English    Türkçe    فارسی   

3
36-60

 • Yiyenle yenenin boğazı, gırtlağı var… Galiple mağlûbun aklı reyi.
 • آکل و ماکول را حلقست و نای ** غالب و مغلوب را عقلست و رای
 • Allah adalet asâsına boğaz verdi de o kadar sopaları, o kadar ipleri yedi.
 • حلق بخشید او عصای عدل را ** خورد آن چندان عصا و حبل را
 • Öyle olduğu halde o yemeden semirmedi, şişmedi. Yiyişi de hayvan yiyişi değildi, kendisi de hayvan değil.
 • واندرو افزون نشد زان جمله اکل ** زانک حیوانی نبودش اکل و شکل
 • Allah her doğan hayali yesin diye yakına da, asâya verdiği gibi boğaz verdi.
 • مر یقین را چون عصا هم حلق داد ** تا بخورد او هر خیالی را که زاد
 • Âyan gibi maaninin de boğazı vardır… Maaniyi rızıklandıran da Allah’tır. 40
 • پس معانی را چو اعیان حلقهاست ** رازق حلق معانی هم خداست
 • Balıktan aya kadar mahlûkattan hiçbiri yoktur ki gıdayı çekecek, yiyecek ağzı olmasın.
 • پس ز مه تا ماهی هیچ از خلق نیست ** که بجذب مایه او را حلق نیست
 • Nefsin boğazı vesveseden boşaldı mı ululuk vahyine konuk olur.
 • حلق جان از فکر تن خالی شود ** آنگهان روزیش اجلالی شود
 • Fakat bil ki bunun şartı mizacı tebdil etmektir. Çünkü kötülerin ölümü kötü mizaçtandır.
 • شرط تبدیل مزاج آمد بدان ** کز مزاج بد بود مرگ بدان
 • İnsanın mizacı toprak yemeye alışırsa rengi sararır, kötüleşir. İnsan hastalanır, düşkün bir hale gelir.
 • چون مزاج آدمی گل‌خوار شد ** زرد و بدرنگ و سقیم و خوار شد
 • Fakat kötü mizacı değişirse kötülüğü gider, yüzü çırağ gibi parlar. 45
 • چون مزاج زشت او تبدیل یافت ** رفت زشتی از رخش چون شمع تافت
 • Dadı, süt emer çocuğunu türlü, türlü nimetlerden gıdalandırır.
 • دایه‌ای کو طفل شیرآموز را ** تا بنعمت خوش کند پدفوز را
 • Ama çoğunu memeden kesti mi ona yüzlerce bahçelerin, bostanların yolunu açar.
 • گر ببندد راه آن پستان برو ** برگشاید راه صد بستان برو
 • Çünkü meme, o zayıf çocuk için binlerce nimetlerin, binlerce yemeklerin, binlerce ekmeklerin hicabıdır.
 • زانک پستان شد حجاب آن ضعیف ** از هزاران نعمت و خوان و رغیف
 • Hulâsa yaşamamız, sütten kesilmemize bağlıdır. Sen de yavaş, yavaş kendini gıdadan kesmeye çalış vesselâm.
 • پس حیات ماست موقوف فطام ** اندک اندک جهد کن تم الکلام
 • İnsan, ana karnındayken kan emer, varlığı kanladır, bedenin nesçi kanla vücut bulur. 50
 • چون جنین بد آدمی بد خون غذا ** از نجس پاکی برد ممن کذا
 • Kandan kesilince gıdası süt olur, sütten kesilince lokma yemeğe başlar.
 • از فطام خون غذااش شیر شد ** وز فطام شیر لقمه‌گیر شد
 • Lokmadan kesildi mi Lokman kesilir, gizli matlûba talip olur.
 • وز فطام لقمه لقمانی شود ** طالب اشکار پنهانی شود
 • Ana karnındaki çocuğa birisi dese ki: Dışarda pek düzgün, pek güzel bir âlem var…
 • گر جنین را کس بگفتی در رحم ** هست بیرون عالمی بس منتظم
 • Boyuna, enine geniş bir yeryüzü… Orada nice nimetler var, nice sonsuz yiyecek şeyler.
 • یک زمینی خرمی با عرض و طول ** اندرو صد نعمت و چندین اکول
 • Dağlar, denizler, ovalar, bostanlar, bağlar, çayırlar… 55
 • کوهها و بحرها و دشتها ** بوستانها باغها و کشتها
 • Pek yüksek, ziyadar bir gökyüzü… Güneş, ay ışığı, yüzlerce süha yıldızı.
 • آسمانی بس بلند و پر ضیا ** آفتاب و ماهتاب و صد سها
 • Yıldızdan, poyrazdan, doğudan, batıdan esen yeller… Bağlar bahçeler gelin gibi süslenmekte, bezenmekte.
 • از جنوب و از شمال و از دبور ** باغها دارد عروسیها و سور
 • O âlemdeki şaşılacak şeyler anlatılamaz ki… Sen, neden bu kapkaranlık yerde mihnetler içindesin?
 • در صفت ناید عجایبهای آن ** تو درین ظلمت چه‌ای در امتحان
 • Bu daracık çarmıhta kan yemektesin; hapis içinde, pislikler içinde, sıkıntılar içindesin.
 • خون خوری در چارمیخ تنگنا ** در میان حبس و انجاس و عنا
 • Çocuk, kendi haline bakıp bunları inkâr eder, bu elçilikten yüz çevirir, kâfir olur. 60
 • او بحکم حال خود منکر بدی ** زین رسالت معرض و کافر شدی