English    Türkçe    فارسی   

3
4420-4444

 • Çünkü gece olmayınca insanın geliri, kuvveti olmaz… bu gelir olmayınca da gündüzler neyi harceder? 4420
 • زانک بی شب دخل نبود طبع را ** پس چه اندر خرج آرد روزها
 • İnsanın vücudunda, kendi cinsinden başka bir şeyle hapsedilmiş olan unsurların kendi cinslerini çekmeleri
 • جذب هر عنصری جنس خود را کی در ترکیب آدمی محتبس شده است به غیر جنس
 • Toprak, bedenin toprağına “Dön geri, canı bırak, toz gibi bize gel.
 • خاک گوید خاک تن را باز گرد ** ترک جان کن سوی ما آ همچو گرد
 • Sen, bizim cinsimizdensin, bedenden, o rutubetli yurttan kurtulup bize gelmen daha doğru” der.
 • جنس مایی پیش ما اولیتری ** به که زان تن وا رهی و زان تری
 • Beden de “Doğru… Ben de senin gibi ayrılıktan perişanım, fakat ayağım bağlı” diye cevap verir.
 • گوید آری لیک من پابسته‌ام ** گرچه همچون تو ز هجران خسته‌ام
 • Sular, “Ey yaşlı gurbetten gel, bize ulaş” diye bedenin yaşlığını aramakta.
 • تری تن را بجویند آبها ** کای تری باز آ ز غربت سوی ما
 • Esir, “Sen ateştensin… Aslına ulaşma yolunu tut” diye bedenin hararetini çağırıp durmaktadır. 4425
 • گرمی تن را همی‌خواند اثیر ** که ز ناری راه اصل خویش گیر
 • Unsurların ipsiz, halatsız çekişleri yüzünden bedende yetmiş iki türlü illet vardır.
 • هست هفتاد و دو علت در بدن ** از کششهای عناصر بی رسن
 • İllet, unsurlar, birbirlerini bıraksınlar diye bedeni koparıp dağıtmak üzere gelir.
 • علت آید تا بدن را بسکلد ** تا عناصر همدگر را وا هلد
 • Bu unsurlar ayakları bağlı dört kuştur. Ölüm, hastalık ve illet de onların ayak bağlarını çözer.
 • چار مرغ‌اند این عناصر بسته‌پا ** مرگ و رنجوری و علت پاگشا
 • Birbirlerine bağlı olan ayakları çözüldü, açıldı mı her unsur kuşu hemencecik uçuverir.
 • پایشان از همدگر چون باز کرد ** مرغ هر عنصر یقین پرواز کرد
 • Bu asıllarla feri’lerin birbirlerini çekişi yüzünden her an bedenimizde bir illet zuhur eder. 4430
 • جذبه‌ی این اصلها و فرعها ** هر دمی رنجی نهد در جسم ما
 • Kuşa benzeyen her cüz’ün aslına uçması için bu ulaşmayı bozup yırtmak ister
 • تا که این ترکیبها را بر درد ** مرغ هر جزوی به اصل خود پرد
 • Fakat Allah’ın hikmeti, bu aceleye mâni olur. Onları ecel gelinceye kadar sıhhat vasıtasıyla toplu tutar.
 • حکمت حق مانع آید زین عجل ** جمعشان دارد بصحت تا اجل
 • “Ey cüz’ler, daha ecel gelip görünmedi. Ecelden önce kanat çırpmanızda bir fayda yok” der.
 • گوید ای اجزا اجل مشهود نیست ** پر زدن پیش از اجلتان سود نیست
 • Her cüz’ü, kendi aslına arkadaş olmayı diler, ararsa ayrılıkta kalan bu garip canın hali ne olur. Var, sen kıyas et!
 • چونک هر جزوی بجوید ارتفاق ** چون بود جان غریب اندر فراق
 • Canın da ruhlar âlemine çekilmeyi dilemesi, onun da vatanına gitmeyi ve ayağının bağlayan şu cisme ait cüz’ülerden kurtulmayı istemesi
 • منجذب شدن جان نیز به عالم ارواح و تقاضای او و میل او به مقر خود و منقطع شدن از اجزای اجسام کی هم کنده‌ی پای باز روح‌اند
 • Can der ki: “Ey benim şu yeryüzüne mensup cüz’ülerim benim garipliğim sizin garipliğinizden daha acı… Ben, arşa mensubum.” 4435
 • گوید ای اجزای پست فرشیم ** غربت من تلختر من عرشیم
 • Tenin meyli, yeşilliğe, akarsuya… Çünkü aslı ondan.
 • میل تن در سبزه و آب روان ** زان بود که اصل او آمد از آن
 • Canın meyli ise diriliğe, diriye… Çünkü aslı Lâmekân’ın canı!
 • میل جان اندر حیات و در حی است ** زانک جان لامکان اصل وی است
 • Can, hikmete, bilgilere… Ten, bağa, bahçeye, üzüme meyleder.
 • میل جان در حکمتست و در علوم ** میل تن در باغ و راغست و کروم
 • Can, yücelmeye, yükselmeye can atar; ten, kazanca, ota, yiyeceğe, içeceğe!
 • میل جان اندر ترقی و شرف ** میل تن در کسب و اسباب علف
 • O yücelmenin aşkı, o yücelmenin meylide canadır. “Allah onları sever onlarda Allah’ı” ayetini bundan anla! 4440
 • میل و عشق آن شرف هم سوی جان ** زین یحب را و یحبون را بدان
 • Bunu anlatmaya kalkışsam sonu, ucu gelmez… Mesnevi’ye, daha böyle sekiz misli kâğıt bile yetişmez!
 • حاصل آنک هر که او طالب بود ** جان مطلوبش درو راغب بود
 • Hâsılı kim bir şey isterse istediği şey de ona rağbet eder.
 • گر بگویم شرح این بی حد شود ** مثنوی هشتاد تا کاغذ شود
 • İnsan, hayvan, nebat, cemat… Her şey, birbirine âşıktır. Bir adam, bir şeyi sevdi de muradı o oldu, başka bir şey dilemez bir hale geldi mi o muradı olan sevgilide muratsız hale gelen âşığına âşıktır.
 • آدمی حیوان نباتی و جماد ** هر مرادی عاشق هر بی‌مراد
 • Muratsız hale gelen âşıklar, bir murat etrafında döner, dolaşır, yalnız sevgililerini dilerler ama muratları, maksatları olan sevgililer de onları kendilerine çekip dururlar.
 • بی‌مرادان بر مرادی می‌تنند ** و آن مرادان جذب ایشان می‌کنند