English    Türkçe    فارسی   

2
3753-3777

 • Leylekleri “lek, lek” der ama şüpheye birlik ateşini salar;
 • لکلک ایشان که لک لک می‏زند ** آتش توحید در شک می‏زند
 • Güvercinleri, doğanlardan korkmaz. Hatta doğan, o güvercinlerin önünde baş kor.
 • و آن کبوترشان ز بازان نشکهد ** باز سر پیش کبوترشان نهد
 • Bülbülleri, insana vecit ve halet verir; gülistanları, kendi gönüllerindedir. 3755
 • بلبل ایشان که حالت آرد او ** در درون خویش گلشن دارد او
 • Duduları, şeker kaydında değildir. Ebedî şekeri, kendi içlerinde bulurlar.
 • طوطی ایشان ز قند آزاد بود ** کز درون قند ابد رویش نمود
 • Tavusların ayakları bile, bakılsa, öbür tavusların kanatlarından daha güzel görünür.
 • پای طاوسان ایشان در نظر ** بهتر از طاوس پران دگر
 • Hakan kuşlarının kuru bir sesten ibaret kuşdilleri nerede, Süleyman kuşlarının söyledikleri kuşdili nerede?
 • منطق الطیران خاقانی صداست ** منطق الطیر سلیمانی کجاست‏
 • Sen ne bilirsin kuşların seslerini? Bir an olsun Süleyman’ı görmedin ki!
 • تو چه دانی بانگ مرغان را همی ** چون ندیده‏ستی سلیمان را دمی‏
 • İnsana sesi neşe veren o kuşun kanadı meşrıktan da hariç, mağripten de. 3760
 • پر آن مرغی که بانگش مطرب است ** از برون مشرق است و مغرب است‏
 • Her ahengi, Kürsi’den ta yere kadar bütün âlemi doldurur. Azameti yeryüzünden Arşa kadar bütün cihanı istilâ eder.
 • هر یک آهنگش ز کرسی تاثری است ** وز ثری تا عرش در کر و فری است‏
 • Bu Süleyman’a uymayan kuş, karanlığa âşıktır. Yarasaya benzer.
 • مرغ کاو بی‏این سلیمان می‏رود ** عاشق ظلمت چو خفاشی بود
 • Ey kötü yarasa, Süleyman’a alış da ebediyen zulmette kalma.
 • با سلیمان خو کن ای خفاش رد ** تا که در ظلمت نمانی تا ابد
 • Oraya doğru bir arşın gitsen arşın gibi ölçü kutbu kesilir, her tarafı ölçer biçersin.
 • یک گزی ره که بدان سو می‏روی ** همچو گز قطب مساحت می‏شوی‏
 • Irgalaya bocalaya topal, topal bile olsa o tarafa sıçradın mı topallıktan da kurtulursun, sakatlıktan da! 3765
 • و انکه لنگ و لوک آن سو می‏جهی ** از همه لنگی و لوکی می‏رهی‏
 • Tavuktan çıkan kaz palazları
 • قصه‏ی بط بچگان که مرغ خانگی پروردشان‏
 • Seni tavuk yetiştirdi, kanadının altında büyüttü. Sana dadılık etti ama sen yine kaz palazısın.
 • تخم بطی گر چه مرغ خانه‏ات ** کرد زیر پر چو دایه تربیت‏
 • Anan o denizin kazıdır. Ancak dadın toprağa mensuptu, dadın bu kuruluğa tapardı.
 • مادر تو بط آن دریا بده‏ست ** دایه‏ات خاکی بد و خشکی پرست‏
 • Gönlündeki denize olan meyil yok mu... O tabiat, sana anandan mirastır.
 • میل دریا که دل تو اندر است ** آن طبیعت جانت را از مادر است‏
 • Fakat kuruluğa olan meylin de dadından geçme. Bırak dadıyı, onun reyi kötü, isabetsiz!
 • میل خشکی مر ترا زین دایه است ** دایه را بگذار کاو بد رایه است‏
 • Dadıyı karada bırak, yürü, kazlar gibi mana denizine koş, dal denize! 3770
 • دایه را بگذار در خشک و بران ** اندر آن در بحر معنی چون بطان‏
 • Anan seni sudan korkutursa sakın sen korkma, hemen denize koş!
 • گر ترا مادر بترساند ز آب ** تو مترس و سوی دریا ران شتاب‏
 • Sen kazsın, karada da yaşarsın, denizde de. Kümes hayvanları gibi kokuşuk kümesli bir hayvan değilsin ya.
 • تو بطی بر خشک و بر تر زنده‏ای ** نی چو مرغ خانه خانه کنده‏ای‏
 • Sen “Kerremnâ” hükmünce bir padişahsın ki hem karaya ayak atabilirsin, hem denize!
 • تو ز کرمنا بنی آدم شهی ** هم به خشکی هم به دریا پا نهی‏
 • “Ve hamelnâhüm fil berri vel bahri” hükmüne mazharsın. Canını karadan kurtar, denize yürüt!
 • که حملناهم علی البحری به جان ** از حملناهم علی البر پیش ران‏
 • Melekler için karaya yol yoktur. Hayvanların da denizden haberleri yok. 3775
 • مر ملایک را سوی بر راه نیست ** جنس حیوان هم ز بحر آگاه نیست‏
 • Sen, ten itibarıyla hayvansın, can bakımından melek. Bu suretle hem yerde yürürsün, hem gökte.
 • تو به تن حیوان به جانی از ملک ** تا روی هم بر زمین هم بر فلک‏
 • Bu suretle, ben de zahiren sizin gibi insanım ama hakikatte gönlüm, vahye kabiliyetli.
 • تا به ظاهر مثلکم باشد بشر ** با دل یوحی إلیه دیده‏ور