English    Türkçe    فارسی   

4
1168-1192

 • Kerem ve ihsanda sınadığın kapıya gideyim de yine ihtiyacımı arz edeyim.
 • درگهی را که آزمودم در کرم ** حاجت نو را بدان جانب برم
 • Sibeveyh, Allah sözünün manasını anlatırken “Halk, hacet zamanında ona sığınır...
 • معنی الله گفت آن سیبویه ** یولهون فی الحوائج هم لدیه
 • İhtiyaçlarımızı sana arz eder, sana sığınırız... Hacetlerimizi senden diler, sen de buluruz demektir” dedi. 1170
 • گفت الهنا فی حوائجنا الیک ** والتمسناها وجدناها لدیک
 • Binlerce akıllı kişi, dert ve ihtiyaç zamanında umumiyetle o tek Allah’ın huzurunda ağlar, inler.
 • صد هزاران عاقل اندر وقت درد ** جمله نالان پیش آن دیان فرد
 • Hiçbir aklı eksik ve deli yoktur ki acizliğini varsın da bir nekese arz etsin!
 • هیچ دیوانه‌ی فلیوی این کند ** بر بخیلی عاجزی کدیه تند
 • Akıllılar, binlerce defa ihtiyaçlarının giderildiğini görmeselerdi hiç o tapıya canla başla giderler miydi?
 • گر ندیدندی هزاران بار بیش ** عاقلان کی جان کشیدندیش پیش
 • Hatta deniz dalgaları arasındaki bütün balıklar, yücelerde uçan bütün kuşlar bile...
 • بلک جمله‌ی ماهیان در موجها ** جمله‌ی پرندگان بر اوجها
 • Fil, kurt, avlanan aslan, koca ejderha, karınca, yılan... 1175
 • پیل و گرگ و حیدر اشکار نیز ** اژدهای زفت و مور و مار نیز
 • Hatta toprak, su, yel ve her bir kıvılcım bile kışın da dileğini ondan elde eder, baharda da!
 • بلک خاک و باد و آب و هر شرار ** مایه زو یابند هم دی هم بهار
 • Bu gökyüzü, her an, yarabbi, beni bir zaman bile aşağılatma diye ona yalvarır...
 • هر دمش لابه کند این آسمان ** که فرو مگذارم ای حق یک زمان
 • Benim direğim, senin korumandadır... Bütün gökler sağ elinde dürülmüş, yayılmıştır, der.
 • استن من عصمت و حفظ تو است ** جمله مطوی یمین آن دو دست
 • Bu yer, beni su üstünde yükleyen sensin, kararımı elden alma diye niyaz eder.
 • وین زمین گوید که دارم بر قرار ** ای که بر آبم تو کردستی سوار
 • Hepsi keselerini onun nimetiyle doldurup büzmüşler... Hepsi hacet vermeyi ondan öğrenmişlerdir. 1180
 • جملگان کیسه ازو بر دوختند ** دادن حاجت ازو آموختند
 • Her peygamber, “Sabır ve namaz hususunda ondan yardım isteyin” diye ondan berat ve ferman getirmiştir.
 • هر نبیی زو برآورده برات ** استعینوا منه صبرا او صلات
 • Kendinize gelin; ondan isteyin... Başkasından değil. Suyu denizde arayın, kuru derede değil!
 • هین ازو خواهید نه از غیر او ** آب در یم جو مجو در خشک جو
 • Başkasından isteneni de o verir... O kimsenin sana meyleden eline cömertliği ihsan eden yine Allah’tır.
 • ور بخواهی از دگر هم او دهد ** بر کف میلش سخا هم او نهد
 • İtaatinden çekineni bile altınlara gark eder, Karun yaparsa itaat eder de ona yüz tutarsan neler yapmaz?
 • آنک معرض را ز زر قارون کند ** رو بدو آری به طاعت چون کند
 • Şair, bir kere daha ihsan sevdasıyla yüzünü o ihsan sahibi padişaha tuttu 1185
 • بار دیگر شاعر از سودای داد ** روی سوی آن شه محسن نهاد
 • Şairin hediyesi ne olacak? Yeni bir şiir... Onu ihsan sahibine götürür, sunar, adeta rehin bırakır!
 • هدیه‌ی شاعر چه باشد شعر نو ** پیش محسن آرد و بنهد گرو
 • İhsan sahipleri, yüzlerce kerem ve cömertlikle altınlar yığarlar, şairleri beklerler.
 • محسنان با صد عطا و جود و بر ** زر نهاده شاعران را منتظر
 • Onlarca bir şiir, yüz denk kumaştan daha iyidir... Hele denize dalıp da dibinden inciler çıkaran bir şairin şiiri olursa!
 • پیششان شعری به از صدتنگ شعر ** خاصه شاعر کو گهر آرد ز قعر
 • İnsan, önce ekmeğe haristir... Çünkü gıda ve ekmek, cana direktir.
 • آدمی اول حریص نان بود ** زانک قوت و نان ستون جان بود
 • Canını avucuna alır da hırsla, ümitle ve yüzlerce hilelere, düzenlere başvurarak çalışıp ekmeğini elde etmeye savaşır. 1190
 • سوی کسب و سوی غصب و صد حیل ** جان نهاده بر کف از حرص و امل
 • Fakat az bir şey elde eder de ekmek için çalışmaya ihtiyacı kalmazsa artık şöhrete, ada sana ve şairlerin methine âşık olur.
 • چون بنادر گشت مستغنی ز نان ** عاشق نامست و مدح شاعران
 • İster ki onlar, kendisinin aslını, faslını övsünler... lütfunu, ihsanını anlatmada minberler kursunlar...
 • تا که اصل و فصل او را بر دهند ** در بیان فضل او منبر نهند