kâğıdın sudan olursa ne yazarsan derhal yok olur.
 • چون قلم از باد بد دفتر ز آب ** هر چه بنویسی فنا گردد شتاب‌‌
 • Manasız söz, su üstüne yazılan yazıdır. Ondan vefa umarsan iki elini ısırarak dönersin (pişman olur). 1100
 • نقش آب است ار وفا جویی از آن ** باز گردی دستهای خود گزان‌‌
 • Rüzgâr, insandaki heva ve arzudur. Heva ve hevesten geçersen Tanrı’nın haberi karlı, ondan haber alırsın.
 • باد در مردم هوا و آرزوست ** چون هوا بگذاشتی پیغام هوست‌‌
 • Tanrı’nın haberleri çok hoştu; çünkü baştan sona kadar ebedîdir.
 • خوش بود پیغامهای کردگار ** کاو ز سر تا پای باشد پایدار
 • Peygamberlerin ululuğundan ve hutbelerinden gayrı padişahların hutbeleri, ululukları, adları, sanları değişir, baki kalmaz.
 • خطبه‌‌ی شاهان بگردد و آن کیا ** جز کیا و خطبه‌‌های انبیا
 • Çünkü padişahların kuvvetleri hevadandır. Peygamberlerin icazetnameleri ise ululuk sahibi Tanrı’dandır.
 • ز آن که بوش پادشاهان از هواست ** بار نامه‌‌ی انبیا از کبریاست‌‌
 • Paralara padişahların adlarını kazırlar; Ahmed’in adını ise kıyamete kadar hâk kederler. 1105
 • از درمها نام شاهان بر کنند ** نام احمد تا ابد بر می‌‌زنند