English    Türkçe    فارسی   

2
2980-3004

 • Doğru ve benzer bir nişane verirlerse inanırsın, şüphen kalmaz. 2980
 • چون نشان راست گویند و شبیه ** پس یقین گردد ترا لا ریب فیه‏
 • O nişane, hasta canına şifa olur, benzinin rengi yerine gelir, iyileşir, kuvvetlenirsin.
 • آن شفای جان رنجورت شود ** رنگ روی و صحت و زورت شود
 • Gözün ışıklanır, ayağın tutar, yürür, cismin can olur, canın tamamıyla ruh kesilir.
 • چشم تو روشن شود پایت دوان ** جسم تو جان گردد و جانت روان‏
 • “ Doğru söyledin ey emniyetli kişi, bu nişaneler, tamamıyla deveme ait.
 • پس بگویی راست گفتی ای امین ** این نشانیها بلاغ آمد مبین‏
 • Bu nişaneler, apaçık ve inanılır deliller, bu nişaneler, devemi gördüğüne delâlet etmekte, âdeta Berat ve Kadir, âdeta kurtuluşun ta kendisi”
 • فیه آیات ثقات بینات ** این براتی باشد و قدر نجات‏
 • Der, bu nişaneleri vereni “Haydi, önden yürü. Yürüme vakti, sen öne düş de, 2985
 • این نشان چون داد گویی پیش رو ** وقت آهنگ است پیش آهنگ شو
 • Ben senin ardınca geleyim. Doğru sözlü kişi, devemin kokusunu aldın, şimdi de nerede, göster” diye onu öne salarsın.
 • پی روی تو کنم ای راست گو ** بوی بردی ز اشترم بنما که کو
 • Fakat deve sahibi olmayıp bu araştırmada taklide uyan kişinin,
 • پیش آن کس که نه صاحب اشتری ست ** کاو در این جست شتر بهر مری ست‏
 • Bu doğru nişanelerle yakını artmaz, ancak hakikaten devesi kaybolanın inanışı ona da akseder.
 • زین نشان راست نفزودش یقین ** جز ز عکس ناقه جوی راستین‏
 • Onun ciddiyetinden, tahassüründen bir koku alır, anlar ki onun bu yelip yortması saçma değil, elbette bir aslı var!
 • بوی برد از جد و گرمیهای او ** که گزافه نیست این هیهای او
 • Bu deve arayışı doğru değil ama o da bir deve kaybetmiştir. 2990
 • اندر این اشتر نبودش حق ولی ** اشتری گم کرده است او هم بلی‏
 • Başkasının devesine tamah edişi onun yüzünü örter de kendi kaybını unutturur.
 • طمع ناقه‏ی غیر رو پوشش شده ** آنچ ازو گم شد فراموشش شده‏
 • Devesi kaybolan nerelerde koşarsa bu da koşar, tamahından dertliye dost ve yoldaş olur.
 • هر کجا او می‏دود این می‏دود ** از طمع هم درد صاحب می‏شود
 • Yalancı da doğrucuyla yoldaş olunca yalanı, ansızın doğru olur.
 • کاذبی یا صادقی چون شد روان ** آن دروغش راستی شد ناگهان‏
 • Devenin koştuğu o ovada yalancı da kendi devesini buluverir.
 • اندر آن صحرا که آن اشتر شتافت ** اشتر خود نیز آن دیگر بیافت‏
 • Onu görünce devesini hatırlar; dostunun, arkadaşının devesinden tamahını keser. 2995
 • چون بدیدش یاد آورد آن خویش ** بی‏طمع شد ز اشتر آن یار و خویش‏
 • Devesini orada otlar görür de mukallitten muhakkik olur.
 • آن مقلد شد محقق چون بدید ** اشتر خود را که آن جا می‏چرید
 • Deveyi orada aramadığı halde bulunca o an hakikaten deveye talip kesilir. Bu nişaneler, apaçık ve inanılır deliller.
 • او طلب کار شتر آن لحظه گشت ** می‏نجستش تا ندید او را به دشت‏
 • Ondan sonra yalnızca yürümeye başlar, gözünü kendi devesine açar.
 • بعد از آن تنها روی آغاز کرد ** چشم سوی ناقه‏ی خود باز کرد
 • Asıl deve arayan “Beni bıraktın mı, hâlbuki şimdiye kadar arkadaşlık ettik” deyince,
 • گفت آن صادق مرا بگذاشتی ** تا به اکنون پاس من می‏داشتی‏
 • “ Şimdiye kadar abes bir şeyle meşguldüm, tamahtan sana yaltaklanıp duruyordum. 3000
 • گفت تا اکنون فسوسی بوده‏ام ** وز طمع در چاپلوسی بوده‏ام‏
 • Bu arayışta senden zahiren, cismen ayrıldım ama asıl şimdi seninle derttaş oldum.
 • این زمان هم درد تو گشتم که من ** در طلب از تو جدا گشتم به تن‏
 • Şimdiye kadar devenin evsafını senden çalmıştım. Hâlbuki şimdi canım, benimkini gördü, artık gözüm doydu.
 • از تو می‏دزدیدمی وصف شتر ** جان من دید آن خود شد چشم پر
 • Onu görmedikçe aramadım, istemedim. Fakat şimdi bakır mağlûp oldu, altın üst geldi.
 • تا نیابیدم نبودم طالبش ** مس کنون مغلوب شد زر غالبش‏
 • Bütün suçlarım, şükür olsun, ibadet oldu, alay fena buldu, doğruluk kaldı.
 • سیئاتم شد همه طاعات شکر ** هزل شد فانی و جد اثبات شکر