English    Türkçe    فارسی   

3
2496-2520

 • Sen elinde bir sapan, üç tane de taş olduğu halde geldin, yüz binlerce adamı birbirine kattın, kırdın, geçirdin.
 • تو به سه سنگ و فلاخن آمدی ** صد هزاران مرد را بر هم زدی
 • Taşların yüz binlerce parçaya ayrıldı, her parçası bir düşmanın kanını içti.
 • سنگهایت صدهزاران پاره شد ** هر یکی هر خصم را خون‌خواره شد
 • Demir, elinde mum gibi yumuşadı, onunla zırh yaptın, bu da âleme yayıldı, herkes bildi.
 • آهن اندر دست تو چون موم شد ** چون زره‌سازی ترا معلوم شد
 • Dağlar sana şükredici risaleler oldu, seninle berber adam gibi Zebur okudular!
 • کوهها با تو رسایل شد شکور ** با تو می‌خوانند چون مقری زبور
 • Senin sözünle yüz binlerce kişinin can gözü açıldı, gayb âlemine hazırlandı. 2500
 • صد هزاران چشم دل بگشاده شد ** از دم تو غیب را آماده شد
 • Fakat onların hepsinden kuvvetli mucizen bu: Sen, insana hayat bağışlamaktasın, bu bağışlaman daimî,
 • و آن قوی‌تر زان همه کین دایمست ** زندگی بخشی که سرمد قایمست
 • Zaten bütün mucizelerin canı da bu… Ölüye ebedî hayat bağışlamak!” demekteydi.
 • جان جمله‌ی معجزات اینست خود ** کو ببخشد مرده را جان ابد
 • Zalim öldürüldü, bütün bir dünya dirildi. Halkın hepsi de yeni baştan Allah’a kul oldu.
 • کشته شد ظالم جهانی زنده شد ** هر یکی از نو خدا را بنده شد
 • İnsanın nefsi, öküzü öldüren davacıya benzer, öldüren de akıldır. Davud, Tantı yahut Allah vekili olan şeyhtir. Zalim, onun yardımıyla öldürülebilir. Çalışıp kazanamadan hesapsız rızık, onun himmetiyle elde edilebilir… İnsan, onun sayesinde devlete erişir, zenginleşir
 • بیان آنک نفس آدمی بجای آن خونیست کی مدعی گاو گشته بود و آن گاو کشنده عقلست و داود حقست یا شیخ کی نایب حق است کی بقوت و یاری او تواند ظالم را کشتن و توانگر شدن به روزی بی‌کسب و بی‌حساب
 • Nefsini öldür de âlemi dirilt. Nefis, efendisini öldürmüştür; sen, onu kendine kul, köle yap!
 • نفس خود را کش جهانی را زنده کن ** خواجه را کشتست او را بنده کن
 • Kendine gel, öküzü dâva eden senin nefsindir; kendisini efendi yerine koymuştur, ululuk taslamaktadır. 2505
 • مدعی گاو نفس تست هین ** خویشتن را خواجه کردست و مهین
 • Öküzü öldüren de aklındır. Hadi, artık ten öküzünü öldüreni inkâr etme!
 • آن کشنده‌ی گاو عقل تست رو ** بر کشنده گاو تن منکر مشو
 • Akıl bir esirdir. Daima Hak’tan zahmetsizce bir rızık, tabak tabak nimetler ister.
 • عقل اسیرست و همی خواهد ز حق ** روزیی بی رنج و نعمت بر طبق
 • Onun zahmetsizce rızıklanması neye bağlıdır? Kötülüğün aslı olan öküzün öldürülmesine.
 • روزی بی رنج او موقوف چیست ** آنک بکشد گاو را کاصل بدیست
 • Nefis, “Benim öküzümü nasıl olurda öldürürsün?” der. Çünkü nefis öküz, ten suretidir.
 • نفس گوید چون کشی تو گاو من ** زانک گاو نفس باشد نقش تن
 • Velinimet zâde olan akıl, ihtiyaçlar içinde kalmış, kanlı katil nefis, efendi olmuş, öne geçmiş! 2510
 • خواجه‌زاده‌ی عقل مانده بی‌نوا ** نفس خونی خواجه گشت و پیشوا
 • Zahmetsiz rızık nedir, bilir misin? Ruhların gıdası, peygamberlerin rızıkları.
 • روزی بی‌رنج می‌دانی که چیست ** قوت ارواحست و ارزاق نبیست
 • Fakat bunu elde etmek, öküzü öldürmeye bağlıdır. Hazine öküzün içindedir ey hazine arayan, yerleri kazıp duran!
 • لیک موقوفست بر قربان گاو ** گنج اندر گاو دان ای کنج‌کاو
 • Dün biraz bir şey yemiştim, onun için lâyıkıyla anlatamıyorum. Yoksa bunu tamamıyla anlatır, yuları anlayışının eline teslim ederdim.
 • دوش چیزی خورده‌ام ور نه تمام ** دادمی در دست فهم تو زمام
 • Ama dün bir şey yedim demem de masaldan ibaret… Çünkü ne gelirse o gizli evden geliyor.
 • دوش چیزی خورده‌ام افسانه است ** هرچه می‌آید ز پنهان خانه است
 • Güzel gözlülerden işve, cilve öğrenmişsek neden gözümüzü sebeplere dikip duruyoruz. 2515
 • چشم بر اسباب از چه دوختیم ** گر ز خوش‌چشمان کرشم آموختیم
 • Sebeplerin de başka sebepleri var. Sebebe bakma da asıl ona bak!
 • هست بر اسباب اسبابی دگر ** در سبب منگر در آن افکن نظر
 • Peygamberler, sebepleri gidermek için geldiler. Mucizelerini ta Zuhal yıldızına ulaştırdılar.
 • انبیا در قطع اسباب آمدند ** معجزات خویش بر کیوان زدند
 • Sebep ve vesilesiz denizi böldüler, ekmeksizin buğday yığınını buldular.
 • بی‌سبب مر بحر را بشکافتند ** بی زراعت چاش گندم یافتند
 • Çalışmaları yüzünden kum taneleri un olurdu. Keçinin yünlerini çektiler mi ellerinde ibrişim olurdu.
 • ریگها هم آرد شد از سعیشان ** پشم بز ابریشم آمد کش‌کشان
 • Bütün Kur’an, sebebi gidermeye aittir. Zahiren yoksul olan Peygamber’in yüceliğini, yine zahiren yüce olan Ebuleheb’in helâkini anlatır durur. 2520
 • جمله قرآن هست در قطع سبب ** عز درویش و هلاک بولهب