English    Türkçe    فارسی   

4
3188-3212

 • Mümin yol buldu da karanlıktan Hak nurunun bulunduğu tarafa yüz çevirdi mi öyle olur işte!
 • هم‌چنان باشد چو مومن راه یافت ** سوی نور حق ز ظلمت روی تافت
 • Şehzade,insanoğludur,Tanrı halifesidir,babasıda meleklerin secde ettikleri,Tanrı halifesi Âdem Safî’dir Kâbil’li kocakarı dünyadır;insanoğlunu babasından büyü yaparak ayırdı;peygamberle veliler de buna çare bulan o hekimdir.
 • در بیان آنک شه‌زاده آدمی بچه است خلیفه‌ی خداست پدرش آدم صفی خلیفه‌ی حق مسجود ملایک و آن کمپیر کابلی دنیاست کی آدمی‌بچه را از پدر ببرید به سحر و انبیا و اولیا آن طبیب تدارک کننده
 • Kardeş bil ki şehzade sensin bu eski dünyada yeniden doğmuşsun!
 • ای برادر دانک شه‌زاده توی ** در جهان کهنه زاده از نوی
 • Kabil’li büyücü bu dünyadır... erleri bile rengine kokusuna esir etmiştir. 3190
 • کابلی جادو این دنیاست کو ** کرد مردان را اسیر رنگ و بو
 • Bu bulanık ırmağa düştün mü her an “Kul eüzü” leri oku kendine üfür de,
 • چون در افکندت دریغ آلوده روذ ** دم به دم می‌خوان و می‌دم قل اعوذ
 • Bu büyüden bu ıstıraptan kurtul, sabah, Tanrısına sığın ondan yardım iste!
 • تا رهی زین جادوی و زین قلق ** استعاذت خواه از رب الفلق
 • Dünya, halkı büyü yaparak kuyuya atmıştır da Peygamber onun için dünyaya büyücü demiştir.
 • زان نبی دنیات را سحاره خواند ** کو به افسون خلق را در چه نشاند
 • Kendine gel bu kokmuş kocakarının kuvvetli büyüleri vardır... sıcak nefesi padişahları bile esir eder.
 • هین فسون گرم دارد گنده پیر ** کرده شاهان را دم گرمش اسیر
 • Gönülde onun tükürüklü üfürükler salan büyücüleri var... büyü düğümlerini düğümleyen odur! 3195
 • در درون سینه نفاثات اوست ** عقده‌های سحر را اثبات اوست
 • Dünya büyücüsü pek ilginç bir karıdır... onun büyü ipini çözmek herkesin ayağının harcı değil!
 • ساحره‌ی دنیا قوی دانا زنیست ** حل سحر او به پای عامه نیست
 • Eğer akıllar onun bağladığı düğümleri çözseydi Tanrı peygamberleri yollar mıydı?
 • ور گشادی عقد او را عقلها ** انبیا را کی فرستادی خدا
 • Kendine gel de nefesi kutlu, düğümler çözen, Tanrı dilediğini işler sırrını bilir birisini ara!
 • هین طلب کن خوش‌دمی عقده‌گشا ** رازدان یفعل الله ما یشا
 • Dünya seni de balık gibi oltasına takmıştır... şehzade bir yıl kaldı, sense altmış yıldır o oltadasın!
 • هم‌چو ماهی بسته است او به شست ** شاه زاده ماند سالی و تو شصت
 • Tam altmış yıldır onun oltasında mihnetler içindesin... ne bir hoşluğum var, ne bir sünnete uyarsın! 3200
 • شصت سال از شست او در محنتی ** نه خوشی نه بر طریق سنتی
 • Günahkâr bir bedbahtsın... ne dünyan güzel, ne vebalden, günahtan kurtulmuşsun!
 • فاسقی بدبخت نه دنیات خوب ** نه رهیده از وبال و از ذنوب
 • Dünyanın üfürüğü bu düğümleri pek sıkı düğümledi... sen artık tek yaratıcının üfürüğünü iste!
 • نفخ او این عقده‌ها را سخت کرد ** پس طلب کن نفخه‌ی خلاق فرد
 • İste de “Ben Adem’e ruhumdan üfürdüm” üfürüğü, seni bundan kurtarsın ve yücel desin!
 • تا نفخت فیه من روحی ترا ** وا رهاند زین و گوید برتر آ
 • Büyü üfürüğünü Tanrı üfürüğünden başka bir şey bozmaz... bu kahır üfürüğüdür, o lûtuf üfürüğü!
 • جز به نفخ حق نسوزد نفخ سحر ** نفخ قهرست این و آن دم نفح مهر
 • Tanrının rahmeti kahrından artıktır, ileridir. Sen de ileri olmak istiyorsan yürü, bir ileri gitmiş er ara. 3205
 • رحمت او سابقست از قهر او ** سابقی خواهی برو سابق بجو
 • Bu suretle amelleriyle, yahut, hurilerle evlendirilmiş kişilerin mertebesine eriş... ey büyülenmiş padişah işte sana kurtuluş çaresi!
 • تا رسی اندر نفوس زوجت ** کای شه مسحور اینک مخرجت
 • Dünya kocakarısı senin yanında oldukça ve sen, onun işvelerine kapılıp kaldıkça ne onun ağı, tuzağı çözülür, ne büyü düğümleri.
 • با وجود زال ناید انحلال ** در شبیکه و در بر آن پر دلال
 • Ümmetlerin ışığı olan peygamber, bu dünya ile öbür dünyaya ortaklar demedi mi?
 • نه بگفتست آن سراج امتان ** این جهان و آن جهان را ضرتان
 • Şu halde bununla buluşmak ondan ayrılmaktır... bu bedenin sıhhati, canın hastalığıdır.
 • پس وصال این فراق آن بود ** صحت این تن سقام جان بود
 • Bu geçitten ayrılmak müşküldür, o duraktan ayrılmaksa bil ki daha müşkül! 3210
 • سخت می‌آید فراق این ممر ** پس فراق آن مقر دان سخت‌تر
 • Nakıştan ayrılmak bile sana güç geliyor... nakkaşından ayrılmak ne kadar güç gelir ya!
 • چون فراق نقش سخت آید ترا ** تا چه سخت آید ز نقاشش جدا
 • Ey aşağılık dünya ayrılığına sabretmeyen dost, Tanrı ayrılığına nasıl sabredeceksin?
 • ای که صبرت نیست از دنیای دون ** چونت صبرست از خدا ای دوست چون