English    Türkçe    فارسی   

2
2967-2991

 • Ayırt etmek için hakikatleri sınamış, görmüş bir mehenk gerektir ki,
 • پس محک می‏بایدش بگزیده‏ای ** در حقایق امتحانها دیده‏ای‏
 • Bu hileleri fark etsin, şu tedbirlerin esası olsun.
 • تا شود فاروق این تزویرها ** تا بود دستور این تدبیرها
 • Ey Musa’nın anası, Musa’ya süt ver, belâya düşeceğini düşünme, suya at!
 • شیر ده ای مادر موسی و را ** و اندر آب افکن میندیش از بلا
 • Kim, Elest gününde o sütü emmişse Musa gibi sütü fark eder. 2970
 • هر که در روز أ لست آن شیر خورد ** همچو موسی شیر را تمییز کرد
 • Çocuğun fark ve temyiz sahibi olmasını cidden istiyorsan, ey Musa’nın anası, hemen şimdi onu emzir de,
 • گر تو بر تمییز طفلت مولعی ** این زمان یا ام موسی ارضعی‏
 • Anasının sütündeki lezzeti anlasın, yaratılışı kötü dadılara teslim olmasın.
 • تا ببیند طعم شیر مادرش ** تا فرو ناید بدایه‏ی بد سرش‏
 • Devesini arayan adamın hikâyesinin faydası
 • شرح فایده‏ی حکایت آن شخص شتر جوینده‏
 • Ey itimada lâyık adam, sen bir deve kaybetmişsin, herkes sana devenden bir nişan vermekte.
 • اشتری گم کرده‏ای ای معتمد ** هر کسی ز اشتر نشانت می‏دهد
 • Sen devenin nerede olduğunu bile bilmiyorsun ama o söylenen nişanların yanlış olduğunu biliyorsun.
 • تو نمی‏دانی که آن اشتر کجاست ** لیک دانی کاین نشانیها خطاست‏
 • Devesini kaybetmeyen de taklitle devesini kaybeden kişi gibi bir deve arar. 2975
 • و انکه اشتر گم نکرد او از مری ** همچو آن گم کرده جوید اشتری‏
 • “ Ben de devemi kaybettim. Kim bulursa müjdesini vereceğim” der.
 • که بلی من هم شتر گم کرده‏ام ** هر که یابد اجرتش آورده‏ام‏
 • Deve aramakta seninle yoldaşlık eder, deveye tamah ettiğinden böyle bir oyuna girişir.
 • تا در اشتر با تو انبازی کند ** بهر طمع اشتر این بازی کند
 • Sen, kime “ Bu söylediklerin yanlış” dersen o da sana uyup aynı sözü söyler.
 • هر چه را گویی خطا بود آن نشان ** او به تقلید تو می‏گوید همان‏
 • O, yanlış nişaneyle doğrusunu ayırt edemez ama senin sözün, o mukallidin aşasıdır, ona dayanır.
 • او نشان کژ بنشناسد ز راست ** لیک گفتت آن مقلد را عصاست‏
 • Doğru ve benzer bir nişane verirlerse inanırsın, şüphen kalmaz. 2980
 • چون نشان راست گویند و شبیه ** پس یقین گردد ترا لا ریب فیه‏
 • O nişane, hasta canına şifa olur, benzinin rengi yerine gelir, iyileşir, kuvvetlenirsin.
 • آن شفای جان رنجورت شود ** رنگ روی و صحت و زورت شود
 • Gözün ışıklanır, ayağın tutar, yürür, cismin can olur, canın tamamıyla ruh kesilir.
 • چشم تو روشن شود پایت دوان ** جسم تو جان گردد و جانت روان‏
 • “ Doğru söyledin ey emniyetli kişi, bu nişaneler, tamamıyla deveme ait.
 • پس بگویی راست گفتی ای امین ** این نشانیها بلاغ آمد مبین‏
 • Bu nişaneler, apaçık ve inanılır deliller, bu nişaneler, devemi gördüğüne delâlet etmekte, âdeta Berat ve Kadir, âdeta kurtuluşun ta kendisi”
 • فیه آیات ثقات بینات ** این براتی باشد و قدر نجات‏
 • Der, bu nişaneleri vereni “Haydi, önden yürü. Yürüme vakti, sen öne düş de, 2985
 • این نشان چون داد گویی پیش رو ** وقت آهنگ است پیش آهنگ شو
 • Ben senin ardınca geleyim. Doğru sözlü kişi, devemin kokusunu aldın, şimdi de nerede, göster” diye onu öne salarsın.
 • پی روی تو کنم ای راست گو ** بوی بردی ز اشترم بنما که کو
 • Fakat deve sahibi olmayıp bu araştırmada taklide uyan kişinin,
 • پیش آن کس که نه صاحب اشتری ست ** کاو در این جست شتر بهر مری ست‏
 • Bu doğru nişanelerle yakını artmaz, ancak hakikaten devesi kaybolanın inanışı ona da akseder.
 • زین نشان راست نفزودش یقین ** جز ز عکس ناقه جوی راستین‏
 • Onun ciddiyetinden, tahassüründen bir koku alır, anlar ki onun bu yelip yortması saçma değil, elbette bir aslı var!
 • بوی برد از جد و گرمیهای او ** که گزافه نیست این هیهای او
 • Bu deve arayışı doğru değil ama o da bir deve kaybetmiştir. 2990
 • اندر این اشتر نبودش حق ولی ** اشتری گم کرده است او هم بلی‏
 • Başkasının devesine tamah edişi onun yüzünü örter de kendi kaybını unutturur.
 • طمع ناقه‏ی غیر رو پوشش شده ** آنچ ازو گم شد فراموشش شده‏