English    Türkçe    فارسی   

1
692-716

 • Kalkansız bu elmasın karşısına gelme. Çünkü kılıca, kesmekten utanç gelmez.
 • پیش این الماس بی‌‌اسپر میا ** کز بریدن تیغ را نبود حیا
 • Ben bu sebepten kılıcı kına koydum; Ters okuyan birisi, aykırı mana vermesin.
 • زین سبب من تیغ کردم در غلاف ** تا که کج خوانی نخواند بر خلاف‌‌
 • Hikâyeyi tamamlamaya, doğrular topluluğunun vefakârlığından bahse geldik:
 • آمدیم اندر تمامی داستان ** وز وفاداری جمع راستان‌‌
 • O reisin ölümünden sonra kalktılar, yerine bir vekil istedilerdi. 695
 • کز پس این پیشوا برخاستند ** بر مقامش نایبی می‌‌خواستند
 • Emirlerin veliahtlık için savaşları ve birbirlerine kılıç çekmeleri
 • منازعت امرا در ولیعهدی
 • O emirlerin birisi öne düşüp o vefalı kavmin yanına gitti.
 • یک امیری ز آن امیران پیش رفت ** پیش آن قوم وفا اندیش رفت‌‌
 • Dedi ki: “İşte o zatın vekili; zamanede İsa halifesi benim.
 • گفت اینک نایب آن مرد من ** نایب عیسی منم اندر زمن‌‌
 • İşte tomar, ondan sonra vekilliğin bana ait olduğuna dair burhanımdır.”
 • اینک این طومار برهان من است ** کاین نیابت بعد از او آن من است‌‌
 • Öbür emir de pusudan çıkageldi. Hilâfet hususunda onun dâvası da bunun dâvası gibiydi.
 • آن امیر دیگر آمد از کمین ** دعوی او در خلافت بد همین‌‌
 • O da koltuğundan bir tomar çıkardı, gösterdi. Her ikisinin de Yahudi kızgınlığı başladı. 700
 • از بغل او نیز طوماری نمود ** تا بر آمد هر دو را خشم جهود
 • Diğer emirler de bir bir katar olup (birbirlerinin ardınca dâvaya kalkışıp) keskin kılıçlar çektiler.
 • آن امیران دگر یک یک قطار ** بر کشیده تیغهای آب دار
 • Her birinin elinde bir kılıç ve bir tomar vardı; sarhoş filler gibi birbirlerine düştüler.
 • هر یکی را تیغ و طوماری به دست ** درهم‌‌افتادند چون پیلان مست‌‌
 • Yüz binlerce Hıristiyan öldü, bu suretle kesik başlardan tepe oldu.
 • صد هزاران مرد ترسا کشته شد ** تا ز سرهای بریده پشته شد
 • Sağdan, soldan sel gibi kanlar aktı. Havaya, dağlarcasına tozlar kalktı.
 • خون روان شد همچو سیل از چپ و راست ** کوه کوه اندر هوا زین گرد خاست‌‌
 • O vezirin ektiği fitne tohumları, onların başlarına afet kesilmişti. 705
 • تخمهای فتنه‌‌ها کاو کشته بود ** آفت سرهای ایشان گشته بود
 • Cevizler kırıldı; içi sağlam olan, kırıldıktan sonra temiz ve lâtif ruha malik oldu.
 • جوزها بشکست و آن کان مغز داشت ** بعد کشتن روح پاک نغز داشت‌‌
 • Ancak ten nakşına ait olan öldürmek ve ölmek, nar ve elmayı kırmak, kesmek gibidir.
 • کشتن و مردن که بر نقش تن است ** چون انار و سیب را بشکستن است‌‌
 • Tatlı olan nardenk şerbeti olur, çürümüş olanın ise bir sesten başka bir şeyi kalmaz.
 • آن چه شیرین است او شد ناردانگ ** و آن که پوسیده ست نبود غیر بانگ‌‌
 • Esasen manası olan meydana çıkar; çürümüş olan rüsvay olur, gider.
 • آن چه با معنی است خود پیدا شود ** و آن چه پوسیده ست او رسوا شود
 • Ey surete tapan! Türü, manayı elde etmeye çalış! Çünkü mana suret tenine kanattır. 710
 • رو به معنی کوش ای صورت پرست ** ز آن که معنی بر تن صورت پر است‌‌
 • Mana ehliyle düş, kalk ki hem atâ ve ihsan elde edesin, hem de fetâ olasın.
 • همنشین اهل معنی باش تا ** هم عطا یابی و هم باشی فتا
 • Bu cisimde manasız can; hilâfsız, kılıf içinde tahta kılıç gibidir.
 • جان بی‌‌معنی در این تن بی‌‌خلاف ** هست همچون تیغ چوبین در غلاف‌‌
 • Kılıfta bulundukça kıymetlidir. Çıkınca yakmaya yarar bir alet olur.
 • تا غلاف اندر بود با قیمت است ** چون برون شد سوختن را آلت است‌‌
 • Tahta kılıcı muharebeye götürme, ah-ü figane düşmemek için önce bir kere kontrol et;
 • تیغ چوبین را مبر در کارزار ** بنگر اول تا نگردد کار زار
 • Eğer tahtadansa, yürü, başkasını ara; eğer elmassa sevinerek ileri gel! 715
 • گر بود چوبین برو دیگر طلب ** ور بود الماس پیش آ با طرب‌‌
 • Elmas kılıç, velilerin silâh deposundandır. Onları görmek, size kimyadır.
 • تیغ در زرادخانه‌‌ی اولیاست ** دیدن ایشان شما را کیمیاست‌‌