English    Türkçe    فارسی   

4
1843-1867

 • Güneşin ışıkları odadadır ama güneş, dördüncü kat göktedir.
 • آن شعاع آفتاب اندر وثاق ** قرص او اندر چهارم چارطاق
 • Gülün suretini, lâtife yollu burnunun altında görürsün ama gül kokusu dimağın ta tavanına, sayvanına kadar her yeri tutmuştur.
 • نقش گل در زیربینی بهر لاغ ** بوی گل بر سقف و ایوان دماغ
 • Uyuyan adam, Aden’de bir azaba uğradığını görür ama aksi, bedeninde ter halinde görünür! 1845
 • مرد خفته در عدن دیده فرق ** عکس آن بر جسم افتاده عرق
 • Gömlek, Mısır’da bir harise rehin olmuştur ama Kenan ülkesi o gömleğin kokusuyla dolmuştur!
 • پیرهن در مصر رهن یک حریص ** پر شده کنعان ز بوی آن قمیص
 • Tarihçiler, bunu duyunca Bayezid’in tayin ettiği zamanı yazdılar... Âdeta şişe benzeyen kamış kalemlerini kebapla bezediler.
 • بر نبشتند آن زمان تاریخ را ** از کباب آراستند آن سیخ را
 • Tanı o zaman, o tarih gelip çatınca o padişah doğdu... Devlet satrancını oynadı!
 • چون رسید آن وقت و آن تاریخ راست ** زاده شد آن شاه و نرد ملک باخت
 • Bayezid’in ölümünden sonra yıllar geçti, Ebul Hasan dünyaya geldi.
 • از پس آن سالها آمد پدید ** بوالحسن بعد وفات بایزید
 • O padişah, Ebulhasan’ın ihsanına, kıskanmasına ait ne gibi huylar söylediyse aynen zuhur etti. 1850
 • جمله‌ی خوهای او ز امساک وجود ** آن‌چنان آمد که آن شه گفته بود
 • Çünkü onun önünde giden levhimahfuz’dur... Neden mahfuzdur o levh? Hatadan!
 • لوح محفوظ است او را پیشوا ** از چه محفوظست محفوظ از خطا
 • Bu, ne yıldız bilgisidir, ne remil, ne de rüya... Allah, doğrusunu daha iyi bilir ya, Allah vahyidir!
 • نه نجومست و نه رملست و نه خواب ** وحی حق والله اعلم بالصواب
 • Sofiler, bunu halktan gizlemek için gönül vahyi demişlerdir.
 • از پی روپوش عامه در بیان ** وحی دل گویند آن را صوفیان
 • Sen istersen onu gönül vahyi farz et... Gönül zaten onun nazargâhıdır... Gönül, ona agâh olunca nasıl hata eder?
 • وحی دل گیرش که منظرگاه اوست ** چون خطا باشد چو دل آگاه اوست
 • Ey mümin, sen, Allah nuruyla bakar, görürsün... Hatadan, yanılmadan eminsin! 1855
 • ممنا ینظر به نور الله شدی ** از خطا و سهو آمن آمدی
 • Sofinin canına, gönlüne gelen Allah yemeğinin eksilmesi
 • نقصان اجرای جان و دل صوفی از طعام الله
 • Sofi, yoksulluktan dertlenince yoksulluğu, ona dadı ve gıda kesilir.
 • صوفیی از فقر چون در غم شود ** عین فقرش دایه و مطعم شود
 • Çünkü cennet, hoşa gitmeyen şeylerden meydana gelmiştir... Merhamet, gönlü kırık âcizlerin nasibidir.
 • زانک جنت از مکاره رسته است ** رحم قسم عاجزی اشکسته است
 • Yücelikle başlar kıran kişiye ne Allah’ın merhameti nasip olur, ne halkın!
 • آنک سرها بشکند او از علو ** رحم حق و خلق ناید سوی او
 • Bu sözün sonu yoktur... Evet, o yiğit, yiyecek ve ekmek nafakasının azlığından perişan oldu!
 • این سخن آخر ندارد وان جوان ** از کمی اجرای نان شد ناتوان
 • Ne mutlu o sofiye ki rızkı azalır... Boncuğu inci olur, kendisi deniz kesilir! 1860
 • شاد آن صوفی که رزقش کم شود ** آن شبه‌ش در گردد و اویم شود
 • O hususi Allah nafakasını duyan, Allah’ın yakınlığına erer, gayb nafakasını elde eder.
 • زان جرای خاص هر که آگاه شد ** او سزای قرب و اجری‌گاه شد
 • Fakat ruh nafakası noksan olan kişinin canı o noksan yüzünden titremeye başlar.
 • زان جرای روح چون نقصان شود ** جانش از نقصان آن لرزان شود
 • Anlar ki bir hata etmiştir de bundan dolayı rıza yaseminliği perişan olmuştur.
 • پس بداند که خطایی رفته است ** که سمن‌زار رضا آشفته است
 • İşte o adam da ekinin az olması yüzünden harman sahibine mektup yazdı.
 • هم‌چنانک آن شخص از نقصان کشت ** رقعه سوی صاحب خرمن نبشت
 • Mektubunu o yüce ve adil padişaha götürdüler, okudu, fakat bir cevap vermedi. 1865
 • رقعه‌اش بردند پیش میر داد ** خواند او رقعه جوابی وا نداد
 • Dedi ki: onun derdi yalnız gıda, başka bir şey değil... Ahmağa verilecek en iyi cevap sükûttur.
 • گفت او را نیست الا درد لوت ** پس جواب احمق اولیتر سکوت
 • Ayrılık ve vuslat derdi onda hiç yok... fer’e bağlanmış, aslı hiç aramıyor.
 • نیستش درد فراق و وصل هیچ ** بند فرعست او نجوید اصل هیچ