English    Türkçe    فارسی   

1
617-641

 • Bu “cebir” değil, cebbarlığın manasıdır. Cebbarlığı anış da, ancak Tanrı’ya tazarru ve niyaz içindir.
 • این نه جبر این معنی جباری است ** ذکر جباری برای زاری است‌‌
 • Bizim figanımız muztar ve kudretsiz olduğumuzun delilidir. Yaptığımızdan utanmamız da elimizde ihtiyar olduğuna delildir.
 • زاری ما شد دلیل اضطرار ** خجلت ما شد دلیل اختیار
 • Yapıp yapmamada ihtiyarımız varsa utanma ne? Bu açıklanma, bu utanış, bu teeddüp ne?
 • گر نبودی اختیار این شرم چیست ** وین دریغ و خجلت و آزرم چیست‌‌
 • Hocaların şakirtleri terbiye etmesi niçin; fikir, neden tedbirlerden tedbirlere dönüyor? 620
 • زجر استادان و شاگردان چراست ** خاطر از تدبیرها گردان چراست‌‌
 • Eğer sen: “O, cebirden gafildir. Hakk’a mensup olan ay, bulutta yüzünü gizliyor” dersen,
 • ور تو گویی غافل است از جبر او ** ماه حق پنهان کند در ابر رو
 • Buna hoş bir cevap var; dinlersen küfürden geçer, dini tasdik eder, bana tâbi olursun:
 • هست این را خوش جواب ار بشنوی ** بگذری از کفر و در دین بگروی‌‌
 • Hasret ve figan, hastalık zamanındadır. Hastalık zamanı tamamı ile uyanıklık zamanıdır.
 • حسرت و زاری گه بیماری است ** وقت بیماری همه بیداری است‌‌
 • Hasta olduğun zaman günahından istiğfar eder durursun.
 • آن زمان که می‌‌شوی بیمار تو ** می‌‌کنی از جرم استغفار تو
 • Sana günahın çirkinliği görünür; iyileşince yola geleyim diye niyet edersin. 625
 • می‌‌نماید بر تو زشتی گنه ** می‌‌کنی نیت که باز آیم به ره‌‌
 • Bundan sonra kulluktan başka bir iş ihtiyar etmeyeyim diye ahdeylersin.
 • عهد و پیمان می‌‌کنی که بعد از این ** جز که طاعت نبودم کار گزین‌‌
 • Şu halde bu yakinen anlaşıldı ki hastalık sana akıllılık, bahşediyor.
 • پس یقین گشت این که بیماری ترا ** می‌‌ببخشد هوش و بیداری ترا
 • Ey asıl arayan kimse! Şu aslı bil ki kimde dert varsa o, koku almış, dermana ermiştir.
 • پس بدان این اصل را ای اصل جو ** هر که را درد است او برده ست بو
 • Kim daha ziyade uyanıksa o daha ziyade dertlidir. Kim işi daha iyi anlamışsa onun benzi daha sarıdır.
 • هر که او بیدارتر پر دردتر ** هر که او آگاه‌‌تر رخ زردتر
 • Hakk’ın cebrinden agâh isen feryadın nerede? Cebbarlık zincirini görüşün hani? 630
 • گر ز جبرش آگهی زاریت کو ** بینش زنجیر جباریت کو
 • Zincire bağlanan nasıl olur da neşelenir? Hapiste esir olan nasıl hürlük eder?
 • بسته در زنجیر چون شادی کند ** کی اسیر حبس آزادی کند
 • Eğer ayağını bağladıklarını, başına padişah çavuşlarının dikildiğini görüyorsan.
 • ور تو می‌‌بینی که پایت بسته‌‌اند ** بر تو سرهنگان شه بنشسته‌‌اند
 • Gayrı sen de âcizlere çavuşluk etme. Çünkü bu vazife âcizlerin huyu ve tabiatı değildir.
 • پس تو سرهنگی مکن با عاجزان ** ز آن که نبود طبع و خوی عاجز آن‌‌
 • Mademki görmüyorsun; Tanrı’nın cebrinden bahsetme! Görüyorsan hangi gördüğünün nişanesi?
 • چون تو جبر او نمی‌‌بینی مگو ** ور همی‌‌بینی نشان دید کو
 • Hangi bir işe meylin varsa o işte kendi kudretini apaçık görür durursun; 635
 • در هر آن کاری که میل استت بدان ** قدرت خود را همی‌‌بینی عیان‌‌
 • Hangi işe meylin ve isteğin yoksa... Bu, Tanrı’dandır diye kendini Cebrî yaparsın!
 • و اندر آن کاری که میلت نیست ** و خواست خویش را جبری کنی کاین از خداست‌‌
 • Peygamberler, dünya işinde Cebrîdirler, kâfirler de ahiret işinde.
 • انبیا در کار دنیا جبری‌‌اند ** کافران در کار عقبی جبری‌‌اند
 • Peygamberlerin, ahiret işinde ihtiyarları vardır, cahillerin de dünya işinde.
 • انبیا را کار عقبی اختیار ** جاهلان را کار دنیا اختیار
 • Zira her kuş, kendi cinsinin bulunduğu yere gider, bedeni, geride uçmaktadır, canı daha tez, daha ileri gitmekte!
 • ز آن که هر مرغی به سوی جنس خویش ** می‌‌پرد او در پس و جان پیش پیش‌‌
 • Kâfirler “Siccin” cinsinden olduklarından dünya zindanına rahat rahat gelmişlerdir. 640
 • کافران چون جنس سجین آمدند ** سجن دنیا را خوش آیین آمدند
 • Peygamberler, "İlliyyin" cinsinden olduklarından can ve gönül İlliyyinine doğru gitmişlerdir.
 • انبیا چون جنس علیین بدند ** سوی علیین جان و دل شدند