English    Türkçe    فارسی   

2
3184-3208

 • Böyle bir ince fikir, böyle bir güzel rey sahibi olduğun halde neden böyle çırçıplaksın, yaya yürüyor, yoruluyorsun?”
 • این چنین فکر دقیق و رای خوب ** تو چنین عریان پیاده در لغوب‏
 • Dedi. O iyi kalpli bedevi, hakîme acıdı, onu deveye bindirmek istedi. Tekrar 3185
 • رحمتش آمد بر حکیم و عزم کرد ** کش بر اشتر بر نشاند نیک مرد
 • “Ey güzel sözlü hakîm, birazcık halinden bahset.
 • باز گفتش ای حکیم خوش سخن ** شمه‏ای از حال خود هم شرح کن‏
 • Böyle bir akılla, böyle bir kifayetle sen ya vezirsin, ya padişah. Doğru söyle!” dedi.
 • این چنین عقل و کفایت که تراست ** تو وزیری یا شهی بر گوی راست‏
 • Hakîm dedi ki: “İkisi de değilim, halktan bir adamım. Halime, elbiseme baksana!”
 • گفت این هر دو نیم از عامه‏ام ** بنگر اندر حال و اندر جامه‏ام‏
 • Bedevi “Kaç deven, kaç öküzün var?” diye sordu. Hakîm cevap verdi: “Uzun etme. Ne ona malikim, ne buna!”
 • گفت اشتر چند داری چند گاو ** گفت نه این و نه آن ما را مکاو
 • Bedevi, “Peki, bari dükkânındaki mal ne, onu söyle!” dedi. Hakîm dedi ki “Benim dükkânım nerede, yerim yurdum nerede? 3190
 • گفت رختت چیست باری در دکان ** گفت ما را کو دکان و کو مکان‏
 • Bedevi, öyleyse paranı sorayım: sen yapayalnız gidiyorsun, hoş nasihatlerde bulunuyorsun, ne kadar paran var?
 • گفت پس از نقد پرسم نقد چند ** که تویی تنها رو و محبوب پند
 • Âlemdeki bakırları altın yapacak kimya senin elinde, akıl ve bilgi incilerin tümen, tümen dedi!” dedi.
 • کیمیای مس عالم با تو است ** عقل و دانش را گهر تو بر تو است‏
 • Hakîm, “Ey Arabın iftiharı, vallahi para şöyle dursun, bir gecelik yiyecek alacak mangırım bile yok.
 • گفت و الله نیست یا وجه العرب ** در همه ملکم وجوه قوت شب‏
 • Yalınayak, başıkabak koşup duruyorum. Kim, bir dilim ekmek verirse oraya gidiyorum.
 • پا برهنه تن برهنه می‏دوم ** هر که نانی می‏دهد آن جا روم‏
 • Bu kadar hikmet, fazilet ve hünerden ancak hayal ve baş ağrısı elde ettim” deyince; 3195
 • مر مرا زین حکمت و فضل و هنر ** نیست حاصل جز خیال و درد سر
 • Arap dedi ki : “ Yürü, yanımdan uzaklaş, senin nuhusetin benim başıma da çökmesin.
 • پس عرب گفتش که شو دور از برم ** تا نبارد شومی تو بر سرم‏
 • O şom hikmetini benden uzaklaştır. Sözün, zamane halkına şom.
 • دور بر آن حکمت شومت ز من ** نطق تو شرم است بر اهل زمن‏
 • Ya sen o yana git, ben bu yana gideyim. Yahut sen önden yürü, ben arkadan yürüyeyim.
 • یا تو آن سو رو من این سو می‏دوم ** ور ترا ره پیش من واپس روم‏
 • Bir çuvalımda buğday, öbüründe kum olması, senin hikmetinden daha iyi be hayırsız!
 • یک جوالم گندم و دیگر ز ریگ ** به بود زین حیله‏های مرده‏ریگ‏
 • Benim ahmaklığım, çok mübarek bir ahmaklık. Gönlümde azığım var, canım perhizkâr!” 3200
 • احمقی‏ام بس مبارک احمقی است ** که دلم با برگ و جانم متقی است‏
 • Sen de şekavetin azalmasını istiyorsan çalış, sendeki hikmet azalsın.
 • گر تو خواهی کت شقاوت کم شود ** جهد کن تا از تو حکمت کم شود
 • Tabiattan doğan, hayalden meydana gelen hikmet, Allah nurunun feyzinden nasipsiz bir hikmettir.
 • حکمتی کز طبع زاید وز خیال ** حکمتی بی‏فیض نور ذو الجلال‏
 • Dünya hikmeti, zannı, şüpheyi artırır, din hikmetiyse insanı feleğin üstüne çıkarır.
 • حکمت دنیا فزاید ظن و شک ** حکمت دینی برد فوق فلک‏
 • Âhir zamanın âdi ukalâsı, kendilerini evvelce gelenlerden üstün görürler.
 • زوبعان زیرک آخر زمان ** بر فزوده خویش بر پیشینیان‏
 • Hileler öğrenip ciğerler yakmışlar, hileler, düzenler bellemişlerdir. 3205
 • حیله آموزان جگرها سوخته ** فعل‏ها و مکرها آموخته‏
 • Asıl sermaye iksiri olan sabrı, ihsanı, cömertliğiyle vermişlerdir.
 • صبر و ایثار و سخای نفس و جود ** باد داده کان بود اکسیر سود
 • Fikir ona derler ki bir yol açsın, yol ona derler ki önüne bir padişah çıkagelsin.
 • فکر آن باشد که بگشاید رهی ** راه آن باشد که پیش آید شهی‏
 • Padişah ona derler ki kendiliğinden padişah olsun; hazinelerle, askerlerle değil.
 • شاه آن باشد که از خود شه بود ** نه به مخزنها و لشکر شه شود