English    Türkçe    فارسی   

1
713-737

 • Kılıfta bulundukça kıymetlidir. Çıkınca yakmaya yarar bir alet olur.
 • تا غلاف اندر بود با قیمت است ** چون برون شد سوختن را آلت است‌‌
 • Tahta kılıcı muharebeye götürme, ah-ü figane düşmemek için önce bir kere kontrol et;
 • تیغ چوبین را مبر در کارزار ** بنگر اول تا نگردد کار زار
 • Eğer tahtadansa, yürü, başkasını ara; eğer elmassa sevinerek ileri gel! 715
 • گر بود چوبین برو دیگر طلب ** ور بود الماس پیش آ با طرب‌‌
 • Elmas kılıç, velilerin silâh deposundandır. Onları görmek, size kimyadır.
 • تیغ در زرادخانه‌‌ی اولیاست ** دیدن ایشان شما را کیمیاست‌‌
 • Bütün bilenler, ancak ve ancak bunu böyle demişlerdir: bilen âlemlere rahmettir.
 • جمله دانایان همین گفته همین ** هست دانا رحمة للعالمین‌‌
 • Nar alıyorsan gülen (çatlak) narı al ki onun gülmesi, sana tanesi olduğunu haber versin.
 • گر اناری می‌‌خری خندان بخر ** تا دهد خنده ز دانه‌‌ی او خبر
 • O ne mübarek gülmedir ki can kutusundaki inci gibi, ağızdan gönlü gösterir.
 • ای مبارک خنده‌‌اش کاو از دهان ** می‌‌نماید دل چو در از درج جان‌‌
 • Mübarek olmayan gülme, lâlenin gülmesidir: Ağzını açınca kalbinin karalığını gösterir. 720
 • نامبارک خنده‌‌ی آن لاله بود ** کز دهان او سیاهی دل نمود
 • Gülen nar bahçeyi güldürür. Erler sohbeti de seni erlerden eder.
 • نار خندان باغ را خندان کند ** صحبت مردانت از مردان کند
 • Katı taş ve mermer bile olsan, gönül sahibine erişirsen cevher olursun.
 • گر تو سنگ صخره و مرمر شوی ** چون به صاحب دل رسی گوهر شوی‌‌
 • Temizlerin muhabbetini tâ canının içine dik. Gönlü hoş olanların muhabbetinden başka muhabbete gönül verme.
 • مهر پاکان در میان جان نشان ** دل مده الا به مهر دل خوشان‌‌
 • Ümitsizlik diyarına gitme, ümitler var. Karanlığa varma güneşler var.
 • کوی نومیدی مرو امیدهاست ** سوی تاریکی مرو خورشیدهاست‌‌
 • Gönül, seni, gönül ehlinin diyarına; ten, seni su ve çamur hapsine çeker. 725
 • دل ترا در کوی اهل دل کشد ** تن ترا در حبس آب و گل کشد
 • Agâh ol, bir gönüldeşten gönül gıdasını al, onunla gönlünü gıdalandır. Yürü, ikbali bir ikbal sahibinden öğren!
 • هین غذای دل بده از هم دلی ** رو بجو اقبال را از مقبلی‌‌
 • Mustafa salâvatullahi aleyh’in İncil’de anılan iyi vasıflarını ululamaları
 • تعظیم نعت مصطفی علیه السلام که مذکور بود در انجیل
 • İncil'de Mustafa’nın, o Peygamberler başının, o sefa denizinin adı vardı;
 • بود در انجیل نام مصطفی ** آن سر پیغمبران بحر صفا
 • Sıfatları, şekli, savaşı, oruç tutuşu ve yiyişi anılmıştı.
 • بود ذکر حلیه‌‌ها و شکل او ** بود ذکر غزو و صوم و اکل او
 • Hıristiyan taifesi, o da, o hitaba geldikleri zaman sevap için,
 • طایفه‌‌ی نصرانیان بهر ثواب ** چون رسیدندی بدان نام و خطاب‌‌
 • Yüce adı öperler; lâtif vasfa yüz sürerlerdi. 730
 • بوسه دادندی بر آن نام شریف ** رو نهادندی بر آن وصف لطیف‌‌
 • Bu söylediğimiz fitne esnasında o taife, fitneden, kargaşalıktan emindiler.
 • اندر این فتنه که گفتیم آن گروه ** ایمن از فتنه بدند و از شکوه‌‌
 • Onlar, o emirlerin ve vezirin şerlerinden emin olup Ahmed adının sığınağında korunmuşlardı.
 • ایمن از شر امیران و وزیر ** در پناه نام احمد مستجیر
 • Onların nesli de çoğaldı. Ahmed’in nuru, bunlara yardım etti, yâr oldu.
 • نسل ایشان نیز هم بسیار شد ** نور احمد ناصر آمد یار شد
 • Hıristiyanlardan Ahmed adını hor tutan diğer fırka,
 • و آن گروه دیگر از نصرانیان ** نام احمد داشتندی مستهان‌‌
 • Fitnelerden ve o tedbiri de şom, fitnesi de şom vezir yüzünden hor ve kıymetsiz bir hale geldi. 735
 • مستهان و خوار گشتند از فتن ** از وزیر شوم رای شوم فن‌‌
 • Manaları ters, sözleri aykırı tomarlara uymalarından dolayı dinleri de müşevveş bir hale geldi, hükümleri de!
 • هم مخبط دینشان و حکمشان ** از پی طومارهای کژ بیان‌‌
 • Ahmed’in adı böyle yardım ederse acaba nuru nasıl korur?
 • نام احمد این چنین یاری کند ** تا که نورش چون نگهداری کند