English    Türkçe    فارسی   

1
232-256

 • Bu riyazetler, bu cefa çekmeler, ocağın posayı gümüşten çıkarması içindir.
 • بهر آن است این ریاضت وین جفا ** تا بر آرد کوره از نقره جفا
 • İyinin, kötünün imtihanı, altının kaynayıp tortusunun üste çıkması içindir.
 • بهر آن است امتحان نیک و بد ** تا بجوشد بر سر آرد زر زبد
 • Eğer işi Tanrı ilhamı olmasaydı o, yırtıcı bir köpek olurdu, padişah olmazdı.
 • گر نبودی کارش الهام اله ** او سگی بودی دراننده نه شاه‌‌
 • Şehvetten de tertemizdi, hırstan da, nefis isteğinden de. Güzel bir iş yaptı, fakat zahiren kötü görünüyordu. 235
 • پاک بود از شهوت و حرص و هوا ** نیک کرد او لیک نیک بد نما
 • Hızır, denizde gemiyi deldiyse de onun bu delişinde yüzlerce sağlamlık var.
 • گر خضر در بحر کشتی را شکست ** صد درستی در شکست خضر هست‌‌
 • O kadar nur ve hünerle beraber Mûsâ’nın vehmi, ondan mahcuptu; artık sen kanatsız uçmaya kalkışma!
 • وهم موسی با همه نور و هنر ** شد از آن محجوب، تو بی‌‌پر مپر
 • O, kırmızı güldür, sen ona kan deme. O, akıl sarhoşudur, sen ona deli adı takma!
 • آن گل سرخ است تو خونش مخوان ** مست عقل است او تو مجنونش مخوان‌‌
 • Onun muradı Müslüman kanı dökmek olsaydı kâfirim, onun adını ağzıma alırsam!
 • گر بدی خون مسلمان کام او ** کافرم گر بردمی من نام او
 • Arş kötü kişinin övülmesinden titrer; suçlardan ve şüpheli şeylerden korunan kişi de kötü methedilince, metheden kişi hakkında fena bir zanna düşer. 240
 • می‌‌بلرزد عرش از مدح شقی ** بد گمان گردد ز مدحش متقی‌‌
 • O padişahtı, hem de çok uyanık bir padişah. Has bir zattı, hem de Tanrı hası.
 • شاه بود و شاه بس آگاه بود ** خاص بود و خاصه‌‌ی الله بود
 • Bir kişiyi böyle bir padişah öldürürse onu, iyi bir bahta eriştirir, en iyi bir makama çeker, yüceltir.
 • آن کسی را کش چنین شاهی کشد ** سوی بخت و بهترین جاهی کشد
 • Eğer onu kahretmede yine onun için bir fayda görmeseydi; o mutlak lütuf, nasıl olur da kahretmeyi isterdi?
 • گر ندیدی سود او در قهر او ** کی شدی آن لطف مطلق قهر جو
 • Çocuk hacamatçının neşterinden titrer durur, esirgeyen ana ise onun gamından sevinçlidir.
 • بچه می‌‌لرزد از آن نیش حجام ** مادر مشفق در آن غم شاد کام‌‌
 • Yarı can alır, yüz can bağışlar. Senin vehmine gelmeyen o şey yok mu? Onu verir. 245
 • نیم جان بستاند و صد جان دهد ** آن چه در وهمت نیاید آن دهد
 • Sen kendince aklından bir kıyas yapmaktasın ama çok, pek çok uzaklara düşmüşsün; iyice bak!
 • تو قیاس از خویش می‌‌گیری و لیک ** دور دور افتاده‌‌ای بنگر تو نیک‌‌
 • Bakkal ve dudunun hikâyesi, dudunun dükkândaki gülyağlarını dökmesi
 • حکایت بقال و طوطی و روغن ریختن طوطی در دکان‌‌
 • Bir bakkal vardı, onun bir de dudusu vardı. Yeşil, güzel sesli ve söyler duduydu.
 • بود بقالی و وی را طوطیی ** خوش نوایی سبز و گویا طوطیی‌‌
 • Dükkânda dükkân bekçiliği yapar; bütün alışveriş edenlere hoş nükteler söyler, lâtifeler ederdi.
 • بر دکان بودی نگهبان دکان ** نکته گفتی با همه سوداگران‌‌
 • İnsanlara hitap ederken insan gibi konuşurdu, dudu gibi ötmede de mahareti vardı.
 • در خطاب آدمی ناطق بدی ** در نوای طوطیان حاذق بدی‌‌
 • Dükkânın başköşesinden atıldı, bir tarafa kaçtı; gülyağı şişesini de döktü. 250
 • جست از سوی دکان سویی گریخت ** شیشه‌‌های روغن گل را بریخت‌‌
 • Sahibi, evden çıkageldi. Tacircesine huzuru kalple dükkâna geçti oturdu.
 • از سوی خانه بیامد خواجه‌‌اش ** بر دکان بنشست فارغ خواجه‌‌وش‌‌
 • Bir de baktı ki dükkân yağ içinde, elbisesi yağa bulaşmış. Dudunun başına bir vurdu; dudunun dili tutuldu, başı kel oldu.
 • دید پر روغن دکان و جامه چرب ** بر سرش زد گشت طوطی کل ز ضرب‌‌
 • Dudu, birkaç günceğiz sesini kesti, söylemedi. Bakkal nedametten âh etmeye başladı.
 • روزکی چندی سخن کوتاه کرد ** مرد بقال از ندامت آه کرد
 • Sakalını yolmakta, eyvah, demekteydi; nimet güneşim bulut altına girdi.
 • ریش بر می‌‌کند و می‌‌گفت ای دریغ ** کافتاب نعمتم شد زیر میغ‌‌
 • O zaman keşke elim kırılsaydı; o güzel sözlünün başına nasıl oldu da vurdum? 255
 • دست من بشکسته بودی آن زمان ** که زدم من بر سر آن خوش زبان‌‌
 • Kuşu, yine konuşsun diye yoksullara sadakalar vermekteydi.
 • هدیه‌‌ها می‌‌داد هر درویش را ** تا بیابد نطق مرغ خویش را