English    Türkçe    فارسی   

2
1479-1503

 • Hayal gibi gönle girerler. Gizli şey ve hal, onların önünde apaçıktır.
 • در درون دل در آید چون خیال ** پیش او مکشوف باشد سر حال‏
 • Serçenin vücudunda ne kuvvet, ne kudret vardır ki sırrı, doğanın aklından gizli kalsın? 1480
 • در تن گنجشک چه بود برگ و ساز ** که شود پوشیده آن بر عقل باز
 • Allah sırlarına vakıf olan kişinin önünde mahlûkatın sırrı nedir ki?
 • آن که واقف گشت بر اسرار هو ** سر مخلوقات چه بود پیش او
 • Göklere çıkan adama yeryüzünde yürümek güç gelir mi?
 • آن که بر افلاک رفتارش بود ** بر زمین رفتن چه دشوارش بود
 • Be zalim, Davut’un elinde demir mum haline gelir, erirdi, artık onun avucunda mum ne oluyor?
 • در کف داود کاهن گشت موم ** موم چه بود در کف او ای ظلوم‏
 • Lokman, kul şeklinde bir efendiydi. Kulluğu, yalnız zahiri bir görünüşten ibaretti.
 • بود لقمان بنده شکلی خواجه‏ای ** بندگی بر ظاهرش دیباجه‏ای‏
 • Meselâ, efendi tanımadık bir yere giderse kuluna elbisesini giydirir. 1485
 • چون رود خواجه به جای ناشناس ** در غلام خویش پوشاند لباس‏
 • Kendisi de o kölenin libaslarını giyer, köleyi kendisine efendi yapar.
 • او بپوشد جامه‏های آن غلام ** مر غلام خویش را سازد امام‏
 • Kullar gibi onun ardından yürür. Bu suretle kendisini kimseye tanıtmaz.
 • در پیش چون بندگان در ره شود ** تا نباید زو کسی آگه شود
 • Ey kul, sen başköşeye otur. Ben, eski bir kul gibi ayakkabılarını götüreyim.
 • گوید ای بنده تو رو بر صدر شین ** من بگیرم کفش چون بنده‏ی کهین‏
 • Sen sertlik et, bana söv, hiçbir suretle ağırlama.
 • تو درشتی کن مرا دشنام ده ** مر مرا تو هیچ توقیری منه‏
 • Şimdi hizmetin, bence bana hizmet etmeyi bırakmadan ibarettir. Ben, bu suretle gurbet diyarında bile tohumu ekeceğim” der. 1490
 • ترک خدمت خدمت تو داشتم ** تا به غربت تخم حیلت کاشتم‏
 • Efendiler, kendilerini kul sanılsınlar diye kulluğu kabul etmişlerdir.
 • خواجگان این بندگیها کرده‏اند ** تا گمان آید که ایشان برده‏اند
 • Onların gözleri toktur, efendiliğe doymuşlardır, kendilerine lâzım olan işi yapa gelmişlerdir.
 • چشم پر بودند و سیر از خواجگی ** کارها را کرده‏اند آمادگی‏
 • Hâlbuki bu heva ve heves kulları, onların aksine kendilerini akıl ve can efendisi gösterirler.
 • وین غلامان هوا بر عکس آن ** خویشتن بنموده خواجه‏ی عقل و جان‏
 • Efendi kulluk edebilir. Fakat kuldan kulluktan başka bir şey zuhur edemez ki.
 • آید از خواجه ره افکندگی ** ناید از بنده بغیر بندگی‏
 • Şunu bil ki o âlemden bu âleme böyle tersine akseden nice şeyler vardır. 1495
 • پس از آن عالم بدین عالم چنان ** تعبیت‏ها هست بر عکس این بدان‏
 • Lokman’ın efendisi bu gizli hali biliyordu, ondan bir nişane görmüştü.
 • خواجه‏ی لقمان از این حال نهان ** بود واقف دیده بود از وی نشان‏
 • Sırrı bildiği için o yol gösterici, iş başarmak için eşeğini güzelce sürmekteydi.
 • راز می‏دانست و خوش می‏راند خر ** از برای مصلحت آن راهبر
 • Lokman’ı daha önceden azat ederdi ama hoşnutluğunu diliyordu.
 • مر و را آزاد کردی از نخست ** لیک خشنودی لقمان را بجست‏
 • Çünkü Lokman’ın muradı buydu. O aslan, o yiğit, istiyordu ki kimse sırrına ermesin.
 • ز انکه لقمان را مراد این بود تا ** کس نداند سر آن شیر و فتی‏
 • Sırrını kötülerden gizlemen, şaşılacak bir şey değil; şaşılacak şey kendinden de saklaman, kendinden de gizlemendir. 1500
 • چه عجب گر سر ز بد پنهان کنی ** این عجب که سر ز خود پنهان کنی‏
 • Fakat sen, işini gözünden bile gizle de işine kötü göz değmesin.
 • کار پنهان کن تو از چشمان خود ** تا بود کارت سلیم از چشم بد
 • Kendini ücret tuzağına teslim et de sonra kendinden, kendiliğin olmaksızın bir şey çal.
 • خویش را تسلیم کن بر دام مزد ** و انگه از خود بی‏ز خود چیزی بدزد
 • Yaralıya, vücudundan temreni çıkarabilmek için afyon verir, uyuturlar.
 • می‏دهند افیون به مرد زخم‏مند ** تا که پیکان از تنش بیرون کنند