English    Türkçe    فارسی   

4
11-35

 • Allah’ımız “Secde et de yaklaş” dedi... Bedenlerimizin secde etmesi, canlarımızın Allah’a yaklaşmasına sebeptir.
 • گفت واسجد واقترب یزدان ما ** قرب جان شد سجده ابدان ما
 • Mesnevi, ziyadeleşiyorsa, uzuyorsa bu yüzden ziyadeleşiyor, bu yüzden uzuyor... Fazla ve büyük görünmek için değil!
 • گر زیادت می‌شود زین رو بود ** نه از برای بوش و های و هو بود
 • Üzüm çubuğu, yazdan nasıl hoşlanırsa, onunla nasıl bağdaşmışsa biz de seninle öyle bağdaşmışız, senden öyle hoşlanmaktayız... İstiyorsan emret, çek de çekip götürelim!
 • با تو ما چون رز به تابستان خوشیم ** حکم داری هین بکش تا می‌کشیم
 • Ey sabır, varlığın anahtarıdır sırrının emîri, bu kervanı güzel güzel ta hacca kadar çek, götür!
 • خوش بکش این کاروان را تا به حج ** ای امیر صبر مفتاح الفرج
 • Hac, Allah evini ziyarettir, ev sahibini ziyaretse erliktir. 15
 • حج زیارت کردن خانه بود ** حج رب البیت مردانه بود
 • Hüsameddin, sen bir güneşsin, onun için sana ziya dedim... bu iki söz, Hüsam ve Ziya, senin vasıflarındır.
 • زان ضیا گفتم حسام‌الدین ترا ** که تو خورشیدی و این دو وصفها
 • Bu Hüsam ve Ziya birdir... Şüphe yok ki güneşin kılıcı ziyadandır.
 • کین حسام و این ضیا یکیست هین ** تیغ خورشید از ضیا باشد یقین
 • Nur, ayındır, bu ziya da güneşin... Kuran’ı oku da bak!
 • نور از آن ماه باشد وین ضیا ** آن خورشید این فرو خوان از نبا
 • Babacığım, Kuran güneşe ziya dedi, aya da nur... hele bak da gör!
 • شمس را قرآن ضیا خواند ای پدر ** و آن قمر را نور خواند این را نگر
 • Güneş, aydan daha üstündür ya... Şu halde Ziya’yı da mertebe bakımından nurdan üstün bil! 20
 • شمس چون عالی‌تر آمد خود ز ماه ** پس ضیا از نور افزون دان به جاه
 • Hiç kimse gidilecek yolu ay ışığıyla görmedi de güneş doğunca yol meydana çıktı, göründü.
 • بس کس اندر نور مه منهج ندید ** چون برآمد آفتاب آن شد پدید
 • Güneş, alınacak, satılacak şeyleri güzelce gösterdi de bu yüzden pazarlar gündüzleri kuruldu.
 • آفتاب اعواض را کامل نمود ** لاجرم بازارها در روز بود
 • Kalp akçeyle sağlam akçe iyice ayırt edilsin, kimse hileye kapılmasın, aldanmasın diye.
 • تا که قلب و نقد نیک آید پدید ** تا بود از غبن و از حیله بعید
 • Güneşin nuru yeryüzüne adamakıllı vurdu, alışveriş edenler için âlemlere rahmet kesildi.
 • تا که نورش کامل آمد در زمین ** تاجران را رحمة للعالمین
 • Fakat bu, kalpazanların istemedikleri bir şeydir. Onlara pek ağır gelir bu iş... Çünkü güneşin nuru, onların işine kesat verir, kalp akçeleri görünür, fark edilir de geçmez olur? 25
 • لیک بر قلاب مبغوضست و سخت ** زانک ازو شد کاسد او را نقد و رخت
 • Kalp akçe, sarrafın can düşmanıdır... Yoksula köpekten başkası düşman olur mu?
 • پس عدو جان صرافست قلب ** دشمن درویش کی بود غیر کلب
 • Peygamberler, düşmanlarla savaşırlar... Melekler de “Yarabbi, sen koru!” diye dua ederler.
 • انبیا با دشمنان بر می‌تنند ** پس ملایک رب سلم می‌زنند
 • Allah’ın pek nurlu olan bu kandili hırsızların üflemesinden, onların nefesinden uzak tut!
 • کین چراغی را که هست او نور کار ** از پف و دمهای دزدان دور دار
 • Hırsız ve kalpazan, nura düşmandır vesselâm... Ey feryada yetişen Allah, sen feryadımıza yetiş!
 • دزد و قلابست خصم نور بس ** زین دو ای فریادرس فریاد رس
 • Hüsameddin, bu dördüncü deftere nurlar saç! Çünkü güneş de dördüncü kat gökten doğar, âlemi nurlara gark eder. 30
 • روشنی بر دفتر چارم بریز ** کفتاب از چرخ چارم کرد خیز
 • Sen de bu dördüncü defterle âlemlere güneş gibi nurlar saç da şehirlerle ülkelere parlarsın, her tarafı nura gark etsin!
 • هین ز چارم نور ده خورشیدوار ** تا بتابد بر بلاد و بر دیار
 • Bu kitap, masal diyene masaldır... Fakat bu kitapta halini gören, bu kitapla kendini anlayan kişi de erdir!
 • هر کش افسانه بخواند افسانه است ** وآنک دیدش نقد خود مردانه است
 • Mesnevi, Nil ırmağının suyudur... Kıptiye kan görünür ama Musa kavmine kan değildir, sudur!
 • آب نیلست و به قبطی خون نمود ** قوم موسی را نه خون بد آب بود
 • Bu sözün düşmanı, şimdi gözüme şöyle görünmede... Cehenneme baş aşağı düşmüş!
 • دشمن این حرف این دم در نظر ** شد ممثل سرنگون اندر سقر
 • Ey Hak Ziyası, sen onun halini gördün... Hak, sana, onun işlerine karşılık verdiği cevabı gösterdi! 35
 • ای ضیاء الحق تو دیدی حال او ** حق نمودت پاسخ افعال او