English    Türkçe    فارسی   

4
3745-3769

 • Göremezsen bu aşağılık anlayışındandır... zaten halkın akılları, o madenden bir arpadır ancak! 3745
 • گر ندیدی آن بود از فهم پست ** که عقول خلق زان کان یک جوست
 • O takdirde din alametlerini ayıplama, ayıbı kendinde bul! Topraktan yaratılan kuş, nasıl olur da gök yüzünü aşar geçer?
 • عیب بر خود نه نه بر آیات دین ** کی رسد بر چرخ دین مرغ گلین
 • Kuşun dönüp dolaşacağı en yüce yer havadır... çünkü onun meydana gelişi, şehvetten, heva ve hevestendir.
 • مرغ را جولانگه عالی هواست ** زانک نشو او ز شهوت وز هواست
 • Şu halde sen evet, hayır demeksizin hayran ol da Allah rahmetinden önüne bir binek gelsin!
 • پس تو حیران باش بی‌لا و بلی ** تا ز رحمت پیشت آید محملی
 • Bu şaşılacak şeyleri anlamada acizsen evet demen tekellüme sapmandır.
 • چون ز فهم این عجایب کودنی ** گر بلی گویی تکلف می‌کنی
 • 3750.Evet demez de hayır dersen o sözde boynunu vurur... o hayır sözü yüzünden Allahnın kahrı, senin pencereni kapatır. 3750
 • ور بگویی نی زند نی گردنت ** قهر بر بندد بدان نی روزنت
 • Şu halde hemen öylece hayran ol yalnız! Hayran ol ki önden arttan Allah yardımı gelsin.
 • پس همین حیران و واله باش و بس ** تا درآید نصر حق از پیش و پس
 • Hayran olur şaşırır kalır, varlığından geçersen hal dili ile "Yarabbi bizi doğru yola götür" dersin!
 • چونک حیران گشتی و گیج و فنا ** با زبان حال گفتی اهدنا
 • Bu iş pek büyüktür, pek büyük... fakat titremeye başladın mı o büyük şey, sana yumuşar, dümdüz olur.
 • زفت زفتست و چو لرزان می‌شوی ** می‌شود آن زفت نرم و مستوی
 • Çünkü bu büyüklük, münkire göredir... âciz oldun mu lûtuftur, ihsandır o.
 • زانک شکل زفت بهر منکرست ** چونک عاجز آمدی لطف و برست
 • Cebrail aleyhisselâm'ın kendisini Mustafa sallallahû aleyhi vesellem'e kendi suretiyle göstermesi ve yediyüz kanadından bir tanesi görününce ufku kaplaması ve bütün parlaklığıyle beraber güneşin görünmez bir hale gelmesi.
 • نمودن جبرئیل علیه‌السلام خود را به مصطفی صلی‌الله علیه و سلم به صورت خویش و از هفتصد پر او چون یک پر ظاهر شد افق را بگرفت و آفتاب محجوب شد با همه شعاعش
 • Mustafa Cebrail'e "Ey dost, suretin nasıl... 3755
 • مصطفی می‌گفت پیش جبرئیل ** که چنانک صورت تست ای خلیل
 • Apâşikar olarak bana öyle görün de seni göreyim, sana bakayım " dedi.
 • مر مرا بنما تو محسوس آشکار ** تا ببینم مر ترا نظاره‌وار
 • Cebrail dedi ki: "Takatın yoktur göremezsin... duygu zayıftır, pek yufkadır!"
 • گفت نتوانی و طاقت نبودت ** حس ضعیفست و تنک سخت آیدت
 • Peygamber "Görün bakayım da bu beden, duygunun ne derece zayıf ve kuvvetsiz olduğunu anlasın" dedi.
 • گفت بنما تا ببیند این جسد ** تا چد حد حس نازکست و بی‌مدد
 • İnsanın bedenine Ait duygusu noksandır. Fakat içinde pek ulu, güzel bir huy vardır.
 • آدمی را هست حس تن سقیم ** لیک در باطن یکی خلقی عظیم
 • İnsanın bedeni ile ruhu taşla demire benzer. Fakat bu taşla demir, sıfat ve eser bakımından bir çakmaktır. 3760
 • بر مثال سنگ و آهن این تنه ** لیک هست او در صفت آتش‌زنه
 • Ateş, taşla demirden doğar... doğar da bu iki babaya kahırlar yağdırır!
 • سنگ وآهن مولد ایجاد نار ** زاد آتش بر دو والد قهربار
 • Ateş, bedene ait bir sıfattır... fakat bedeni kahreder, alevler çıkarır!
 • باز آتش دستکار وصف تن ** هست قاهر بر تن او و شعله‌زن
 • Öyle olduğu halde yine bedende öyle bir ışık vardır ki ışık, İbrahim gibi ateş burcunu kahreder!
 • باز در تن شعله ابراهیم‌وار ** که ازو مقهور گردد برج نار
 • Hâsılı o bilgili peygamber "Biz, ileri gidenlerin artta gelenleriyiz" remzini söyledi.
 • لاجرم گفت آن رسول ذو فنون ** رمز نحن الاخرون السابقون
 • Görünüşte bu ikisi de bir örse zebundur ama sıfat ve tesir bakımından demir madenlerinden bile üstündür. 3765
 • ظاهر این دو بسندانی زبون ** در صفت از کان آهنها فزون
 • İşte insan da görünüşte cihanın fer'i dir... fakat sıfat bakımından insanı, cihanın, aslı bil!
 • پس به صورت آدمی فرع جهان ** وز صفت اصل جهان این را بدان
 • İnsan zâhiren bir sivri sineğin tesiriyle mustarip olur; fakat içyüzü, yedi kat göğü bile kaplamıştır.
 • ظاهرش را پشه‌ای آرد به چرخ ** باطنش باشد محیط هفت چرخ
 • Peygamber, Cebrail'in asli suretiyle görünmesine ısrar edince Cebrail, birazcık göründü... fakat öyle heybetliydi ki dağ bile görse paramparça olurdu.
 • چونک کرد الحاح بنمود اندکی ** هیبتی که که شود زومند کی
 • Bir kanadı doğuydu, batıyı kaplayıverdi... Mustafa, görünce heybetinden kendinden geçti.
 • شهپری بگرفته شرق و غرب را ** از مهابت گشت بیهش مصطفی