English    Türkçe    فارسی   

4
187-211

 • Çarşafın altında adam, apaçık rüsvay olmuş, görünüp durmaktaydı... Adeta merdiven üstünde bir deveye benziyordu.
 • زیر چادر مرد رسوا و عیان ** سخت پیدا چون شتر بر نردبان
 • Kadın oynaşı için kocasına dedi ki: “Şehir büyüklerinden birinin karısı... Malı var, devleti var, pek zengin!
 • گفت خاتونیست از اعیان شهر ** مر ورا از مال و اقبالست بهر
 • Yabancı birisi, cahilcesine gelmesin diye kapıyı kapadım.”
 • در ببستم تا کسی بیگانه‌ای ** در نیاید زود نادانانه‌ای
 • Sofi, âlâ dedi... Ne hizmeti var, hele söyle de minnetsizce, seve seve yapayım. 190
 • گفت صوفی چیستش هین خدمتی ** تا بر آرم بی‌سپاس و منتی
 • Karısı dedi ki: “Bize akraba olmak istiyor... İyi bir kadın ama içini Allah bilir artık.
 • گفت میلش خویشی و پیوستگیست ** نیک خاتونیست حق داند که کیست
 • Kızı görmek istiyordu ama tesadüf bu ya, kız da mektepte.
 • خواست دختر را ببیند زیر دست ** اتفاقا دختر اندر مکتبست
 • Fakat ister un olsun, ister kepek... Onu canla gönülle gelinliğe kabul ederim dedi.
 • باز گفت ار آرد باشد یا سبوس ** می‌کنم او را به جان و دل عروس
 • Öyle bir oğlu var ki şehirde misli yok... Güzel, anlayışlı, çevik, hem de iyi bir geçimi var.”
 • یک پسر دارد که اندر شهر نیست ** خوب و زیرک چابک و مکسب کنیست
 • Sofi dedi ki: “İyi ama biz yoksuluz, perişanız... Bu kadının ailesiyse mallı, mülklü kişiler. 195
 • گفت صوفی ما فقیر و زار و کم ** قوم خاتون مال‌دار و محتشم
 • Nasıl olurda bize eşit olabilir? Kapının bir kanadı tahtadan, öbürü fildişinden... Böyle şey olur mu hiç?
 • کی بود این کفو ایشان در زواج ** یک در از چوب و دری دیگر ز عاج
 • Nikâhta iki çiftin birbirine eşit ve denk olması lâzım... Yoksa iş bozulur, geçim olmaz!”
 • کفو باید هر دو جفت اندر نکاح ** ورنه تنگ آید نماند ارتیاح
 • Kadının, o çeyiz kaydında değil, istediği şey kapalı ve namuslu olmasından ibaret demesi, sofinin de bunu gizli tut demesi
 • گفتن زن کی او در بند جهاز نیست مراد او ستر و صلاحست و جواب گفتن صوفی این را سرپوشیده
 • Kadın dedi ki: “Ben de bu özrü söyledim, ama o, çeyiz filan arayanlardan değilim...
 • گفت گفتم من چنین عذری و او ** گفت نه من نیستم اسباب جو
 • Biz mala, altına doymuş, imtilâ olmuş, usanmışız... Halk gibi hırs sahibi değiliz, mal ve para toplama düşüncesi yok bizde.
 • ما ز مال و زر ملول و تخمه‌ایم ** ما به حرص و جمع نه چون عامه‌ایم
 • Bizim istediğimiz şey, yalnız kapalı, temiz ve namuslu oluşudur. Zaten iki âlemde de kurtuluş, bununla olur.” dedi. 200
 • قصد ما سترست و پاکی و صلاح ** در دو عالم خود بدان باشد فلاح
 • Sofi, yine yoksulluk özrünü ortaya koydu; bunu gizli kalmasın diye tekrar tekrar anlattı.
 • باز صوفی عذر درویشی بگفت ** و آن مکرر کرد تا نبود نهفت
 • Kadın dedi ki: “Ben de bunu tekrarladım, çeyizimizin olmadığını iyice anlattım.
 • گفت زن من هم مکرر کرده‌ام ** بی‌جهازی را مقرر کرده‌ام
 • Fakat onun inanışı dağdan da sağlam... Yüzlerce yoksulluktan bile şikâyet etmiyor.
 • اعتقاد اوست راسختر ز کوه ** که ز صد فقرش نمی‌آید شکوه
 • Benim istediğim şey namustur, sizden dilediğim doğruluktur, himmettir deyip duruyor.”
 • او همی‌گوید مرادم عفتست ** از شما مقصود صدق و همتست
 • Sofi dedi ki: “Zaten çeyizimizi, malımızı gördü... Gizli aşikâr başka neyimiz varsa onları da hep görür. 205
 • گفت صوفی خود جهاز و مال ما ** دید و می‌بیند هویدا و خفا
 • İşte daracık bir evimiz, bir kişi sığacak kadar bir yerimiz var... Öyle dar ki orada bir iğne bile gizlenemez.
 • خانه‌ی تنگی مقام یک تنی ** که درو پنهان نماند سوزنی
 • Temizliğe, kapalılığa, namuslu oluşa gelince: o, bunu zaten bilir!
 • باز ستر و پاکی و زهد و صلاح ** او ز ما به داند اندر انتصاح
 • Kapalılığını, örtülü ve namuslu oluşunu o, önünde de, sonunda da, başında da, nihayetinde de bizden daha iyi bilir, bizden daha iyi görür.
 • به ز ما می‌داند او احوال ستر ** وز پس و پیش و سر و دنبال ستر
 • Zaten kızımızın çeyizi çimeni, aşçısı, işçisi olmadığı meydanda... İyi ve namuslu oluşuna gelince: o, bunu zaten bilir.
 • ظاهرا او بی‌جهاز و خادمست ** وز صلاح و ستر او خود عالمست
 • Kızın namuslu olduğunu babanın anlatması şart değil ya... Nasıl olduğu esasen onca aydın gün gibi meydandadır’’. 210
 • شرح مستوری ز بابا شرط نیست ** چون برو پیدا چو روز روشنیست
 • Senin de yanlışın meydana çıktı, rezil rüsvay oldun... Bari az söyle; bu hikâyeyi onun için anlattım.
 • این حکایت را بدان گفتم که تا ** لاف کم بافی چو رسوا شد خطا