English    Türkçe    فارسی   

1
947-971

 • Tevekkül ediyorsan çalışmak hususunda tevekkül et; kazan da sonra Tanrı’ya dayan!”
 • گر توکل می‌‌کنی در کار کن ** کشت کن پس تکیه بر جبار کن‌‌
 • Av hayvanlarının tekrar tevekkülü çalışmaya tercih eylemeleri
 • باز ترجیح نهادن نخجیران توکل را بر جهد
 • Hepsi ona bağırarak dediler ki: “Sebep tohumlarını eken o harisler…”
 • جمله با وی بانگها برداشتند ** کان حریصان که سببها کاشتند
 • Kadın, erkek nice yüz binlerce kişi, neden oldu da zamane menfaatlerinden mahrum kaldılar?
 • صد هزار اندر هزار از مرد و زن ** پس چرا محروم ماندند از زمن‌‌
 • Dünyanın başlangıcından beri yüz binlerce kavim, ejderha gibi ağız açmışlar; 950
 • صد هزاران قرن ز آغاز جهان ** همچو اژدرها گشاده صد دهان‌‌
 • O bilgili, idrakli kavimler hileler düzmüşler, tedbirlerde bulunmuşlardır. Öyle tedbirler ki o tedbirlerle dağ bile tâ dibinden kopar, yerinden ayrılırdı.
 • مکرها کردند آن دانا گروه ** که ز بن بر کنده شد ز آن مکر کوه‌‌
 • Tanrı, onların hile ve tedbirlerini “O tedbirler yüzünden dağların tepeleri bile oynar, yıkılır, dümdüz olurdu” diye övdü.
 • کرد وصف مکرهاشان ذو الجلال ** لتزول منه اقلال الجبال‌‌
 • (Bunca tedbirlerine rağmen) o avlanmalarından, o çalışmalarından ezelde verilen kısmetten başka bir şey yüz göstermedi…
 • جز که آن قسمت که رفت اندر ازل ** روی ننمود از شکار و از عمل‌‌
 • Hepsi tedbirlerden de âciz kaldılar, çalışmadan da; ortada Tanrı’nın işi ve hükümleri kaldı.
 • جمله افتادند از تدبیر و کار ** ماند کار و حکم‌‌های کردگار
 • Adı, sanı belli kişi! Kazanmayı bir addan başka bir şey bilme; ey kurnaz ve hilekâr adam! Çalışmayı bir vehimden başka bir şey sanma.” 955
 • کسب جز نامی مدان ای نامدار ** جهد جز وهمی مپندار ای عیار
 • Azrail’in birisine bakması, onun da Süleyman Aleyhisselâm’ın sarayına kaçması, tevekkülün çalışmadan üstün olduğu ve çalışmadaki faydaların azlığı
 • نگریستن عزراییل بر مردی و گریختن آن مرد در سرای سلیمان و تقریر ترجیح توکل بر جهد و قلت فایده‌‌ی جهد
 • Sâf bir adam, bir kuşluk çağında koşa koşa Süleyman’ın adalet sarayına erişti.
 • زاد مردی چاشتگاهی در رسید ** در سرا عدل سلیمان در دوید
 • Yüzü gamdan sararmış, dudakları morarmıştı. Süleyman, ona “Efendi ne oldu?” dedi.
 • رویش از غم زرد و هر دو لب کبود ** پس سلیمان گفت ای خواجه چه بود
 • O “Azrail, bana öyle bir hışımla, öyle bir kinle baktı ki…” dedi
 • گفت عزراییل در من این چنین ** یک نظر انداخت پر از خشم و کین‌‌
 • Süleyman “Peki, şimdi ne diliyorsan dile bakalım” dedi. O dedi ki: “Ey canları koruyan! Rüzgâra emret;
 • گفت هین اکنون چه می‌‌خواهی بخواه ** گفت فرما باد را ای جان پناه‌‌
 • Beni tâ Hindistan’a götürsün; belki kulunuz oraya gidince canını kurtarır.” 960
 • تا مرا ز ینجا به هندستان برد ** بو که بنده کان طرف شد جان برد
 • İşte halk fakirlikten böyle korkar. Onun için insanlar hırs, emele lokma olurlar.
 • نک ز درویشی گریزانند خلق ** لقمه‌‌ی حرص و امل ز آنند خلق‌‌
 • Fakirlikten korkmak, tıpkı o adamın ölümden korkmasına benzer. Hırsı, çalışmayı da sen Hindistan farz et!
 • ترس درویشی مثال آن هراس ** حرص و کوشش را تو هندستان شناس‌‌
 • Süleyman rüzgâra emretti; rüzgâr da onu derhal Hindistan’da bir adaya götürdü.
 • باد را فرمود تا او را شتاب ** برد سوی قعر هندستان بر آب‌‌
 • Ertesi gün Süleyman, divan vakti halkla buluşunca Azrail’e dedi ki:
 • روز دیگر وقت دیوان و لقا ** پس سلیمان گفت عزراییل را
 • Acaba bu işi, o adamı hanümanından avare etmek için mi yaptın? 965
 • کان مسلمان را بخشم از چه چنان ** بنگریدی تا شد آواره ز خان‌‌
 • Ben ona hışımla ne vakit baktım? Onu yol uğrağında görünce şaşırdım.
 • گفت من از خشم کی کردم نظر ** از تعجب دیدمش در رهگذر
 • Çünkü Hak bana “Haydi bugün var, onun canını Hindistan’da al” buyurdu.
 • که مرا فرمود حق که امروز هان ** جان او را تو به هندستان ستان‌‌
 • Taaccüple “Yüz tane kanadı olsa Hindistan’a gitmesi yine uzak” dedim.”
 • از عجب گفتم گر او را صد پر است ** او به هندستان شدن دور اندر است‌‌
 • İşte sen dünya işlerini hep buna kıyas et, gözünü aç da gör!
 • تو همه کار جهان را همچنین ** کن قیاس و چشم بگشا و ببین‌‌
 • Kimden kaçıyoruz, kendimizden mi? Ne olmayacak şey! Kimden kapıp kurtarıyoruz, Hak’tan mı? Ne boş zahmet! 970
 • از که بگریزیم از خود ای محال ** از که برباییم از حق ای وبال‌‌
 • Yine aslanın çalışmayı tevekküle tercih etmesi ve çalışmanın faydalarını bildirmesi
 • باز ترجیح‌‌نهادن شیر جهد را بر توکل و فواید جهد را بیان کردن‌‌
 • Aslan dedi ki: “Doğru ama Peygamberlerin, müminlerin çalışmalarını da gör.
 • شیر گفت آری و لیکن هم ببین ** جهدهای انبیا و مومنین‌‌