English    Türkçe    فارسی   

2
1200-1224

 • Su sesi İsrafil’in sesine benziyor. Ölü bile bu sesten hayat bulmada. 1200
 • بانگ او چون بانگ اسرافیل شد ** مرده را زین زندگی تحویل شد
 • Yahut bu ses, bahar günlerindeki gök gürültüsü sesini andırıyor. Bu ses yüzünden bağlar, bahçeler, ne kadar güzelleşiyor, çiçeklerle dolar.
 • یا چو بانگ رعد ایام بهار ** باغ می‏یابد از او چندین نگار
 • Yahut yoksula zekât zamanını geldiği söylenmiş, mahpusa kurtuluş müjdesi verilmiş gibi.
 • یا چو بر درویش ایام زکات ** یا چو بر محبوس پیغام نجات‏
 • Muhammet’e Yemen’den gelen ve ağızsız söylenen Rahman nefesine.
 • چون دم رحمان بود کان از یمن ** می‏رسد سوی محمد بی‏دهن‏
 • Yahut âsilere şefaate gelen Ahmed’in,
 • یا چو بوی احمد مرسل بود ** کان به عاصی در شفاعت می‏رسد
 • Yahut da zayıf Yakub’un canına erişen güzel ve lâtif Yusuf’un kokusuna benziyor. 1205
 • یا چو بوی یوسف خوب لطیف ** می‏زند بر جان یعقوب نحیف‏
 • Öbür faydası da duvardan koparıp tertemiz suya attığım her taş, her kerpiç parçası,
 • فایده‏ی دیگر که هر خشتی کز این ** بر کنم آیم سوی ماء معین‏
 • Yüksek duvarı biraz daha alçaltıyor, her defasında duvar biraz daha inmiş oluyor.
 • کز کمی خشت دیوار بلند ** پست‏تر گردد به هر دفعه که کند
 • Duvarın alçalması, suya yaklaşmama sebep olmakta. Duvarın ortadan kalkması vuslata çare bulmakta.”
 • پستی دیوار قربی می‏شود ** فصل او درمان وصلی می‏بود
 • Duvardaki o taşları, kerpiçleri koparmak “Secde et de yaklaş” ayetindeki yakınlığı mucip olan secdedir.
 • سجده آمد کندن خشت لزب ** موجب قربی که و اسجد و اقترب‏
 • Duvarın boynu yüksekken bu baş indirmeğe mânidir. 1210
 • تا که این دیوار عالی گردن است ** مانع این سر فرود آوردن است‏
 • Bu toprak bedenden kurtulmadıkça Âbıhayata secde edemem.
 • سجده نتوان کرد بر آب حیات ** تا نیابم زین تن خاکی نجات‏
 • Duvar üstündekilerden en fazla susuz kimse; taşı, topacı en çabuk koparıp atan da odur.
 • بر سر دیوار هر کاو تشنه‏تر ** زودتر بر می‏کند خشت و مدر
 • Suyun sesine en fazla âşık olan duvardan en büyük taşı koparıp atar.
 • هر که عاشق تر بود بر بانگ آب ** او کلوخ زفت تر کند از حجاب‏
 • O adam, suyun sesinden, âdeta boğazına kadar şaraba batmışçasına neşelenir. Yabancı kişi ise kerpicin suya düşünce bluk diye çıkardığı sesten başka bir şey duymaz.
 • او ز بانگ آب پر می تا عنق ** نشنود بیگانه جز بانگ بلق‏
 • Ne mutlu o kişiye ki gençlik çağını ganimet bilir de borcunu öder. 1215
 • ای خنک آن را که او ایام پیش ** مغتنم دارد گزارد وام خویش‏
 • Kudretli olduğu günlerde sıhhatli, güçlü, kuvvetli bulunduğu zamanlarda bu işi başarır.
 • اندر آن ایام کش قدرت بود ** صحت و زور دل و قوت بود
 • Çünkü gençlik çağı, yemyeşil, terütaze bir bahçe gibi esirgemeksizin meyveleri yetiştirir.
 • و آن جوانی همچو باغ سبز و تر ** می‏رساند بی‏دریغی بار و بر
 • Genç adamın kuvvet ve şehvet çeşmeleri akıp durur. Bedenin zeminini onlarla yeşertir.
 • چشمه‏های قوت و شهوت روان ** سبز می‏گردد زمین تن بدان‏
 • Gençlik; mamur, tavanı adamakıllı yüksek, dört duvarı sapasağlam bir eve benzer.
 • خانه‏ی معمور و سقفش بس بلند ** معتدل ارکان و بی‏تخلیط و بند
 • Ne mutlu o kişiye ki ihtiyarlık günleri gelip çatmadan, boynunu liften yapılmış iple bağlamadan… 1220
 • پیش از آن که ایام پیری در رسد ** گردنت بندد به حبل من مسد
 • Toprak çoraklaşıp akmadan, kaymadan işini başarmıştır. Çünkü çorak yerden güzel nebatat asla yetişmez.
 • خاک شوره گردد و ریزان و سست ** هرگز از شوره نبات خوش نرست‏
 • İhtiyarın gücü, kuvveti kesilir, şehvet suyu akmaz olur. Kendisinden de faydalanmaz, başkalarına da faydası dokunmaz.
 • آب زور و آب شهوت منقطع ** او ز خویش و دیگران نامنتفع‏
 • Kaşları eyer kuskunu gibi aşağı düşer, gözü yaşarır, görmez olur.
 • ابروان چون پالدم زیر آمده ** چشم را نم آمده تاری شده‏
 • Yüzü buruşur, kertenkele sırtına döner. Söz söyleyemez, tat alamaz olur, dişleri bir şey kesmez bir hale gelir.
 • از تشنج رو چو پشت سوسمار ** رفته نطق و طعم و دندانها ز کار