English    Türkçe    فارسی   

1
3041-3065

 • Ey Kadri yüce kişi! Sana yoksulluk ve hastalık iyidir. Çünkü o gülümseme nihayet tuzağını kurar, seni düşürür!
 • فقر و رنجوری به استت ای سند ** کان تبسم دام خود را بر کند
 • Aslanın kurdu imtihan ederek “ Kurt, huzuruma gel, bu avları aramızda payet “ demesi
 • امتحان کردن شیر گرگ را و گفتن که پیش آی ای گرگ بخش کن صیدها را میان ما
 • Aslan “Bunları payet. Ey koca kurt, adaleti tazele!
 • گفت شیر ای گرگ این را بخش کن ** معدلت را نو کن ای گرگ کهن‌‌
 • Pay etmede benim vekilim ol da ne mahiyettesin, meydana çıksın” dedi.
 • نایب من باش در قسمت‌‌گری ** تا پدید آید که تو چه گوهری‌‌
 • Kurt “Padişahım, yaban öküzü senin payın. O büyük, sen de büyük, iri ve çeviksin.
 • گفت ای شه گاو وحشی بخش تست ** آن بزرگ و تو بزرگ و زفت و چست‌‌
 • Keçi orta boyda, orta irilikte, onun için benim. Tilki, sen de tavşanı al. Tavşan tam sana münasip” dedi. 3045
 • بز مرا که بز میانه ست و وسط ** روبها خرگوش بستان بی‌‌غلط
 • Aslan dedi ki: “Ey kurt, hele bir daha söyle, ne dedin? Ben varken sen pay istiyorsun ha!
 • شیر گفت ای گرگ چون گفتی بگو ** چون که من باشم تو گویی ما و تو
 • Kurt, ne köpek oluyor ki benim gibi misli, naziri bulunmayan bir aslanın huzurunda kendisini görüyor, varım sanıyor!
 • گرگ خود چه سگ بود کاو خویش دید ** پیش چون من شیر بی‌‌مثل و ندید
 • Kendini beğenen eşek, ileri gel!” Kurt ileri gelince bir pençe vurup onu parçaladı.
 • گفت پیش آ ای خری کاو خود بدید ** پیشش آمد پنجه زد او را درید
 • Onda akıl ve isabetli bir tedbir görmeyince cezasını verip derisini yüzdü.
 • چون ندیدش مغز و تدبیر رشید ** در سیاست پوستش از سر کشید
 • Mademki beni görmek, seni kendinden geçirmedi, huzurumda yok olmadın. Böyle cana inleyerek ölmek gerek. 3050
 • گفت چون دید منت از خود نبرد ** این چنین جان را بباید زار مرد
 • Mademki huzurumda mahvolmadı, boynunu vurmak farz oldu.
 • چون نبودی فانی اندر پیش من ** فضل آمد مر ترا گردن زدن‌‌
 • Tanrı’dan başka her şey fânidir. Mademki onun zatında fâni değilsin, varlık arama!
 • کل شی‌‌ء هالک جز وجه او ** چون نه‌‌ای در وجه او هستی مجو
 • Bizim hakikatimiz de yok olana “Her şey fânidir” cezası yoktur.
 • هر که اندر وجه ما باشد فنا ** کل شيء هالک نبود جزا
 • Çünkü o “İllâ” dadır, “Lâ” dan geçmiştir. “İllâ” da fâni olmaz.
 • ز آن که در الاست او از لا گذشت ** هر که در الاست او فانی نگشت‌‌
 • Kapıda dolaşan, Ben’den, biz’den dem vuran kapıdan sürülür, “lâ” makamında dolaşıp durur. 3055
 • هر که بر در او من و ما می‌‌زند ** رد باب است او و بر لا می‌‌تند
 • Birisinin, bir dostun kapısını döğdüğü zaman içeriden “ Kimsin “ sözüne “Benim “ demesi üzerine dostun “ Mademki sen, sensin, kapıyı açmıyorum. Çünkü dostlardan kimseyi tanımıyorum ki o, ben olsun” demesi
 • قصه‌‌ی آن کس که در یاری بکوفت از درون گفت کیست گفت منم، گفت چون تو تویی در نمی‌‌گشایم هیچ کس را از یاران نمی‌‌شناسم که او من باشد
 • Birisi, bir dostunun kapısına gelip kapıyı çaldı. Dostu “Kapıyı çalan kim?” deyince.
 • آن یکی آمد در یاری بزد ** گفت یارش کیستی ای معتمد
 • “Benim” diye cevap verdi. Dostu “Git, şimdi zamanı değil. Böyle bir sofra, ham kişinin makamı olamaz.
 • گفت من، گفتش برو هنگام نیست ** بر چنین خوانی مقام خام نیست‌‌
 • Hamı, ayrılık ateşinden başka ne pişirebilir, nifaktan ne kurtarabilir? “ dedi .
 • خام را جز آتش هجر و فراق ** کی پزد کی وا رهاند از نفاق‌‌
 • Adamcağız gitti, tam bir yıl dostunun ayrılığıyla yanıp yakıldı.
 • رفت آن مسکین و سالی در سفر ** در فراق دوست سوزید از شرر
 • Yanıp pişerek tekrar döndü, geldi. Dostunun evinin etrafında dolaşmaya başladı. 3060
 • پخته گشت آن سوخته پس باز گشت ** باز گرد خانه‌‌ی همباز گشت‌‌
 • Kapıya varıp ağzından edepten dışarı bir söz çıkmasın diye yüzlerce korku ile edepli edepli halkayı çaldı.
 • حلقه زد بر در به صد ترس و ادب ** تا بنجهد بی‌‌ادب لفظی ز لب‌‌
 • Sevgilisi “Kim o?” deyince “Gönlümü alan sevgili sensin” diye cevap verdi.
 • بانگ زد یارش که بر در کیست آن ** گفت بر درهم تویی ای دلستان‌‌
 • Sevgili “ Mademki bensin, ey ben, gel içeri gir! Ev dar, iki kişi sığmıyor dedi.
 • گفت اکنون چون منی ای من در آ ** نیست گنجایی دو من را در سرا
 • İğneye geçirilecek iplik iki ayrı iplik olursa geçmez. Mademki birsin, bu iğneden geç!
 • نیست سوزن را سر رشته دو تا ** چون که یکتایی درین سوزن در آ
 • İpliğin iğne ile münasebeti vardır, geçer. Fakat deve, iğne yordamından geçmez ki. 3065
 • رشته را با سوزن آمد ارتباط ** نیست در خور با جمل سم الخیاط