English    Türkçe    فارسی   

2
2358-2382

 • Hakîmin biri de zaruret yüzünden eşeğin kuyruğunu ağırlamış, o kuyruğa Kerim lâkabını takmıştır.
 • کز ضرورت دم خر را آن حکیم ** کرد تعظیم و لقب دادش کریم‏
 • Kör de zora gelince köpeğe “Ey aslan, benim gibi arık birisini avlayıp da ne yapacaksın?
 • گفت او هم از ضرورت کای اسد ** از چو من لاغر شکارت چه رسد
 • Dostların çölde yaban eşeği avlamaktalar, sense mahallede kör avlıyorsun, bu ne kötü şey! 2360
 • گور می‏گیرند یارانت به دشت ** کور می‏گیری تو در کوچه به گشت‏
 • Dostların avda yaban eşeği arıyorlar, sen sokakta hile düzüp kör arıyorsun” dedi.
 • گور می‏جویند یارانت به صید ** کور می‏جویی تو در کوچه به کید
 • Bilgili köpek yaban eşeği avlar, bilgisiz köpekse köre kasteder.
 • آن سگ عالم شکار گور کرد ** وین سگ بی‏مایه قصد کور کرد
 • Köpek bile, ilim öğrenince azgınlıktan kurtulur, ormanlarda helâl hayvanlar avlar.
 • علم چون آموخت سگ رست از ضلال ** می‏کند در بیشه‏ها صید حلال‏
 • Köpek bile âlim olunca savaşta çevikleşir. Köpek bile ârif olunca Eshâb-ı Kehif’ten olur.
 • سگ چو عالم گشت شد چالاک زحف ** سگ چو عارف گشت شد ز اصحاب کهف‏
 • Köpek bile avcıları kimdir, anlar, tanır. Yarabbi, her şeyi tanıtan o nur nedir ki? 2365
 • سگ شناسا شد که میر صید کیست ** ای خدا آن نور اشناسنده چیست‏
 • Körün tanıyamaması, gözü olmadığından değildir; bu, onun bilgisizlikten sarhoş olması yüzündendir.
 • کور نشناسد نه از بی‏چشمی است ** بلکه این ز آن است کز جهل است مست‏
 • Kör, bu yeryüzünden de daha gözsüz değil ya! Hâlbuki bu yer bile Tanrı inayetiyle düşmanı tanıdı!
 • نیست خود بی‏چشم تر کور از زمین ** این زمین از فضل حق شد خصم بین‏
 • Musa’nın nurunu gördü, ona iltifat etti, Karun’u ise tanıdı yere geçirdi.
 • نور موسی دید و موسی را نواخت ** خسف قارون کرد و قارون را شناخت‏
 • Benlikte bulunan her kişiyi helâk etti, Tanrının “ Ya ard ublai” emrini anladı.
 • رجف کرد اندر هلاک هر دعی ** فهم کرد از حق که یا أرض ابلعی‏
 • Toprak su, yer ve kıvılcımlı ateş, bizimle her şeyden habersiz fakat Tanrı ile her şeyden haberdardırlar. 2370
 • خاک و آب و باد و نار با شرر ** بی‏خبر با ما و با حق با خبر
 • Bizim ise onun aksine Hak’tan gayrı her şeyden haberimiz var da Hak’tan haberimiz yoktur. Tehditçilerden bihaberiz!
 • ما بعکس آن ز غیر حق خبیر ** بی‏خبر از حق و از چندین نذیر
 • Hülâsa onların hepsi Tanrı emanetini yüklenmekten korktular, çekindiler. Fakat hayvanla karışınca bu çekinmeleri, bu çalışmaları körleşti, neticesiz bir hale geldi!
 • لاجرم أشفقن منها جمله‏شان ** کند شد ز آمیز حیوان حمله‏شان‏
 • “Hepimiz de halkla diri, Hak’la ölü bir hale gelen bu hayattan bîzarız” dediler.
 • گفته بیزاریم جمله زین حیات ** کاو بود با خلق حی با حق موات‏
 • Birisi, anası babası öldü mü yetim olur. Hak’la ünsiyet için kalb-i selim gerek!
 • چون بماند از خلق گردد او یتیم ** انس حق را قلب می‏باید سلیم‏
 • Hırsız, bir körden bir kumaş çaldı mı kör, bilmeden feryada başlar. 2375
 • چون ز کوری دزد دزدد کاله‏ای ** می‏کند آن کور عمیا ناله‏ای‏
 • Fakat hırsız ona “Senin malını ben çaldım, ben hilebaz bir hırsızım” demedikçe,
 • تا نگوید دزد او را کان منم ** کز تو دزدیدم که دزد پر فنم‏
 • Kör, hırsızı nereden bilecek? Gözünün nuru, gözünün ışığı yok ki!
 • کی شناسد کور دزد خویش را ** چون ندارد نور چشم و آن ضیا
 • Ama sesini duydun mu onu sımsıkı tut, koy verme de çaldığı şeyleri söylet.
 • چون بگوید هم بگیر او را تو سخت ** تا بگوید او علامتهای رخت‏
 • Hırsızı yakalayıp, sıkıştırmak, çaldığını çırptığını söyletmek cihadı ekberdir.
 • پس جهاد اکبر آمد عصر دزد ** تا بگوید که چه دزدیده است مزد
 • O, önce senin gözünün sürmesini çaldı. Onu elde ettin mi, yine gözlerine nur gelir. 2380
 • اولا دزدید کحل دیده‏ات ** چون ستانی باز یابی تبصرت‏
 • Gönül’ün kayıp malı olan hikmet kumaşı, ehli dilden elde edilir.
 • کاله‏ی حکمت که گم کرده‏ی دل است ** پیش اهل دل یقین آن حاصل است‏
 • Kör olan gönül, canı, kulağı, gözü olsa bile hırsız Şeytan’ın izini bulamaz, onu elde edemez.
 • کوردل با جان و با سمع و بصر ** می‏نداند دزد شیطان را ز اثر