English    Türkçe    فارسی   

2
238-262

 • Hâl diliyle “Ey şeyhler, bir merhamet edin, bu ham ve edepsiz hizmetçinin elinden yandım” diyordu.
 • با زبان حال می‏گفت ای شیوخ ** رحمتی که سوختم زین خام شوخ‏
 • O eşeğin çektiği eziyeti duyduğu azabı ancak karada uçan kuş, sele kapılırsa çeker duyar!
 • آن چه آن خر دید از رنج و عذاب ** مرغ خاکی بیند اندر سیل آب‏
 • Nihayet biçare eşek, açlık illetinden o gece seher çağına kadar yan üstü yattı. 240
 • بس به پهلو گشت آن شب تا سحر ** آن خر بی‏چاره از جوع البقر
 • Gündüz olunca, hizmetçi gelip hemen semerini düzeltti, sırtına vurdu.
 • روز شد خادم بیامد بامداد ** زود پالان جست بر پشتش نهاد
 • Eşekçiler gibi birkaç sopa indirdi. O köpek hizmetçiden ne umulursa eşeğe onu yaptı.
 • خر فروشانه دو سه زخمش بزد ** کرد با خر آن چه ز آن سگ می‏سزد
 • Eşek dayağın, şiddetinden sıçradı, kalktı. Dili yok ki halini söylesin!
 • خر جهنده گشت از تیزی نیش ** کو زبان تا خر بگوید حال خویش‏
 • Kervan halkının Sofinin eşeğini hasta sanmaları
 • گمان بردن کاروانیان که بهیمه ی صوفی رنجور است
 • Sofi, merkebe binip yola düzülünce merkep, her an yüzüstü düşmeye başladı.
 • چون که صوفی بر نشست و شد روان ** رو در افتادن گرفت او هر زمان‏
 • Halk, merkep düştükçe onu kaldırmaya koyuldu. Herkes onu hasta sanıyordu. 245
 • هر زمانش خلق بر می‏داشتند ** جمله رنجورش همی‏پنداشتند
 • Birisi kulağını burmakta, öbürü yara var mı diye damağını yoklamakta,
 • آن یکی گوشش همی‏پیچید سخت ** و آن دگر در زیر گامش جست لخت‏
 • Diğeri nalında taş aramakta, bir diğeri de gözünü puslu görmekteydi.
 • و آن دگر در نعل او می‏جست سنگ ** و آن دگر در چشم او می‏دید زنگ‏
 • Sofiye “ Ey Şeyh, bu ne hal? Dün, şükür olsun, bu eşek kuvvetlidir demiyor muydun?” dediler.
 • باز می‏گفتند ای شیخ این ز چیست ** دی نمی‏گفتی که شکر این خر قوی است‏
 • Sofi, geceleyin “Lâhavle” yiyen eşek, ancak böyle gider.
 • گفت آن خر کاو به شب لاحول خورد ** جز بدین شیوه نداند راه کرد
 • Merkebin azığı geceleyin “Lâhavle” olur, Geceleyin tespih çeker durursa gündüzün de secde eder, dedi. 250
 • چون که قوت خر به شب لاحول بود ** شب مسبح بود و روز اندر سجود
 • İnsanların çoğu insan yiyicidir. Onların selam vermelerine pek emin olma!
 • آدمی خوارند اغلب مردمان ** از سلام علیک‏شان کم جو امان‏
 • Hepsinin de gönlü Şeytan evidir. İnsan şeytanının lâfına pek kulak asma!
 • خانه‏ی دیو است دلهای همه ** کم پذیر از دیو مردم دمدمه‏
 • Şeytan’ın ağzından çıkan “Lâhavle”ye kanan kişi, savaşta o eşek gibi tepesi üstüne düşer.
 • از دم دیو آن که او لاحول خورد ** هم چو آن خر در سر آید در نبرد
 • Dünyada Şeytan’ın şeytanlığına uyan; dost yüzlü düşmanın hürmetine, hilesine kanarsa,
 • هر که در دنیا خورد تلبیس دیو ** و ز عدوی دوست رو تعظیم و ریو
 • O eşek gibi arıklıktan ve sersemlikten İslâm yolunda, Sırat köprüsünün üstünde tepe taklak gelir. 255
 • در ره اسلام و بر پول صراط ** در سر آید همچو آن خر از خباط
 • Kötü dostun işvelerine kulak verme; yeryüzünde tuzak gör, emniyetle yürüme.
 • عشوه‏های یار بد منیوش هین ** دام بین ایمن مرو تو بر زمین‏
 • Yüz binlerce “ Lâhavle” okuyan Şeytan’a bak; ey Âdem, iblisi gör, bak nasıl yılanda gizlenmiş!
 • صد هزار ابلیس لاحول آر بین ** آدما ابلیس را در مار بین‏
 • Dostun postunu yüzmek için kasap gibi sana “Ey can, ey sevgili” diye hitap eder.
 • دم دهد گوید ترا ای جان و دوست ** تا چو قصابی کشد از دوست پوست‏
 • Bu suretle postunu yüzmek ister. Düşmanların afyonunu tadan kişinin vay haline!
 • دم دهد تا پوستت بیرون کشد ** و ای او کز دشمنان افیون چشد
 • Ağlatıp inleterek kanını dökmek için kasap gibi ayağın baş kor, sana hitaplarda bulunur. 260
 • سر نهد بر پای تو قصاب‏وار ** دم دهد تا خونت ریزد زار زار
 • Aslanlar gibi avını kendin avla. Yabancının yaltaklanmasını da terk et, akrabanın yaltaklanmasını da!
 • همچو شیری صید خود را خویش کن ** ترک عشوه‏ی اجنبی و خویش کن‏
 • Aşağılık kişilerin hürmetini, hatır saymasını, o hizmetçinin hürmeti ve hatır sayması gibi bil. Kimsesizlik, adam olmayan kişilerin işvesinden iyidir.
 • همچو خادم دان مراعات خسان ** بی‏کسی بهتر ز عشوه‏ی ناکسان‏